PREGUNTES OPORTUNES – 354 (Català)

La No Independència És… Dependència!

A qui defensen i representen CCOO i UGT a Catalunya?

Publicat: “UGT i CCOO s’enfonsen a Catalunya a causa del procés”. Causes?

Quina és la RAÓ DE SER d’aquests sindicats majoritaris? Segons els seus propis estatuts: CCOO: “Ser un sindicat reivindicatiu i participatiu que pretén representar i defensar de forma adequada els interessos del món assalariat, dels i de les pensionistes, de les persones que estan en l’atur, dels emigrants, de la immigració i de la joventut”. UGT: “la defensa i promoció dels interessos sociopolítics, econòmics, professionals, socials i culturals dels treballadors i les treballadores. Advoquen per l’Estat  social i democràtic de Dret, propugnen que la llibertat, la justícia, la cohesió social i la igualtat siguin reals i efectives”.

Què es dedueix de la seva actuació a favor de la classe treballadora catalana?

És notícia per la seva participació en la manifestació pro llibertat dels presos polítics. Identificació o veure que les seves bases, els abandonen per una més que demostrada passivitat i sospitosa “absència”? L’independentisme no ha seguit a líders. Ha estat el líder  qui ha estat seguit per alguns polítics democràtics! Són votants que, per dignitat, van protestar per l’antidemocràtic cop d’estat del constitucional contra el segon estatut. I mantenen aquesta posició pel seu benestar, llibertat, dignitat, democràcia real, justícia social! Actuen així  CCOO i UGT a Catalunya? La realitat ens demostra que han estat absents. Hi ha afiliats i simpatitzants que, també per dignitat, se sumen a aquest creixent moviment en defensa dels valors que els seus estatuts “diuen” defensar. Preguntes “oportunes”: què han fet per representar i defensar adequadament  els interessos dels assalariats, pensionistes, aturats i joves, de i a Catalunya? Res! Diuen advocar per un estat social i democràtic de Dret, la llibertat, la justícia, cohesió social, igualtat… Proves d’això a favor de la classe treballadora a Catalunya? Silenci! Afiliats i simpatitzants s’han desmarcat del seu dirigents i s’han unit  als qui “de debò” advoquen per aquests valors en els seus estatuts però absents en la seva pràctica sindical quotidiana. Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què deduir…?

De part de qui estan aquests Sindicats?

Imaginem-nos un gran holding amb diverses empreses. Hi ha una, la més important en aportació econòmica, la major concentració industrial i generadora de patents i exportació. Els directius pacten amb l’holding unes condicions però aquest mai no compleix els seus compromisos. Això perjudica seriosament a aquesta empresa i a la seva plantilla que està entre les qui més aporta però que rep per sota de la mitjana. El personal protesta i demana una consulta. L’holding s’oposa. Els sindicats d’aquesta empresa diuen al personal que si l’holding no ho aprova, no hi ha consulta! La meitat de la plantilla vol marxar de l’holding. Els sindicats callen i l’holding els amenaça amb la Magistratura, els retalla drets, els impedeix expressar-se i empresona els dirigents més compromesos. Conclusió? Imaginació o clar reflex de la realitat de l’actuació de CCOO i UGT a Catalunya?

La classe treballadora, els joves i els pensionistes a Catalunya, poden viure amb      la qualitat de vida d’un modern estat europeu. CCOO i UGT donen suport al fet que ho aconsegueixen mitjançant una independència democràtica i justa… o a través d’una dependència injusta i explotadora?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 354 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

A quién defienden, representan CCOO y UGT en Catalunya?

Publicado: “UGT y CCOO se hunden en Catalunya a causa del procés”. ¿Causas?

¿Cuál es la RAZÓN DE SER de estos sindicatos mayoritari-os? Según sus propios estatutos: CCOO: Ser un sindicato reivindicativo y participativo que pretende representar y defender de forma adecuada los intereses del mundo asalariado, de los y de las pensionistas, de las personas que están en el paro, de los emigrantes, de la inmigración y de la juventud” UGT: “la defensa y promoción de los intereses sociopolíticos, económicos, profesionales, sociales y culturales de los trabajadores y las trabajadoras. Abogan por el  Estado social y democrático de Derecho, propugnan que la libertad, la justicia, la cohesión social y la igualdad sean reales y efectivas.”

¿Qué se deduce de su actuación a favor de la clase trabajadora catalana?

Es noticia su participación en la manifestación pro libertad de los presos políticos. ¿Identificación o ver que sus bases, les abandonan por una más que demostrada pasividad, sospechosa “ausencia”? El independentismo no ha seguido a líderes. ¡Ha sido el líder al que han seguido algunos políticos!. Son votantes que, por dignidad, protestaron por el antidemocrático golpe de estado del constitucional contra el segundo estatut. ¡Y mantienen esa posición por su bienestar, libertad, dignidad, democracia real, justicia social!. ¿Actúan así  CCOO y UGT en Catalunya? La realidad demuestra que han estado ausentes. Hay afiliados y simpatizantes que, también por dignidad, se suman a ese creciente movimiento en defensa de los valores que sus estatutos “dicen” defender. Preguntas “oportunas”: ¿qué han hecho para representar y defender de forma adecuada los intereses de los asalariados, pensionistas, parados y jóvenes, DE Y EN Catalunya?¡Nada! Dicen abogar por un estado social y democrático de Derecho, la libertad, la justicia, cohesión social, igualdad… ¿Pruebas de ello a favor de la clase trabajadora en Catalunya? ¡Silencio! Afiliados y simpatizantes se han desmarcado de su dirigentes y se han unido a quienes “de verdad” abogan por esos valores en sus estatutos pero ausentes en su práctica sindical cotidiana. Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué deducir…?

¿De parte de quién están esos Sindicatos?

Imaginemos un gran holding con varias empresas. Hay una, la más importante en aportación al holding, la mayor concentración industrial, generadora de patentes y exportadora. Los directivos pactan con el holding unas condiciones pero éste nunca cumple sus compromisos. Eso perjudica a esa empresa -y a sus trabajadores- que está entre las que más aporta pero que recibe por debajo de la media. El personal protesta y pide una consulta. El holding se opone. Los sindicatos de esa empresa dicen al personal que si el holding no lo aprueba, ¡no hay consulta! La mitad de la plantilla quiere marchar del holding. Los sindicatos callan y el holding les amenaza con la Magistratura, les recorta derechos, les impide expresarse, encarcela a los dirigentes más comprometidos. ¿Conclusión? ¿Imaginación o claro reflejo de la realidad actual de la actuación de CCOO y UGT en Catalunya?

La clase trabajadora, los jóvenes y pensionistas en Catalunya pueden vivir con la calidad de vida de un moderno estado europeo. CCOO y UGT ¿Apoyan al hecho de conseguirlo mediante una independencia democrática, justa… o una dependencia injusta y explotadora?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/     /   dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 353 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Què és “relat” i què “història” objectiva en el conflicte Catalunya/Espanya?

Publicat: “El relat és una estratègia de comunicació política. Transmet valors, objectius, construeix identitats “nosaltres i ells”. És història persuasiva com “marca” d’un partit o govern. Mobilitza, sedueix, evoca, compromet, mitjançant l’activació de sentits i emocions (davant els seus i contraris). És “la novel·la del poder”. Es construeix entorn d’un conflicte entre actors antagònics, utilitza la lògica “amic-enemic” (D’Adamo i García Beaudoux)

Quin “relat” ha dissenyat i difon l’estat espanyol del “procés”?

Algunes idees repetides: “Catalunya és Espanya, única nació, des de segles. Va ser reconeguda com “nacionalitat” amb estatut propi en la Constitució. Ha progressat gràcies a l’esforç dels molts espanyols que van emigrar a ella i al suport constant dels governs espanyols. Catalunya practica una política excloent amb la “resta” d’Espanya. A Catalunya s’adoctrina a l’escola, en els seus mitjans públics,  amb valors diferents o contraris als espanyols. L’independentisme català és anticonstitucional i les seves iniciatives il·legals. És insolidari. El “Espanya ens roba” és fals. Al contrari, sense Espanya no cobrarien les pensions. No té futur polític ni econòmic. Els catalans viurien aïllats internacionalment. “Catalunya ha de respectar i sotmetre’s a la constitució i lleis espanyoles”. 2017!; El Parlament dóna un cop d’estat! Polítics espanyols   i els seus subordinats a Catalunya ho pregonen. Militants i votants dependentistes ho creuen. Des d’una perspectiva de DIGNITAT DEMOCRÀTICA i objectiva, ÉS CERTA AQUESTA “HISTÒRIA”?

Quin “relat” existeix a Catalunya?

NO existeix relat. Sí “successió de fets objectius” que han fet reaccionar a una part creixent de la societat catalana per DIGNITAT. Seqüència històrica:

 • Catalunya és nació històrica.
 • Tractat de Nova Planta i successius atacs a la mateixa.
 • Transició política. Retorn del President Tarradellas.
 • Constitució espanyola.
 • Primer Estatut.
 • Segon Estatut, aprovat per àmplia majoria al Parlament català, “raspallat” per      l’espanyol, votat, “el que va quedar”, per la societat catalana, sancionat pel Rei. Recurs del PP a un Constitucional “a-constitucional” que va despullar del fonamental.
 • 2010!: El constitucional dóna un cop d’estat a la pròpia constitució i deixa a Catalunya sense “l’estatut” aprovat per la seva societat.
 • Reacció de la societat catalana amb DIGNITAT DEMOCRÀTICA.
 • Proposta d’un referèndum pactat, diàleg, negativa de l’estat espanyol.
 • Eleccions que promouen un referèndum unilateral i que l’estat reprimeix policialment amb escàndol internacional.
 • Proclamació democràtica del parlament català.
 • Aplicació de l’inconstitucional 155 amb suport de partits, mitjans, i silenci i/o suport de la societat espanyola.
 • Exili polític de líders i presó pels que es van quedar.
 • En paral·lel, incompliment d’estatuts, d’inversions; invasió de competències, asfíxia econòmica creixent (més de 300.000 milions de dèficit fiscal), intervenció i paràlisi de la Generalitat que en res millora la qualitat de vida de “tots” els catalans.

Des d’una perspectiva de RIGUROSIDAD HISTÒRICA i DIGNITAT DEMOCRÀTICA, això és relat inventat o rigorosament cert?

Coexisteixen el “relat polític inventat” i la successió d’uns fets objectius inqüestionables.  En joc, un evident deteriorament de la DEMOCRÀCIA REAL i BENESTAR de “tots” els habitants de Catalunya, de la JUSTÍCIA SOCIAL… Davant aquesta evidència, què és coherent en un votant a Catalunya amb DIGNITAT DEMOCRÀTICA? Recolzar un fals relat que el perjudica i li fa cada vegada més i pitjor dependent? o una iniciativa pacífica i democràtica cap a la  independència i els seus majors beneficis?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 353 (Castellà)

¡La No independencia Es… Dependencia!

Qué  es “relato”  y qué “historia” objetiva en el conflicto Catalunya/España?

Publicado: “El relato es una estrategia de comunicación política. Transmite valores, objetivos, construye identidades “nosotros y ellos”. Es historia persuasiva como “marca” de un partido, gobierno. Moviliza, seduce, evoca, compromete, mediante activación de sentidos y emociones (ante los suyos y los contrarios). Es “la novela del poder”. Se construye en torno a un conflicto entre actores antagónicos, utiliza la lógica “amigo-enemigo” (D’Adamo y García Beaudoux)

¿Qué “relato” diseña y difunde el estado español sobre el “proceso”?

Algunas ideas repetidas: “Catalunya es España, única nación, desde siglos. Fue reconocida como “nacionalidad” con estatuto propio en la Constitución. Ha progresado gracias al esfuerzo de los muchos españoles que emigraron a ella y al apoyo constante de diferentes gobiernos. En Catalunya se practica una política excluyente con el “resto” de España. En Catalunya se adoctrina en la escuela, en sus medios públicos, con valores diferentes o contrarios a los españoles. El independentismo catalán es anticonstitucional y sus iniciativas ilegales. Es profundamente insolidario. El “España nos roba” es falso. Al contrario, sin España no se pagarían las pensiones. No tiene futuro ni político ni económico. Los catalanes vivirían aislados internacionalmente. Catalunya debe respetar y someterse a la constitución y leyes españolas”. ¡2017!; El Parlament da un golpe de estado! Todos los políticos españoles y sus subordinados catalanes lo pregonan. Militantes y votantes dependentistas lo creen. Desde la perspectiva de DIGNIDAD DEMOCRÁTICA y objetiva, ¿ES CIERTA ESTA “HISTORIA”?

¿Qué “relato” existe en Catalunya?

NO existe tal relato. Sí “sucesión de hechos objetivos” que han hecho reaccionar a una parte creciente de la sociedad catalana por DIGNIDAD. Secuencia histórica: Catalunya es nación histórica. Tratado de Nueva Planta y sucesivos ataques a la misma. Transición política. Regreso del Presidente Tarradellas. Constitución española. Primer Estatut. Segundo Estatut, aprobado por amplia mayoría en el Parlamento catalán, “cepillado” por el español, votado, “lo que quedó”, por la sociedad catalana, sancionado por el Rey. Recurso del PP a un Constitucional “a-constitucional” que despojó de lo fundamental. ¡2010!: El constitucional da un golpe de estado a la propia constitución y deja a Catalunya sin “estatuto” aprobado por su sociedad. Reacción de la sociedad catalana con DIGNIDAD DEMOCRÁTICA. Propuesta de un referéndum pactado, diálogo, negativa total del estado español. Elecciones que promueven un referéndum unilateral y que el estado reprime policialmente con escándalo internacional. Proclamación democrática del parlamento catalán. Aplicación del inconstitucional 155 con  apoyo de partidos, medios y silencio o respaldo de la sociedad española. Exilio político de líderes y prisión para los que quedaron. En paralelo, incumplimiento de los estatutos, de inversiones; invasión de competencias, asfixia económica (más de 300.000 millones de déficit), intervención de la Generalitat que no mejora la calidad de vida de “todos” los catalanes. Desde una perspectiva de RIGUROSIDAD HISTÓRICA y DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿esto es “relato inventado o rigurosamente cierto?

Coexisten “relato o historia política inventada” y sucesión de hechos objetivos incuestionables. En juego, un evidente deterioro de la DEMOCRACIA REAL, BIENESTAR de “todos” los habitantes de Catalunya, de la JUSTICIA SOCIALAnte esa evidencia, ¿qué es coherente en un votante en Catalunya con DIGNIDAD DEMOCRÁTICA? ¿Apoyar un falso relato que le perjudica y le hace cada vez más y peor dependiente… o una iniciativa pacífica y democrática hacia la  independencia y sus muchos beneficios?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/     /    dignitat@hotmail.com

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 352 Català)

La No Independència És… Dependència!

Per què li diuen “triomf” al que ha estat una clara derrota? 

Publicat: PP: De nuevo el gobierno de España ha vuelto a presumir del 155 por el “triunfo” del constitucionalismo en Cataluña”.

Preguntes oportunes:

Respectant la normativa electoral “espanyola”, tenen la majoria absoluta al parlament català els partits “constitucionalistes”? NO! El govern decideix unes noves eleccions per desplaçar als partits independentistes. Ho aconsegueix? NO! Què interpreta per “triomf” del constitucionalisme quan ha estat clarament derrotat? Com qualifica i valora que s’hagi repetit un parlament català decididament independentista i republicà àdhuc comptant amb els vots dependentistes? Ha triomfat el constitucionalisme amb els vots de PP+Cs+PSC? NO! On veu la victòria? La seva teòrica “majoria silenciosa” s’ha expressat i ha demostrat ser “majoria” o és, objectivament, una “minoria”? On és el triomf constitucionalista?

Què  suggereixen els resultats del PP?

4 escons de 135 possibles però apliquen un antidemocràtic i anticonstitucional 155 que tant perjudica la societat catalana. Ha rebut el màxim suport a la seva actuació a Catalunya? NO! És un evident càstig! Davant aquests paupèrrims resultats, no està actuant com una autèntica dictadura en lloc d’una democràcia real? Ha acceptat el govern els resultats de la “seva” convocatòria? NO! Empresona a líders polítics i de societats civils només pel fet de “ser demòcrates”; impedeix la investidura de polítics “constitucionalment” triats. Això és propi d’un estat i constitucional i democràtic de debò o d’un tipus “bananer, dictatorial”…? Premsa i polítics internacionals, destacats catedràtics, juristes, jutges diuen que no. Fins i tot alguns experts qualifiquen de “prevaricador” algun jutge. És un triomf de la democràcia real? Parla el govern en nom de la majoria de la societat catalana o en el d’una evident minoria? On és el triomf del constitucionalisme i… del seu propi grup?

Constitució? Quina interpretació?

Publicat: “El TC va dictaminar que a Espanya qualsevol idea, encara que sigui contrària a la Constitució, es  pot defensar si no és a través de la violència”. És coherent l’actuació del govern i els qui li donen suport amb aquest dictamen? Catalunya defensa les seves idees  mitjançant un “referèndum democràtic” perquè la societat decideixi sobre el seu futur, vota majoria independentista per dues vegades. Com defensa la seva idea l’estat espanyol? El “seu” Rei, PP, PSOE, Cs, s’hi oposen. Els grans sindicats espanyols callen, absents. Els comunistes/podemites a Catalunya es marginen. Són demòcrates desoint el que havia dictaminat el “seu” constitucional i no acceptant els resultats de dues eleccions legals i “constitucionalment” celebrades?

Com defensa l’estat espanyol? Amb jutges i policies que són els únics que exerceixen la violència com s’ha demostrat clarament i que ha condemnat tota la premsa internacional!   A “això” li diuen el triomf del constitucionalisme?

Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA Què respondrien a aquestes PREGUNTES els militants i votants “dependentistes” a Catalunya?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 352 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Por qué le llaman “triunfo” a lo que es una derrota?

Publicado: PP: “El gobierno español vuelve a presumir del 155 por el  “triunfo” del constitucionalismo en Cataluña”.

Preguntas oportunas:

Respetando la normativa electoral “española”, ¿tienen mayoría absoluta en el parlamento catalán los partidos “constitucionalistas”? ¡NO!. El gobierno decide nuevas elecciones para desplazar a los partidos independentistas. ¿Lo consigue? ¡NO! ¿Qué interpreta por “triunfo” del constitucionalismo cuando ha sido claramente derrotado? ¿Cómo califica y valora que se haya repetido un parlamento catalán decididamente independentista y republicano aun contando con los votos dependentistas? ¿Ha triunfado acaso el constitucionalismo con los votos de PP+Cs+PSC ¡NO! ¿Dónde ve la victoria? Su teórica “mayoría silenciosa” se ha expresado ¿ha demostrado ser “mayoría” o es, objetivamente, una clara “minoría”?  ¿Dónde está el triunfo del constitucionalismo?

¿Qué  sugieren los resultados del PP?

4 escaños de 135 posibles  pero aplican un antidemocrático y anticonstitucional 155 que tanto perjudica a la sociedad catalana. ¿Ha recibido el máximo apoyo a su actuación en Catalunya? ¡NO! Es un evidente castigo! Ante esos paupérrimos resultados, ¿no actúa como una auténtica dictadura en lugar de una democracia real? ¿Ha aceptado el gobierno los resultados de “su” convocatoria? NO!. Encarcela a líderes políticos y de sociedades civiles por el sólo hecho de “ser demócratas”; impide la investidura de políticos “constitucionalmente” elegidos. ¿Eso es propio de un estado y constitución democráticos de verdad o de uno tipo “bananero, dictatorial”…? Prensa y políticos internacionales, destacados catedráticos, juristas, catedráticos dicen que no. Incluso hay expertos que califican de “prevaricadores” a algún juez. ¿Es un triunfo de la democracia real? ¿Habla el gobierno en nombre de la mayoría de la sociedad catalana o en el de una evidente minoría? ¿Dónde está el triunfo del constitucionalismo y… del suyo como grupo?

¿Constitución? ¿Qué interpretación?

Publicado: “El TC dictaminó que en España cualquier idea, aunque sea contraria a la Constitución, se  puede defender si no es a través de la violencia”. ¿Es coherente la actuación del gobierno y quienes le apoyan con ese dictamen?  Catalunya defiende sus ideas mediante un “referéndum democrático” para que la sociedad decida su futuro, vota mayoría independentista por dos veces. ¿Cómo defiende su idea el estado español? Con “su” Rey al frente y apoyo de PSOE, Cs y silencio cómplice de los Sindicatos españoles. Los comunistas/podemitas en Catalunya se marginan. ¿Son demócratas desoyendo lo que había dictaminado “su” constitucional y no aceptando el resultado de dos elecciones “constitucionalmente” celebradas?

¿Cómo  defiende el estado español? ¡Sólo con jueces y policías que son los únicos que ejercen la violencia como se ha demostrado claramente y ha condenado toda la prensa internacional!  ¿A “eso” le llaman triunfo del constitucionalismo?

Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA ¿Qué responderían a estas PREGUNTAS los militantes y votantes “dependentistas” en Catalunya?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ   

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 351 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Què guanyen els qui creuen que guanyen… depenent d’Espanya?

Publicat: “Balanç del 155: ni diners ni estructures pel “procés” La Moncloa fa un informe favorable de la seva intervenció”. L’estat espanyol ha aplicat un article 155 “anticonstitucional i antidemocràtic” segons nombrosos experts nacionals i internacionals. Ja abans de fer-ho tenia asfixiades i controlades les finances de la Generalitat. Per qui tingui perspectiva cal recordar que l’origen de l’independentisme és conseqüència del reiterat incompliment de compromisos “legals i constitucionals” tant de PSOE com de PP en els estatuts 1° i 2°, incompliment d’inversions, invasió de competències, recentralització, atac a la cultura i identitat. Els qui “van crear” el problema se senten satisfets de la seva intervenció. Han de creure que empresonant líders demòcrates i innocents i desmuntant les estructures del procés “anul·laran” la digna reacció de bona part de la societat catalana i que un 75% de la mateixa volgués votar. Amb això, opinen que eliminen la ferma aspiració democràtica de dos milions i escaig de votants a Catalunya. Tant els partits com els militants i votants dependentistes consideren que “han guanyat”.

Preguntes “oportunes”:

Què ha guanyat l’estat espanyol?

Millor imatge interna i internacional de capacitat de resposta política a problemes “polítics” creats per ell mateix? No! Demostrar al món la separació de poders, estil democràtic equivalent al dels països més avançats? No! Provar que té recursos diferents de l’amenaça, la imputació, la por, l’atac a la llibertat d’expressió? No! Que aquests milions de votants per la llibertat de Catalunya s’il·lusionin per seguir depenent d’un Rei, un estat, uns partits, uns líders espanyols, uns mitjans, una opinió pública espanyola que estan molt majoritàriament en contra? No! Demostrar que respecta escrupolosament l’esperit de la transició i que ha desaparegut totalment el franquisme i els seus nefasts mètodes? No! Què ha guanyat l’estat espanyol que sigui elogiable des d’una perspectiva de DIGNITAT DEMOCRÀTICA?

Què guanyen partits, militants i votants, a Catalunya, que volen seguir dependent de l’estat espanyol?

A la vista de la deriva antidemocràtica i mala gestió en tants camps… Viure en un país en clara deriva autoritària i antidemocràtica segons cada vegada més mitjans i comentaristes internacionals? Viure en un estat en suspensió de pagaments que ha demostrat una pèssima gestió en la seva economia, que fa despeses multimilionàries inútils, i que ja no pot pagar les pensions? Augmentar el nivell de vida com mereixen pel que generen? Poder gestionar els seus propis recursos de cara a les infraestructures que mereix i precisa? Poder aplicar una avançada justícia social quan l’estat anul·la totes les iniciatives que per a aquesta fi aprova el parlament català? Viure com a veritables habitants lliures o… com a súbdits colonitzats…? (Vegeu-ne la definició  de colonització). Què guanyen els líders que s’hi oposen o posen condicions a la independència, els seus militants i votants? Optant per una dependència creixent i negativa…? Més benestar, llibertat, justícia social, veritable democràcia, identitat…?

Des de la DIGNITAT, què és el coherent, lògic? Independència o… negativa i creixent dependència de l’estat espanyol?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 351 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Qué ganan los que creen que ganan… dependiendo de España?

Publicado: “Balance del 155: ni dinero ni estructuras para el ‘procés” La Moncloa hace un informe halagüeño de su intervención”.  El estado español ha aplicado un articulo 155 “anticonstitucional y antidemocrático” según muchos expertos nacionales e internacionales. Ya antes de hacerlo tenía asfixiadas y controladas las finanzas de la Generalitat. Para quien tenga perspectiva será fácil recordar que el origen del independentismo es consecuencia del reiterado incumplimiento de compromisos “legales y constitucionales” tanto de PSOE como de PP en los estatutos  1º y 2º,  incumplimiento de inversiones, continua invasión de competencias, ataque a la cultura e identidad, recentralización… Quienes “crearon” el problema se sienten satisfechos de su intervención. Deben creer que encarcelando  líderes demócratas e inocentes y desmontando las estructuras del proceso “anularán” la digna reacción de buena parte de la sociedad catalana y de que un 75% de la misma quisiera votar. Con ello, opinan que  eliminan la firme aspiración democrática de más de 2 millones de votantes en Catalunya. Tanto los partidos como los militantes y votantes dependentistas consideran que “han ganado”. Preguntas “oportunas”:

¿Qué ha ganado el estado español?

¿Mejor imagen interna e internacional de capacidad de respuesta política a problemas “políticos” creados por él mismo? ¡No! ¿Demostrar al mundo la separación de poderes, el estilo democrático equivalente al de los países más avanzados? ¡No! ¿Probar que tiene recursos diferentes a la amenaza, la imputación, el miedo, el ataque a la libertad de expresión? ¡No! ¿Que esos millones de votantes por la libertad en Catalunya se ilusionen por seguir dependiendo de un Rey, un estado, unos partidos, unos líderes españoles, unos medios, una opinión pública española que están muy mayoritariamente en contra? ¡No! ¿Demostrar que respeta escrupulosamente el espíritu de la transición y que ha desaparecido totalmente el franquismo y sus nefastos métodos? ¡No! ¿Qué ha ganado el estado español que pueda ser elogiable desde una perspectiva de la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA?

¿Qué ganan los partidos y votantes, en Catalunya, que quieren seguir dependiendo del estado español?

A la vista de la deriva antidemocrática y de mala gestión en tantos campos… ¿Vivir en un país en clara deriva autoritaria y antidemocrática según cada vez más medios y comentaristas internacionales? ¿Vivir en un estado en suspensión de pagos que ha demostrado una pésima gestión en su economía, que hace gastos multimillonarios inútiles, y que ya no puede pagar las pensiones? ¿Aumentar el nivel de vida que merecen por lo que generan? ¿Poder gestionar sus propios recursos cara a las infraestructuras que merece y precisa? ¿Poder aplicar una avanzada justicia social cuando el estado anula las iniciativas que para ese fin aprueba el parlamento catalán? ¿Vivir como verdaderos habitantes libres o… como súbditos colonizados? (Ver definición de colonia). ¿Qué ganan los líderes que se oponen o ponen condiciones a la independencia, sus militantes y votantes… optando por una dependencia tan creciente y negativa…? ¿Más bienestar, libertad, justicia social, verdadera democracia, identidad…? 

Desde la DIGNIDAD, ¿qué es lo coherente, lógico?  Independencia o… negativa y creciente dependencia del estado español?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ   

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 350 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Inventa l’estat espanyol la presumpció de “culpabilitat i reincidència”?

Publicat: “El dret de presumpció d’innocència correspon a tot imputat en un procés penal a ser tractat com a innocent, fins que una sentència ferma estableixi la seva condemna. És un dels pilars bàsics del sistema penal dels Estats democràtics, recollit en diferents instruments internacionals”.

Figura expressament en la Constitució Espanyola, article 24.2. Preguntes oportunes: És nova la figura de “presumpció de culpabilitat i reincidència” per idees polítiques i motiu de presó preventiva?  Ho argumenta la Justícia espanyola per mantenir a la presó a líders polítics i socials catalans. Si Espanya no respecta aquest dret “internacionalment admès”, es situa entre els estats “democràtics” o… entre el que no ho són…? El judici exigeix l’aportació proves inqüestionables. Són fiables les proves o invents com hi ha tantes evidències fins i tot de ministres reprovats…?  Innocent fins que una “sentència ferma n’estableixi la condemna”. Qui jutjarà? Jutges veritablement “independents i democràtics” i per lleis “justes democràticament”? Davant la Justícia “espanyola” què diria un observador imparcial? És justa i independent o el contrari?  El votant amb dignitat democràtica, com jutja a Fiscalia, Suprem, Constitucional, l’Executiu i partits que li donen suport?

De debò Felipe VI defensa  la constitució i l’estatut?

Publicat: El rei a Ada Colau: “Jo estic per defensar la constitució i l’estatut”. Quina constitució? L’elaborada  sota amenaça  militar i l’única opció per sortir de la Dictadura? La que va votar, confiadament,  Catalunya i que, segurament, avui no votaria? Què ha fet quan és evident que s’incompleix tant i, com diuen prestigiosos constitucionalistes, que sofreix autèntics “cops d’estat” per part del Govern espanyol? Quin “estatut”? L’elaborat  constitucionalment i signat pel seu pare? Què ha defensat  quan l’estat espanyol ho ha incomplit sistemàticament? Què ha fet o dit  quan és evident que avui Catalunya no té ni estatut? Ho va defensar davant el govern, el parlament, el constitucional o es “va callar” Què demostra que Felipe VI defensi una constitució i estatut de i per als catalans? Res!  Si ni Constitució ni Estatut es respecten, què justifica la seva funció? No és un clar fracàs? O és un parcial posicionament? Algun motiu per creure que el rei d’Espanya defensa als catalans, les seves famílies, benestar, treballs, llibertat, cultura, valors? Cap! Respecta la constitució el propi Rei? A la vista de fets objectius i la dignitat, Què justifica que hi hagi un sol català que li consideri “el seu” cap d’estat?

Què succeirà si “seguim fent el mateix”?

Einstein: “Si busques resultats diferents no facis el mateix”. Dates democràtiques: 27-9, 9-N, 21-D. Reacció d’Espanya: anticonstitucional, antidemocràtic i dictatorial 155 amb nefasts efectes sobre Catalunya i els seus habitants. A Catalunya, gairebé 2.100.000 vots “units” per un projecte: La República Catalana. Dos milions de votants a la recerca de líders? Els que hi ha, no haurien d’anar “units” amb una candidatura unitària per la independència i després presentar els seus programes? Sobra ideologia, fòbies i filies, ambicions personals i partidistes i mancades de visió “d’estat”? Més de 2 milions de votants tenen un projecte comú. Quin projecte tenen els seus líders i com materialitzar-los? Des de la dignitat democràtica, què han de fer per aconseguir resultats “diferents” cara a una CATALUNYA DEMOCRÀTICA, INDEPENDENT, LLIURE, AMB ALTA QUALITAT DE VIDA I AVANÇADA JUSTÍCIA SOCIAL?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 350 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Inventa el estado español la presunción de “culpabilidad y reincidencia”?

Publicado: “El derecho de presunción de inocencia le corresponde, a todo imputado en un proceso penal, a ser tratado como si fuese inocente, hasta que una sentencia firme establezca su condena.  Es uno de los pilares básicos del sistema penal de los Estados democráticos, recogido en distintos instrumentos internacionales.

Figura expresamente en la Constitución Española, artículo 24.2.  Preguntas oportunas: ¿Es nueva figura la “presunción de culpabilidad y reincidencia” por ideas políticas y motivo de prisión preventiva?  Lo argumenta la Justicia española para mantener en prisión a los líderes políticos y sociales catalanes. Si España no respeta ese derecho “internacionalmente admitido”, ¿se sitúa entre los estados “democráticos” o… entre lo que no lo son…? El juicio exige la aportación de pruebas incuestionables. ¿Son fiables las pruebas o inventos como hay evidencias incluso de ministros reprobados?  Inocente hasta que una “sentencia en firme establezca la condena”. ¿Quién juzgará? ¿Jueces verdaderamente “independientes y democráticos y por leyes  democráticas y justas”? Ante la Justicia “española” ¿qué diría un observador imparcial? ¿Es justa e independiente o lo contrario?  El votante con dignidad democrática, ¿cómo juzga a Fiscalía, Supremo, Constitucional, al Ejecutivo y partidos que le apoyan?

¿En verdad Felipe VI defiende  la constitución y el estatut?

Publicado: El rey a Ada Colau: “Yo estoy para defender la constitución y el estatut”. ¿Qué constitución? ¿La  elaborada bajo amenaza  militar y única opción para salir de la Dictadura? ¿La que votó, confiadamente,  Catalunya y que, seguramente, hoy no votaría? ¿Qué ha hecho cuando es evidente que se incumple tanto y, como dicen prestigiosos catedráticos constitucionalistas,  sufre auténticos “golpes de estado” por parte del Gobierno español?  ¿Qué “estatut”? ¿El  elaborado constitucionalmente y firmado por su padre? ¿Qué ha defendido  cuando el estado español lo ha incumplido sistemáticamente? ¿Qué ha hecho o dicho  cuando es evidente  que hoy Catalunya ni tiene estatut? ¿Lo defendió ante el gobierno, el parlamento, el constitucional o se “calló? ¿Demuestra Felipe VI que defienda una constitución y estatut  de y para los catalanes? ¡Nada! Si ni Constitución ni Estatut se respetan, ¿qué justifica su función? ¿No es un claro fracaso? ¿O es un parcial posicionamiento? ¿Algún motivo para creer que el rey de España defienda a los catalanes, sus familias, bienestar, trabajos, libertad, cultura, valores? ¡Ninguno! ¿Respeta la constitución el Rey? A la vista de los hechos objetivos y de la dignidad ¿Qué justifica que haya un solo catalán que le considere “su” jefe de estado?

¿Qué sucederá si “seguimos haciendo lo mismo”? 

Einstein: “Si buscas resultados distintos no hagas lo mismo”.  Fechas democráticas: 27-9, 9-N, 21-D. Reacción de España: anticonstitucional, antidemocrático y dictatorial 155 con nefastos efectos sobre Catalunya y sus habitantes. Casi 2.100.000 votos “unidos” por un proyecto: república de Catalunya. Más de dos millones de votantes ¿en busca de líderes? Los que hay, ¿no debieran ir “unidos” en una gran coalición de partidos por la independencia y luego presentar sus programas? ¿Sobra ideología, fobias y filias, ambiciones personales y partidistas, y falta visión de “estado”? Más de 2 millones de votantes tienen un proyecto común. ¿Qué  proyecto tienen sus líderes y cómo materializarlos? Desde la dignidad democrática, ¿qué deben hacer  para lograr resultados “distintos” cara a una CATALUNYA DEMOCRÁTICA, INDEPENDIENTE, LIBRE, CON ALTA CALIDAD DE VIDA Y AVANZADA JUSTICIA SOCIAL?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com