PREGUNTES OPORTUNES – 332 (Català)

La No Independència Es… Dependència!

ALGUNES PREGUNTES OPORTUNES

Referèndum l’1-O. Continua la preparació del mateix. Creixen els atacs ja fora d’una Constitució democràtica “de debò”.

La Constitució, quina Constitució?

Multipublicat: “La prioritat és defensar la Constitució”.  Es va elaborar aquesta de manera “normal”… o clarament “determinada” per la sortida del franquisme, influències militars, orientació decididament  partidista…? Les Hemeroteques demostren que el PP la va atacar. La va aplicar el PSOE amb criteri democràtic “per a Catalunya” mentre va governar…? No! La societat catalana la va votar “confiant” en una aplicació justa. La votaria avui a la vista de com s’aplica? 73% No! Quina Constitució defensen PP, PSOE, C’s, CSQP,? La que van votar “confiats” els catalans o la que apliquen ara i que tant de mal està fent a “totes” les famílies, empreses; a “tots” els qui viuen, treballen, tributen a Catalunya…? Davant aquesta evidència i perspectiva a pitjor, què és el DIGNE? ser dependents i progressivament castigats per una constitució que no ens protegeix… o independitzar-nos i crear una constitució que sí ho faci…?

Constitució objectiva o… subjectivament interpretada i aplicada?

Multipublicat: “El tribunal Constitucional ha anat anul·lant diferents i importants decisions del 2º Estatut, decisions del Parlament català” Davant què estem “realment”? Davant una Constitució moderna, justa, acceptada per Catalunya o… davant una Constitució “interpretada i aplicada subjectivament”? Pot algun constitucionalista, algun polític seriós, assegurar que si es canviessin tres cops els membres del Constitucional “sempre” interpretarien i decidirien el mateix? Pot algú assegurar que si els membres del constitucional no depenguessin dels partits polítics majoritaris, i clarament centralistes!, i anessin juristes que actuant per criteri democràtic de debò i independents…decidirien el mateix…? Què és el DIGNE? Sotmetre’s a l’arbitrarietat sectària i partidista o tractar d’independitzar-se per elaborar i viure sota una Constitució justament interpretada i aplicada?

A qui es dirigeix el Rei dels espanyols?

Publicat: “La Constitució prevaldrà enfront dels qui trenquen la convivència” La història demostra: Catalunya va confiar en la Constitució. Va elaborar “constitucionalment” els seus Estatuts que es van aprovar “constitucionalment”. Va votar el Referèndum i el seu pare va confirmar. La convivència era total. Però, el PP, va recollir milions de signatures, va manipular el tribunal Constitucional, va retallar l’aprovat i votat pels catalans, va iniciar campanyes contra la cultura i productes catalans. I tot això amb el suport i complicitat dels partits i mitjans espanyols. Majestat! qui trenca la convivència…?  de part de qui està? Des de la DIGNITAT com reaccionar a Catalunya?

Què decideix l’estat espanyol davant el Referèndum?

Publicat: L’estat reforça la seva presència militar a Catalunya. Té 4.000 agents disponibles en 24 hores. El fiscal ordena impedir i requisar tots els recursos per a la votació. Augmenta el nombre de polítics imputats, etc.” Arguments per persuadir a la societat catalana? Cap! Només militars i jutges que atempten contra principis fonamentals com la llibertat d’expressió. A quin tipus d’estat s’assembla l’espanyol? A  un democràtic de debò o a un “bananer”, dictatorial? Per a un veritable demòcrata, què és el DIGNE? Sotmetre’s o intentar independitzar-se d’un estat així…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /     dignitat@hotmail.comPREGUNTES OPORTUNES – 332 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

ALGUNAS PREGUNTAS OPORTUNAS

Referéndum el 1-O. Continúa su preparación. Crecen continuamente los ataques fuera de una Constitución democrática “de verdad”.

Constitución, ¿qué Constitución?

Publicado: “La prioridad es defender la Constitución”. ¿Se elaboró la Constitución de manera “normal”… o claramente “determinada” por la salida del franquismo, influencias militares, orientación decididamente  partidista…?.  Hemerotecas demuestran claramente que el PP la atacó. ¿La aplicó el PSOE con criterio democrático “para Catalunya” mientras gobernó…? ¡No! La sociedad catalana la votó “confiando” en una aplicación justa ¿La votaría hoy a la vista de cómo se aplica? 73% ¡No! ¿Qué Constitución defienden PP, PSOE, C’s, CSQP? ¿La que votaron “confiados” los catalanes o la que se aplica ahora y que tanto daño está haciendo a “todas” las familias, empresas, a “todos” quienes viven, trabajan, tributan en Catalunya…? Ante esa evidencia y perspectiva a peor, ¿Qué es lo más DIGNO? ¿Ser dependientes y estar cada vez más castigados por una constitución que no nos protege… o independizarnos y crear una constitución que sí lo haga…?

¿Constitución objetiva o… subjetivamente interpretada y aplicada?

Multipublicado: “El tribunal Constitucional ha anulado diferentes e importantes decisiones del 2º Estatut y decisiones del Parlamento catalán” ¿Ante qué estamos “realmente”? ¿Ante una Constitución moderna, justa, aceptada por Catalunya o… ante una Constitución “interpretada y aplicada subjetivamente”?. ¿Puede algún constitucionalista, algún político serio, asegurar que si se cambiaran por tres veces los miembros del Constitucional “siempre” interpretarían y decidirían lo mismo? ¿Puede alguien asegurar que si sus miembros no dependieran de los partidos mayoritarios, y claramente centralistas!, y fuesen juristas que actúan por criterio democrático de verdad e independientes…decidirían lo mismo…? ¿Qué es lo más DIGNO? ¿Someterse a la arbitrariedad sectaria y partidista o tratar de independizarse para elaborar y vivir bajo una Constitución justamente interpretada y aplicada?

¿A quién se dirige el rey Felipe VI?

Publicado: “La Constitución prevalecerá frente a quienes quiebran la convivencia” La historia demuestra: Catalunya confió en la Constitución. Elaboró “constitucionalmente” sus Estatutos que se aprobaron “constitucionalmente”. Se votaron en Referéndum y su padre refrendó. La convivencia era total. Pero, el PP, recogió millones de firmas, manipuló el tribunal Constitucional, recortó lo aprobado y votado por los catalanes, inició las campañas contra la cultura y productos catalanes. Y todo eso con el apoyo y la complicidad de partidos y medios españoles. Majestad! ¿quién quiebra la convivencia…?  ¿de parte de quién, qué está? Desde la DIGNIDAD ¿cómo reaccionar en Catalunya?

¿Qué decide el estado español ante el Referéndum?

Publicado: El estado refuerza la presencia militar en Catalunya. Tiene a 4.000 agentes disponibles en solo 24 horas. El fiscal ordena impedir y requisar todos los recursos para la votación. Crece el número de políticos imputados, etc.” ¿Argumentos para persuadir a los  catalanes? ¡Ninguno! Sólo militares y jueces que atentan a principios fundamentales como la libertad de expresión. ¿A qué tipo de estado se asemeja el español? ¿A uno democrático de verdad o a uno “bananero”, dictatorial? Para un verdadero demócrata, ¿qué es lo DIGNO? ¿Someterse o intentar independizarse de un estado así…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.comPREGUNTES OPÒRTUNES – 331 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Volem fer més preguntes als “veritables demòcrates”

Publicat:

“Sobre Catalunya tenen que votar tots els espanyols”. Pregunta: Va votar “tota” la Gran Bretanya o només Escòcia? Va votar “tot” el Canadà o només Quebec? Va votar tota Europa pel Brexit o només Gran Bretanya? Els països veritablement democràtics permeten votar. Espanya no ho permet, Aleshores… És Espanya un estat democràtic com són els referents…?

Publicat:

“Els líders del PSOE, C’s, els líders autonòmics, donen el seu total suport al PP per impedir el referèndum i la independència de Catalunya” Pregunta: Es plantegen els dependentistes per què hi ha tanta resistència a una possible independència de Catalunya? És per autèntic “afecte” als catalans o… perquè representen el 20% del PIB espanyol, el 25% de les exportacions, el major atractiu turístic, la major concentració industrial…? O… potser… per a un objectiu més profund: “castellanitzar Catalunya i sotmetre a tots els seus habitants al servei de l’estat espanyol” És digne que hi hagi un sol votant a Catalunya que es perjudiqui, sacrifiqui, tant i danyi als altres per ideologia i/o ignorància?

Publicat:

“La Fiscalia i el Tribunal Constitucional, imputen líders polítics catalans i la mesa del Parlament, com a responsables d’acords “il·legals”. Pregunta: Quan hi ha un incendi provocat, les autoritats busquen, jutgen, condemnen als culpables. Catalunya es considera avui un problema d’estat molt greu. La seva societat i la seva exigència d’un referèndum, d’independència, són un “incendi gravíssim”. Qui ho ha provocat Qui “va vetar” a un jutge del Constitucional per escriure un article sobre “autonomia” quan ni tan sols sabia que  seria proposat per a aquest òrgan? El PP! Qui va imposar com a president del mateix a un membre del “seu? partit? El PP! Qui va recollir milions de signatures contra un estatut “constitucionalment” elaborat, “raspallat” pel Congrés, aprovat en referèndum i confirmat pel Rei? El PP! Algun partit “espanyol” va denunciar tot això o… es van fer còmplices? Qui va originar l’incendi i qui se’l mira complaent…On està el problema real? En els piròmans que hi ha en la política espanyola o en els molts votants catalans que “reaccionen” per dignitat democràtica? Ha reaccionat la fiscalia, la societat espanyola, la catalana!, contra els incendiaris?

Publicat:

“El Tribunal de Cuentas condemna a líders democràtics de Catalunya a multes milionàries per malversació de fons, prevaricació, etc. etc.” Pregunta: Qui compon aquest tribunal i amb quins criteris són triats? Quin és l’historial d’investigacions i sentències? Diria un observador imparcial que actuen amb el mateix rigor davant els polítics espanyols amb nombroses i publicades actuacions dignes d’aquests mateixos motius? Amb el seu silenci còmplice, per què estan d’acord i recolzen a aquest Tribunal els polítics, militants i votants dels partits dependentistes a Catalunya? És digne que hi hagi un sol votant a Catalunya que, al marge d’ideologies, recolzi aquesta situació injusta i antidemocràtica…?

Davant tantes publicacions que demostren un clar dany al benestar de “tots” els habitants de Catalunya, a una democràcia autèntica amb justícia social avançada, a la llibertat… què és el més “digne”, coherent, lògic…? Intentar una independència que beneficiï a tots o una dependència creixent que perjudica… a “tots”?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /     dignitat@hotmail.com

 PREGUNTES OPÒRTUNES – 331 (Espanyol)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

Queremos hacer más preguntas a los “verdaderos demócratas”

Publicado:

“Sobre Catalunya han de votar todos los españoles”. Pregunta: ¿Votó “toda” Gran Bretaña o sólo Escocia? ¿Votó “todo” Canadá o sólo Quebec? ¿Votó toda Europa con el Brexit o sólo Gran Bretaña? Los países verdaderamente democráticos permiten votar. España no lo permite, luego… ¿Es España un partido democrático como lo son los referentes…?

Publicado:

Los líderes del PSOE, C’s, los líderes autonómicos, dan su total apoyo al PP para impedir el referéndum de Catalunya? Pregunta: ¿Se plantean los dependentistas por qué hay tanta resistencia a una posible independencia de Catalunya? ¿Es por auténtico “cariño” a los catalanes o… porque representan el 20% del PIB español, el 25% de las exportaciones, el mayor atractivo turístico, la mayor concentración industrial…? O… ¿quizá… para un objetivo todavía más profundo: “castellanizar Catalunya y someter a todos sus habitantes al servicio del estado español? ¿Es digno que haya un solo votante en Catalunya que se perjudique, sacrifique, tanto y dañe a los demás por ideología, ignorancia?

Publicado:

“La Fiscalía, el Constitucional, imputan a líderes políticos catalanes, a la mesa del Parlament, como responsables de los acuerdos “ilegales”. Pregunta: Cuando hay un incendio provocado, las autoridades buscan, juzgan, condenan a los culpables. Catalunya se considera hoy un grave problema de estado. Su sociedad y su exigencia de referéndum, de independencia, son un “incendio gravísimo”. ¿Quién lo ha provocado? ¿Quién “vetó” a un miembro del Constitucional por escribir un artículo sobre “autonomía” cuando ni siquiera sabía que sería propuesto para este órgano? ¡El PP! ¿Quién impuso como presidente del mismo a un miembro de “su” partido? ¡El PP! ¿Quién recogió millones de firmas contra un estatut “constitucionalmente” elaborado, “cepillado” por el Parlamento español, aprobado en referéndum y refrendado por el Rey? ¡El PP! ¿Algún partido “español” lo denunció o… se hicieron cómplices? ¿Quién originó el incendio y quién lo mira complaciente…? ¿Dónde está el problema real? ¿En los muchos pirómanos que hay en la política española o en los muchos votantes catalanes que “reaccionan” por dignidad democrática…? ¿Ha reaccionado la fiscalía contra los incendiarios?

Publicado:

El Tribunal de Cuentas condena a líderes democráticos catalanes a multas millonarias por malversación de fondos, prevaricación, etc.” Pregunta: ¿Quién compone este tribunal y con qué criterios son elegidos? ¿Cuál es el historial de investigaciones y sentencias? ¿Diría un observador imparcial que actúan con el mismo rigor ante los políticos españoles con numerosas y publicadas actuaciones dignas de esos mismos motivos? Con su silencio cómplice, ¿por qué están de acuerdo y apoyan a ese Tribunal los políticos, militantes y votantes de los partidos dependentistas en Catalunya? ¿Es digno que haya un solo votante en Catalunya que, al margen de ideologías, apoye esa situación injusta y antidemocrática…?

Ante tantas publicaciones que demuestran un claro daño al bienestar de “todos” los habitantes de Catalunya, a una democracia auténtica con justicia social avanzada, a la libertad… ¿qué es lo “digno”, coherente, lógico… Intentar una independencia que beneficie a todos o una dependencia creciente que perjudica… a “todos”?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 330 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Què respondrien els “veritables demòcrates” a aquestes preguntes…?

Publicat:

“El govern, amb suport de partits espanyols, trasllada al Constitucional i Fiscalia totes les decisions del parlament català”. Pregunta: Si tot ho tenen que decidir els jutges i els fiscals… hauríem de votar-los a ells en lloc dels polítics que no només no solucionen problemes sinó que  els “creen”? No és una prova del seu fracàs total com a polítics? Els dependentistes, volen seguir “dependent”, tot i sent molt perjudicats!, per polítics així…? Podríem votar a algun jurista simplement “imparcial”…? És digne voler viure en un estat de dret…”exclusivament judicial” i partidista?

Publicat:

”El fiscal superior de l’estat ordena a la policia a Catalunya requisar urnes, sobres  i impresos electorals” Pregunta: En quin país creuria qualsevol lector demòcrata i imparcial que succeeixi això? En un democràtic o en un… dictatorial, pseudemocratic, bananer? Algú s’imagina aquesta “ordre” en una democràcia avançada? Algú s’imagina que en un país modern, democràtic, avançat, els governs “ordenin” a la policia requisar urnes, impresos electorals com si fossin “armes” de destrucció…? Ideologies, identitats, apart… és digne que hi hagi un sol demòcrata que recolzi a qui origina una reacció democràtica de la societat catalana i ordeni a la policia que impedeixi votar?

Publicat:

“El govern espanyol reconeix que el dèficit fiscal de Catalunya segueix creixent. Ara admet 10.000 milions d’euros anuals. En 10 anys: 100.000. Des de la transició: més de 350.000 mil milions”. Això xifres espanyoles! Pregunta: Volen viure amb la qualitat de vida que mereixen pel que generen… o seguir treballant per a un estat que rescata autopistes, plantes de gas, trens AVE inútils, i un llarg etc. clarament discriminatori i injust? S’imaginen quant bé es podria fer en sanitat, educació, infraestructures, justícia social…, si Catalunya pogués gestionar aquests recursos…? És digne castigar-se i castigar les seves famílies votant a qui l’espolia sistemàticament i ho reconeix!?

Publicat:

(El País) “La justícia espanyola acorrala a tots els responsables del referèndum” Pregunta: No s’adonen que els “responsables” són els milions de votants a Catalunya que volen votar? El 75% % segons totes les enquestes! Podem traduir el titular per “La justícia de l’estat espanyol acorrala al 75% de la societat catalana democràtica” Algun veritable “demòcrata” pot considerar “demòcrata” un estat que impedeix “expressar-se” a dos terços d’una societat? És digne auto qualificar-se “demòcrata” i recolzar a qui no ho és?

Publicat:

“El govern espanyol assegura que impedirà per tots els mitjans la celebració d’un referèndum de independència a CatalunyaPregunta: Si la majoria del parlament vol que es voti democràticament, ofereix la independència com a recurs per a beneficis en qualitat de vida, democràcia real, justícia social, llibertat, dignitat… és lògic recolzar, votar, a qui s’oposa a tots aquests beneficis objectius…? És digne votar a partits com a PPC, PSC, C’s, (CSQP de moment no recolzen) que són clarament contraris a que els votants catalans decideixin si volen ser independents o progressivament dependents…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /     dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 330 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Qué responderían los “dependentistas” a estas preguntas oportunas?

Publicado:El gobierno, con apoyo de los partidos españoles, traslada al Constitucional y la Fiscalía todas las decisiones del parlamento catalán”. Pregunta: Si todo lo han de decidir jueces y fiscales… ¿deberíamos votarles a ellos en lugar de a políticos que no sólo no solucionan problemas sino que  los “crean”? ¿No es una prueba de su fracaso como políticos? Los dependentistas, ¿quieren seguir “dependiendo”, ¡aun siendo muy perjudicados!, por políticos así…? ¿Podríamos votar un jurista simplemente “imparcial”…? ¿Es digno querer vivir en un estado de derecho…”exclusivamente judicial”, parcial y partidista…?

Publicado:El fiscal superior ordena a la policía en Catalunya requisar urnas, sobres e impresos electorales” Pregunta: ¿En qué país creería un lector demócrata e imparcial que sucede eso? ¿En uno democrático o en uno… dictatorial, pseudemocrático, bananero? ¿Alguien se imagina esta “orden” en una democracia avanzada? ¿Alguien se imagina que en un país moderno, avanzado, los gobiernos “ordenen” a las policías que requisen urnas, impresos electorales como si fuesen “armas” de destrucción…? Ideologías, identidades, aparte… ¿es digno que haya un solo demócrata que apoye a quien origina una reacción democrática de la sociedad catalana y ordene a la policía que impida votar?

Publicado:El gobierno español reconoce que el déficit fiscal de Catalunya con España sigue creciendo. Ahora admite 10.000 millones euros anuales. En 10 años: 100.000. Desde la transición: más de 350.000 mil millones de euros”. ¡Eso cifras españolas! Pregunta: ¿Quieren vivir con la calidad de vida que merecen por lo que generan por su trabajo… o seguir trabajando para un estado que rescata autopistas, plantas de gas, gasta en aves inútiles, y un largo etc. claramente discriminatorio e injusto? ¿Se imaginan cuánto bueno se podría hacer en sanidad, educación, infraestructuras, justicia social…, si Catalunya pudiera gestionar esos recursos…? ¿Es digno  castigarse y castigar a sus familias votando a quien la expolia sistemáticamente ¡y lo reconoce!?

Publicado: (El País) “La justicia española acorrala a los responsables del referéndum” Pregunta: ¿No se dan cuenta de que los “responsables” son los millones de personas en Catalunya que quieren votar? ¡El 75% % según todas las encuestas!. ¿Podemos traducir el titular por “la justicia española acorrala al 75% de la sociedad catalana que es demócrata? ¿Algún auténtico “demócrata” puede considerar “demócrata” a un estado que le impide “expresarse” a los dos tercios de una sociedad? ¿Es digno autocalificarse “demócrata” y apoyar a quien no lo es?

Publicado:El gobierno español asegura que impedirá por todos los medios que pueda celebrarse un referéndum por la independencia en Catalunya”. Pregunta: Si la mayoría del parlament quiere que se vote democráticamente, ofrece la independencia como recurso para… beneficios en calidad de vida, democracia real, justicia social, libertad, dignidad… ¿es lógico apoyar, votar, a quién se opone a todos esos beneficios objetivos…? ¿Es digno votar a partidos como PPC, PSC, C’s (CSQP no se ha definido), que están claramente posicionados en contra de que todos los votantes catalanes decidan si quieren ser independientes o progresivamente dependientes…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 329 (Català)

La No Independència És… Dependència!

El 45% de catalans vol ser encara més colonitzat i dependent…?

Publicat: “L’enquesta del diari de Pedro J. Ramírez assenyala que els contraris a l’estat propi són un 45,7%. El 50,1% desitja la independència”

Què està passant…?

El tsunami d’una societat que en un 80% vol votar i decidir el seu futur ha guanyat força, potència, després dels dos atemptats a Catalunya. Creix l’asfíxia econòmica i l’amenaça de tot tipus contra els qui cometin el “delicte” de ser demòcrates  i defensar la seva dignitat, llibertat i el benestar que es mereixen. Però el tractament a l’atemptat ofereix una cara encara pitjor de l’estat espanyol, els seus polítics, els seus mitjans de comunicació. S’ha escrit i dit molt sobre el mai demostrat avís de la CIA i la possible prevenció. Què pensa el votant català davant “aquest descarat i manipulador” tractament? Per què a Alemanya, França, Anglaterra, Bèlgica, que tant o més han patit atacs terroristes!, “ningú” ha acusat a les seves forces de seguretat i Espanya sí ataca als mossos? Aquí estan les declaracions de PPC, PSC, C’s. Com corre una nota per les xarxes: “En tots els països els culpables d’atemptats són els terroristes. A Espanya, els mossos”. Pot admetre’s que El Mundo publiqui: “com a dipositaris del monopoli de la força, la seva actuació ha d’escrutar-se perquè han estat assassinats ciutadans indefensos”? Els terroristes: ciutadans indefensos! Cal escrutar a els qui els han eliminat! Malcolm X, ja va avisar: “Si no esteu previnguts davant els Mitjans de comunicació, us faran estimar a l’opressor i odiar a l’oprimit”. Pot haver-hi un sol votant català amb dignitat que vulgui seguir dependent d’un estat tan sectari, partidista, manipulador, com l’espanyol i els seus mitjans…?

Quina és la causa “crítica”?

Estem presenciant declaracions, impugnacions, decisions, amenaces constants, de l’estat espanyol contra el moviment independentista que “lidera”   la societat catalana, no els seus representants polítics. En realitat: L’Espanya imperial defensant, només per via judicial        i autoritària, el que li queda del seu gran imperi i impedint que la seva última colònia s’independitzi. Aquí estan els fets objectius. En realitat: L’estat espanyol segueix en la guerra que es va iniciar en 1714 amb el tractat de nova planta i que ni el franquisme va aconseguir guanyar. Ho diu molt bé Blázquez en el DEIA, Notícies de Guipúscoa: “SÍ, hi ha una guerra contra Catalunya amb l’objectiu d’humiliar-la i mantenir, costi el que costi, el trist cànon democràtic que es va fixar en la Transició, tributari del franquisme”. “Espanya fa trampes i violenta la democràcia. No té legitimitat alguna a perjudicar Catalunya”. Però ho fa com ho fan els líders de PSC, C’s, PPC i el silenci còmplice de CSQP. Fins i tot, dels grans sindicats i patronals. És digne que hi hagi un sol votant català amb dignitat que voti a qui vol colonitzar a la seva família, limitar el seu benestar, llibertat…?

El tema ve de lluny.

A principis del segle XX, Unamuno deia a Azorín: “Mereixem perdre Catalunya. Aquesta porca premsa madrilenya està fent la mateixa tasca que amb Cuba. No s’assabenta. És la bàrbara mentalitat castellana, el seu cervell collonut (tenen testicles al cap en comptes de cervell)”. Quant hi ha en joc per a cada votant i la seva família…? Des de la DIGNITAT… què utilitzaran el pròxim dia 1 d’octubre el 45% de votants encara dependentistes, el sentit comú, la lògica o les vísceres…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 329 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿El 45% de los catalanes quiere ser más colonizado, dependiente…?

Publicado:La encuesta del periódico de Pedro J. Ramírez publica que los contrarios al estado propio son un 45,7%.    El 50,1% desea la independencia”.

¿Qué está pasando…?

El tsunami de una sociedad que en un 80% quiere votar y decidir su futuro ha ganado fuerza, potencia, tras los atentados de Cataluña. Crece la asfixia económica y la amenaza de todo tipo contra quienes cometan el “delito” de ser demócratas y defender su dignidad, libertad y el bienestar que merecen. Pero el tratamiento al atentado ofrece una cara aún peor del estado español, sus políticos, sus medios de comunicación. Se ha escrito y dicho muchas cosas sobre el nunca demostrado aviso de la CIA y la posible prevención. ¿Qué piensa el votante catalán ante “el descarado y manipulador” tratamiento? ¿Por qué en Alemania, Francia, Bélgica, Inglaterra, ¡que tanto o más han padecido ataques terroristas!, “nadie” ha acusado a sus fuerzas de seguridad y en España sí se ataca a los mossos? Ahí están las declaraciones de PPC, PSC, C’s. Como corre una nota por las redes: “En todos los países los culpables de atentados son los terroristas. En España, los mossos”. ¿Puede admitirse que El Mundo publique: “como depositarios del monopolio de la fuerza, su actuación debe escrutarse porque han sido asesinados ciudadanos indefensos”? ¡Los terroristas: ciudadanos indefensos! ¡Hay que escrutar a quienes los han eliminado! Malcolm X, ya lo avisó hace tiempo: “Si no estáis prevenidos ante los Medios de Comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido”. ¿Puede haber un solo votante catalán con dignidad que quiera seguir dependiendo de un estado tan sectario, partidista, manipulador, como el español y sus medios…?

¿Cuál es la causa “crítica”?

Estamos viendo declaraciones, impugnaciones, decisiones, amenazas constantes, del estado español contra el movimiento independentista “liderado” por la sociedad catalana, no sus representantes políticos. En realidad: La España imperial defendiendo, sólo por vía judicial y autoritaria, lo que queda de su imperio e impidiendo que su última colonia se independice. Ahí están los hechos objetivos. En realidad: El estado español sigue en la guerra que se inició en 1714 con el tratado de nueva planta y que ni el franquismo consiguió ganar. Lo dice bien Blázquez en el DEIA, Noticias de Guipúzcoa: SÍ, hay una guerra contra Catalunya con el objetivo de humillarla y mantener a toda costa el triste canon democrático que se fijó en la Transición, tributario del franquismo”. “España hace trampas y violenta la democracia. No tiene legitimidad alguna para machacar a Catalunya”. ¡Pero lo hace! como lo hacen los líderes de PSC, C’s, PPC además del silencio cómplice de CSQP. Incluso, de los grandes sindicatos y patronales. ¿Es digno que haya un solo votante catalán con dignidad que vote a quien quiere colonizar a su familia, limitar su bienestar, libertad…?

El tema viene de lejos.

A principios del siglo XX, Unamuno le decía a Azorín: “Merecemos perder Cataluña. Esa cochina prensa madrileña está haciendo la misma labor que con Cuba. No se entera. Es la bárbara mentalidad castellana, su cerebro cojonudo (tienen testículos en vez de sesos en la mollera)”. ¿Cuánto hay en juego para cada votante y su familia…? Desde la DIGNIDAD… ¿que utilizaran el próximo día 1 de octubre el 45% de votantes aun dependentistas, el sentido común, la lógica o las vísceras…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 328 (Català)

La No Independència És… Dependència!

“Fins a on arriba la responsabilitat d’una decisió…?

Atemptats a Catalunya.

Multipublicat: “Un imán radicalitzat  va reclutar, formar i dirigir, una cèl·lula. Tenia una ordre d’expulsió d’Espanya després de sortir de la presó però un jutge la va anul·lar”. Va ser legal que romangués a Espanya? Sí. Va ser el millor per a la societat? No! Aquí estan els efectes. Si s’hagués anat s’haguessin produït “aquests” atemptats? Segurament no. Llavors… Se sentirà responsable el jutge que va anul·lar l’expulsió dels efectes de la seva decisió… Fins a on arriba la responsabilitat d’una decisió? Què és el DIGNE..?

Espanya impedeix a Catalunya formar part de l’Europol.

Publicat: ”La policia espanyola fa boicot a la policia catalana i no li dóna informació. Veta que pertanyi als organismes internacionals de la lluita contra el terrorisme. La policia espanyola tenia antecedents per vincles gihadistes sobre l’inspirador dels atemptats que   la catalana desconeixia”. És “legal” aquesta situació? Sí. És el millor per a la societat catalana, per a l’espanyola, i, fins i tot, per a l’europea com a denunciat l’Europol? No! És evident que no ho ha estat. Aquí tenim morts i ferits. S’hagués produït l’atemptat si la policia catalana hagués tingut informació directa sobre aquest imán? Segurament no. Llavors… algun polític espanyol se sentirà responsable d’aquests atemptats per impedir que els mossos tinguessin informació? Algun líder de partits espanyols, se sentiran responsables de les morts? Algun líder de PPC, PSC, C’s, CSQP, que recolzen aquesta prohibició, se sentirà responsable dels seus efectes? Fins a on arriba la responsabilitat d’aquesta decisió…? Què és el DIGNE…?

Referèndum i Independentisme.

Multipublicat: “El PP va recollir signatures en contra de  l’estatut aprovat a Catalunya. Ha manipulat i modificat el Constitucional, incomplert els pressupostos aprovats per Catalunya i sentències del “seu” constitucional favorables al Principat; asfíxia econòmicament a aquest i perjudica seriosament a “tota” la societat; denúncia i condemna líders democràtics, etc. PPC, PSC, C’s, CSQP, Sindicats majoritaris recolzen aquesta decisió” És legal? Sí. És propi d’un “estat de dret” com ho són les dictadures i pseudodemocracies. És el millor per a la societat catalana? No! Aquesta ha reaccionat, per DIGNITAT, amb manifestacions multitudinàries. Un 75% vol votar el seu futur. Fins i tot, la seva independència. Molts anys demostrats de predisposició al pacte, solidaritat, sentit d’estat, s’han convertit en un clam per la independència. Algun líder espanyol i català “dependentista” se sent responsable d’aquesta reacció majoritària de la societat catalana? que la major concentració industrial, exportadora, la principal generadora de PIB vulgui marxar…? “Algú” se sentirà responsable dels “efectes” d’aquesta reiterada decisió del mal tracte a la ciutadania de Catalunya? Fins a on arriba la responsabilitat pels “efectes” de la decisió de… castellanitzar, explotar, subordinar, sots-regionalitzar Catalunya…?

Referèndum l’1-0.

Els votants a Catalunya hauran de prendre una decisió. Participar i recolzar així l’autèntica democràcia o… abstenir-se? Votar SÍ a la independència amb els seus clars beneficis en democràcia real, benestar, justícia social, llibertat, identitat, Dignitat o… votar Dependència amb els seus demostrats i creixents efectes negatius? Els qui votin NO, es faran responsables d’aquests? Fins a on arribarà la responsabilitat de la seva decisió…? Des de la DIGNITAT, què seria el més lògic, el més coherent, el més “responsable”… votar el proper 1 d’octubre…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 328 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una decisión…?

Atentados en Cataluña.

Multipublicado: “Un imán radical reclutó, formó y dirigió un comando. Tenía una orden de expulsión de España tras salir de la cárcel pero un juez la anuló”. ¿Fue legal que permaneciera en España? Sí. ¿Fue lo mejor para la sociedad? ¡No! Ahí están los efectos. Si se hubiera ido ¿se habrían producido “estos” atentados? Seguramente no. Entonces… ¿Se sentirá responsable el juez que anuló la expulsión? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una decisión? ¿Qué es lo DIGNO…?

España impide a Catalunya formar parte de la Europol.

Publicado: “La policía española hace boicot a la catalana y no le da información. Veta que pertenezca a los organismos internacionales de lucha contra el terrorismo. La policía española tenía antecedentes por vínculos gihadistas sobre el inspirador de los atentados que la catalana desconocía”. ¿Es “legal” esta situación? ¡Sí! ¿Es lo mejor para la sociedad catalana, para la española, e, incluso, para la europea como denuncia la Europol? ¡No! Es evidente que no lo ha sido. Ahí quedan muertos y heridos. ¿Se hubiera producido el atentado si la policía catalana hubiera tenido información directa sobre este imán? Seguramente no. Entonces… ¿algún político español que se sentirá responsable de este atentado por impedir que los mossos estén informados? ¿Algún líder de partidos españoles, se sentirán responsables de las muertes? ¿Algún líder del PPC, PSC, C’s, CSQP, que apoyan esa prohibición, se podrá sentir responsable de sus efectos? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de esa decisión…? ¿Qué es lo DIGNO…?

Referéndum e Independentismo

“Multipublicado: “El PP recogió firmas en contra del  Estatuto aprobado en Catalunya. Manipuló y modificó el Tribunal Constitucional, incumple los presupuestos aprobados para Catalunya y sentencias de “su” propio constitucional favorables a Catalunya; asfixia económicamente a ésta y perjudica seriamente a “toda” la sociedad; denuncia y condena a líderes democráticos, etc. PPC, PSC, C’s, CSQP, Sindicatos mayoritarios apoyan esa decisión”. ¿Es legal? ¡Sí!. Es propio de un “estado de derecho” como lo son las dictaduras y pseudodemocracias. ¿Es lo mejor para la sociedad catalana? ¡No! Ésta reacciona por DIGNIDAD con manifestaciones multitudinarias. Un 75% quiere votar sobre su futuro. Incluso, por su independencia. Años demostrados de predisposición al pacto, solidaridad, sentido de estado, se han convertido en un clamor por la independencia. ¿Algún líder español y catalán “dependentista” se siente responsable de esa reacción mayoritaria de la sociedad catalana, de que la mayor concentración industrial, exportadora, la principal generadora de PIB quiera marcharse…? ¿”Alguien” se sentirá responsable de los “efectos” de esa reiterada decisión de mal trato a la ciudadanía de Catalunya? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad por los “efectos” de la decisión de… castellanizar, explotar, subordinar, subregionalizar, a Catalunya…?

Referéndum el 1-0.

Los votantes en Catalunya tomarán una decisión. ¿Participar y apoyar así a la auténtica democracia o… abstenerse? ¿Votar SÍ a la independencia con sus claros beneficios en democracia real, bienestar, justicia social, libertad, identidad, Dignidad o… votar Dependencia con sus demostrados y crecientes efectos negativos? Quienes voten NO, ¿se harán responsables de éstos? ¿Hasta dónde llegará la responsabilidad de su decisión…? Desde la DIGNIDAD, ¿qué sería lo más lógico, lo coherente, lo más “responsable” votar… el próximo 1 de octubre…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  

http://perladignitat.blog.cat/    /   dignitat@hotmail.com