PREGUNTES OPORTUNES – 370 (Català)

La No Independència És… Dependència!

En quins blocs està dividida realment Catalunya?

Publicat: “Reunió de l’espai de diàleg: La cimera constata “les grans diferències polítiques” entre els partits catalans”

Es poden fer dos grans blocs en aquesta taula? Sí. Són molt clars. Quins criteris utilitzar per analitzar la divisió? No els ideològics o partidistes perquè es donen en els dos grups. S’està al marge de dretes o esquerres. Tampoc la identitat. És al marge d’espanyola o catalana. Hi ha uns altres “valors” que puguin ajudar a l’anàlisi? Sí. I són “universals, d’ampli espectre”: democràcia real, justícia social avançada, benestar i qualitat de vida pel que es genera amb el treball, autogestió dels propis recursos, llibertat, identitat, dignitat! Quins representants en aquest espai de diàleg defensen aquests valors per a “tots” els habitants de Catalunya? És fàcil deduir-los:

Independentistes. És un bloc que representa i defensa els valors, per a ”tots” els habitants de Catalunya. El que pretén beneficia a “tots” a través d’una independència que permeti materialitzar, optimitzar, el gaudir d’aquests beneficis. Una Catalunya en forma de moderna i democràtica república europea que situï a tots els seus habitants al nivell dels de països com Dinamarca, Finlàndia, Bèlgica, Àustria, amb el seu molt alt de nivell de vida, llibertat, democràcia. És coherent que pugui haver-hi algun habitant de Catalunya que no desitgi això?

Dependentistes. Són fàcils de nomenar. Alguns partits, ni es van presentar. No defensen, no representen, ni als seus militants ni als votants. Uns, amb clares postures en contra de les iniciatives positives i sense oferir i defensar “ni una sola” en el departament espanyol. Uns altres, per omissió o marginació/equidistància, impedeixen el gaudir d’aquests valors.  Perjudiquen clarament amb això als seus militants i votants a Catalunya. Beneficien a l’estat espanyol i els seus habitants a costa de grans recursos econòmics que es lliuren i no reverteixen en sanitat, educació, infraestructures, respecte a la llibertat, dignitat! Aquest altre bloc vol que la societat catalana segueixi depenent d’un estat que s’allunya de les veritables democràcies i s’apropa cada cop més a les pseudodemocracies com Rússia, Turquia; un estat en fallida monàrquica, política, econòmica, judicial…

Sí. Dos grans blocs: Per una independència beneficiosa un. Per una dependència negativa i creixent un altre. És fàcil concretar qui són.

Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, quina opció és més coherent votar, recolzar, si es pensa en la família, la societat, els autònoms, les pimes o grans empreses que generen riquesa i treball, les infraestructures necessàries, la llibertat, la sanitat, educació, la justícia social, la democràcia real…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/   /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 370 Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿En cuántos bloques está dividida realmente Catalunya?

Publicado: “Reunión del espacio de diálogo: La cita constata “las enormes diferencias políticas” entre los partidos catalanes”

¿Se pueden hacer dos grandes bloques en esa mesa? Sí. Son muy claros. ¿Qué criterios utilizar para analizar la división? No los ideológicos o partidistas porque se dan en los dos grupos Se está al margen de derechas o izquierdas. Tampoco la identidad. Es al margen de española o catalana. ¿Hay otros “valores” que puedan ayudar al análisis? Sí. Y son “universales, de amplio espectro”: democracia real, justicia social avanzada, bienestar y calidad de vida por lo que se genera con el propio trabajo, autogestión de los propios recursos, libertad, identidad, ¡dignidad!. ¿Qué representantes en ese espacio de diálogo defienden esos valores para “todos” los habitantes de Catalunya? Es fácil deducirlos:

Independentistas. Es un bloque que representa y defiende los valores, para “todos” los habitantes de Catalunya. Lo que pretende beneficia a “todos” a través de una independencia que permita materializar, optimizar, el disfrute de esos beneficios. Una Catalunya en forma de moderna y democrática república europea que sitúe a todos sus habitantes al nivel de los de países como Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Austria, con su muy alto de nivel de vida, libertad, democracia.  ¿Es coherente que pueda haber algún habitante de Catalunya que no desee eso?

Dependentistas. Son fáciles de nombrar. Algunos partidos, ni siquiera se presentaron. No defienden, no representan, ni a sus militantes ni a sus votantes. Unos, con claras posturas en contra de las iniciativas positivas y sin ofrecer y defender “ni una sola” en el departamento español. Otros, por omisión o marginación/equidistancia, impiden el disfrute de esos valores.  Perjudican claramente con ello a sus militantes y votantes en Catalunya. Benefician al estado español y sus habitantes a costa de grandes recursos económicos que se entregan y no revierten en sanidad, educación, infraestructuras, respeto a la libertad, ¡dignidad!. Este bloque quiere que la sociedad catalana siga dependiendo de un estado que se aleja de las verdaderas democracias y se acerca cada vez más a las pseudodemocracias como Rusia, Turquía; un estado en quiebra monárquica, política, económica, judicial…

Sí. Dos grandes bloques: Por una independencia beneficiosa uno. Por una dependencia negativa y creciente otros. Es fácil concretar quiénes son.

Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué opción es coherente votar, apoyar, si se piensa en la familia, la sociedad, los autónomos, las pymes o grandes empresas que generan riqueza y trabajo, las infraestructuras necesarias, la libertad, la sanidad, educación, la justicia social, la democracia real…? PREGUNTES OPORTUNES / Catalunya,

PER LA DIGNITAT – GRP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/   /   dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 369 (Català)

La No Independència És… Dependència!

I si el 21-D va ser més independentista del que es va dir…?

Publicat: El Confidencial: “Hisenda detecta que INDRA va pagar 3,3 milions d’euros per treballs il·localitzables a un proveïdor del PP”. “L’UCO, (guàrdia civil), conclou que INDRA va desviar 600.000 € públics al PP amb empreses pantalla”.

A qui va encarregar el PP el recompte de vots el 21-D? A INDRA! És obligatori que el recompte ho faci una empresa que guanyi en concurs públic? Sí! Va respectar aquesta llei el govern del PP quan va imposar el 155 a Catalunya per a les eleccions? No! Ha estat acusada INDRA per escàndols en votacions a l’Equador, Argentina, per manipulació de dades a favor dels governs que la van contractar? Sí! Ha tingut incidències en votacions espanyoles aquesta empresa? Sí! S’ha vist investigada i associada a escàndols com Lezo, Gürtel, Púnica…? Sí! Hi ha estudis que diuen demostrar els desajustaments entre vots i censos…? Aquí està tot el publicat?

També es diu que la metodologia no permet el frau però… amb aquests antecedents, és segur que l’independentisme està en el 47%? Però i si fos molt superior i l’estat està enganyant, una vegada més, a la societat catalana?

En quin model polític volen viure els catalans que de debò siguin demòcrates…? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què és el més coherent per a un votant català que se senti demòcrata de debò? La Independència possibilista i optimitzadora o la dependència d’un estat en fallida i en sospita en les seves votacions?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/   /    dignitat@hotmail.com

 

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 369 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

Y si el  21-D fue más independentista de lo que se dijo…?

Publicado: El Confidencial: “Hacienda detecta que INDRA pagó 3,3 millones € por trabajos ilocalizables a un proveedor del PP”. “La UCO, (guardia civil), concluye que INDRA desvió 600.000 € públicos al PP con empresas pantalla”.

¿A quién encargó el PP el recuento de votos el 21D? ¡A INDRA!. ¿Es obligatorio que el recuento lo haga una empresa que gane en concurso público? ¡Sí!. ¿Respetó esa ley el gobierno del PP que impuso el 155 a Catalunya para las elecciones? ¡No!. ¿Ha sido acusada INDRA de escándalos en votaciones en Ecuador, Argentina, por manipulación de datos a favor de los gobiernos que la contrataron? ¡Sí!. ¿Ha tenido incidencias en votaciones españolas esta empresa? ¡Sí!. ¿Se ha visto investigada y asociada a escándalos como Lezo, Gürtel, Púnica…? ¡Sí! ¿Hay estudios que dicen demostrar desajustes entre votos y censos…? Ahí está todo lo publicado…

También se dice que la metodología no permite el fraude pero… con esos antecedentes, ¿es seguro que el independentismo está en el 47%? ¿Y si fuese muy superior y el estado está engañando, una vez más, a la sociedad catalana?

¿En qué modelo político quieren vivir los catalanes que de verdad se consideren  demócratas…? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué es lo coherente para un votante catalán que se sienta demócrata de verdad? ¿La Independencia posibilista y optimizadora o la dependencia de un estado en quiebra y en sospecha en sus votaciones?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/   /   dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 368 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Què justifica votar la dependència d’España…?

Publicat: Público.es: “La Crida de Carles Puigdemont se presenta con una llamada a la unidad: “El exceso de rivalidad amenaza el proyecto independentista”. “El movimiento político del ex-presidente se presenta reivindicado la unidad independentista pese al rechazo de ERC y la CUP a su opa”

La societat catalana amb dignitat democràtica té una gran oportunitat. Demana unitat. Els votants tenen l’opció de triar a qui la demana i ofereix, deixant al marge ideologies, partidismes, etc. perquè la situació és excepcional: consecució de la llibertat i després podran tornar al partidisme però ja dins d’un marc democràtic de debò. Altres votants, sembla que encara molts, prefereixen anar dividits, i més febles. Fins i tot preferiran seguir sent “dependents” d’un estat que ni és democràtic, ni es preocupa pel benestar de “tots” els habitants de Catalunya, ni els permet desenvolupar una autèntica justícia social. És respectable però no sembla gaire lògic. Es porten molts anys de “proves” d’aquest maltractament, menyspreu, explotació de molt diferents tipus de l’estat espanyol amb Catalunya, amb “tots” els seus habitants siguin independentistes o no El lema de la crida és “sumar”. Tots els votants “sumaran” amb el seu vot. A qui, a què…? Uns, sumaran per la democràcia, la dignitat, la llibertat, el benestar que mereixen pel seu treball, la justícia social avançada que ofereix la independència. Altres, per seguir depenent d’un estat en fallida econòmica, que no podrà pagar pensions; en fallida judicial, territorial, política; que està en deriva antidemocràtica, cap a l’autoritarisme, la injustícia social. Tot votant “suma”: independència o dependència. Si s’analitza bé i buscant el millor per al futur de les famílies i fills, des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA quin és l’única opció coherent…?

Publicat en varis mitjans de Madrid: “PP y Ciudadanos acusan a Sánchez de mentir a los españoles y a Europa con Presupuestos ‘falsos’. “España desciende hasta los últimos lugares en rankings económicos, de productividad, de democracia… “

Què hauria de fer un consell d’administració responsable davant el que és Espanya: un hòlding?: “Sumar” esforços per canviar la tendència i situar-se en primers llocs en aquests camps”. Ho fan els partits espanyols? No! Succeeix el contrari: concentren el seu esforç a desqualificar i desplaçar als seus oponents. Quin inversor amb criteri invertiria o mantindria la seva inversió en una societat en declivi, en fallida econòmica, que no podrà pagar pensions, que s’endeuta progressivament i ni properes generacions podran pagar mentre els seus dirigents es barallen? I si aquest consell “espanyol” no inverteix a Catalunya, la seva divisió més rendible i que més aporta, la que més exporta, la concentració més gran industrial i, damunt, maltracta a la seva població de manera que el 80% vol votar i el 50% vol independitzar-se?, es pot qualificar d’una gestió eficaç? És lògic voler seguir sent accionista d’un hòlding així? Què justifica que encara hi hagi votants a Catalunya que vulguin seguir depenent d’un estat en fallida i renunciïn a una qualitat de vida molt millor, en veritable democràcia i justícia social avançada? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què ha de decidir un “accionista/votant” a Catalunya de cara a la seva inversió?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/   /  dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 368 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Qué justifica votar dependencia de España…?

Publicado: Público: “La Crida de Carles Puigdemont se presenta con una llamada a la unidad: “El exceso de rivalidad amenaza el proyecto independentista”. El movimiento político del ex-presidente se presenta reivindicado la unidad independentista pese al rechazo de ERC y la CUP a su opa”

La sociedad catalana con dignidad democrática tiene una gran oportunidad. Pide unidad. Los votantes tienen la opción de elegir a quien la pide y ofrece, dejando al margen ideologías, partidismos, etc. porque la situación es excepcional: consecución de la libertad y después podrán volver al partidismo pero ya dentro de un marco democrático de verdad. Otros votantes, parece que todavía muchos, prefieren ir divididos, y más débiles. Incluso preferirán seguir siendo “dependientes” de un estado que ni es democrático, ni se preocupa por el bienestar de “todos” los habitantes de Catalunya, ni les permite desarrollar una auténtica justicia social. Es respetable pero no parece lógico. Se llevan muchos años de “pruebas” de ese maltrato, menosprecio, explotación de muy diferentes tipos del estado español con Catalunya, con “todos” sus habitantes sean independentistas o dependentistas. El lema de la Crida es “sumar”. Todos los votantes ” sumarán” con su voto. ¿A quién, a qué…? Unos, sumarán por la democracia, la dignidad, la libertad, el bienestar que merecen por su trabajo, la justicia social avanzada que ofrece la independencia. Otros, para seguir dependiendo de un estado en quiebra económica, que no podrá pagar pensiones; en quiebra judicial, territorial, política; que está en deriva antidemocrática, hacia el autoritarismo, la injusticia social. Todo votante “suma”: independencia o dependencia. Si se analiza bien y buscando lo mejor para el futuro de las propias familias, desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA ¿cuál es la única opción coherente…?

Publicado en varios medios de Madrid: “PP y Ciudadanos acusan a Sánchez de mentir a los españoles y a Europa con Presupuestos ‘falsos’. “España desciende hasta los últimos lugares en rankings económicos, de productividad, de democracia

¿Qué debe hacer un consejo de administración responsable ante lo que es España: un holding?: “sumar” esfuerzos para cambiar la tendencia y situarse en primeros lugares en esos campos. ¿Lo hacen los partidos españoles? ¡No!. Sucede lo contrario: concentran su esfuerzo en descalificar y desplazar a sus oponentes. ¿Qué inversor con criterio invertiría o mantendría su inversión en una sociedad en declive, en quiebra económica, que no podrá pagar pensiones, que se endeuda progresivamente y ni próximas generaciones podrán pagar mientras sus dirigentes se pelean? Y si ese consejo “español” no invierte en Catalunya: su división más rentable y que más aporta, la que más exporta, la que mayor concentración industrial y, encima, maltrata a su población de modo que el 80% quiere votar y el 50% quiere independizarse… ¿se puede calificar de gestión eficaz? ¿Es lógico querer seguir siendo accionista de un holding así? ¿Qué justifica que todavía haya votantes en Catalunya que quieran seguir dependiendo de un estado en quiebra y renuncien a una calidad de vida mucho mejor, en verdadera democracia y justicia social avanzada? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué debe decidir un “accionista/votante” en Catalunya de cara a su inversión?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/   /   dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 367 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Cal recolzar els pressupostos del PSOE?

Publicat: “El PSC no aprovarà els pressupostos del Govern “mentre la unilateralitat estigui sobre la taula”.

El PSC prioritza els interessos del PSOE d’Espanya, als dels seus propis militants, votants i habitants de Catalunya. No és res de nou. Va defensar el dret d’autodeterminació. Després recolzà el 155 i ho amenaça. No recolzarà a la Generalitat mentre hi hagi risc de “unilateralitat”. Què ha demostrat la “bilateralitat”? Existia? Qui és “unilateral” en incompliments constitucionals, estatutaris, pressupostos, que han perjudicat i perjudiquen a “tota” la societat catalana? L’estat espanyol, “el seu” constitucional, “els seus” grans partits PP i PSOE. Quan bona part de la societat catalana, no alguns líders!, ha reaccionat per “dignitat democràtica” davant la “unilateralitat” espanyola…se l’acusa de “unilateral” i se la castiga. Vol l’estat espanyol en exclusiva la unilateralitat? És digne que hi hagi un sol militant i votant socialista que accepti la unilateralitat “espanyola” i els clars danys a la seva llibertat, benestar, al present i futur de les seves famílies i la de “tots” a Catalunya?

Publicat: “El PSOE demana als partits independentistes que recolzin els seus pressupostos sense contrapartides” .

Com qualificar que un govern demani suport a canvi de res? Reconeix un deute de 10.000 milions d’euros només dels últims anys i que, per llei, està obligat a aportar. (No parlem dels 350.000 milions acumulats de l’espoli fiscal) Entre altres aplicacions: llei de la dependència que havia d’atendre a mitges”. La Generalitat assumeix la major part. Treu recursos on pugues. El PSOE ofereix “només” 1.450 milions d’aquest deute i en 4 anys! Mentre, es publica que ha anunciat 1.000 milions d’euros més per a Andalusia. I vol un xec en blanc qui és tan clarament morós o està en fallida? Què guanyaran els militants i votants socialistes a Catalunya, tots els habitants, si es recolza sense contrapartida? Res! Accepta el PSC recolzar els pressupostos de la Generalitat sense exigències? Han de ser els presos polítics… moneda de canvi? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què és el coherent? Recolzar sense retirada de càrrecs i llibertat, sense exigir alguna cosa tan senzill i democràtic com “votar”? Sense poder disposar dels “propis” recursos per a gaudir del benestar merescut, justícia social avançada que Catalunya pot aplicar per si mateixa? Què és el coherent…?

Publicat: “Sánchez demana que es recolzin els seus pressupostos per patriotisme”.

Definició: “Sentiment que té un ésser humà per la terra natal o adoptiva a la qual se sent lligat per determinats valors, afectes, cultura i història” Podríem afegir: “mitjans de vida”. A quin “patriotisme” es refereix Sánchez? Tots els habitants de Catalunya, naturals i immigrats, pateixen els perjudicis de la política espanyola. Els fets objectius ho demostren. Han de renunciar els catalans al seu propi patriotisme per afavorir a un govern que els castiga? Tenen que renunciar els catalans adoptius, al seu benestar, democràcia, llibertat i justícia social, per un patriotisme espanyol que els va obligar a emigrar de la seva terra i els segueix castigant?

Per DIGNITAT DEMOCRÀTICA, cal recolzar el pressupost del PSOE renunciant a la llibertat de presos, dret a decidir i sense contrapartides, per patriotisme… espanyol?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/   /  dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES 367 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Hay que apoyar los presupuestos del PSOE?

Publicado: “El PSC no aprobará los presurosos del govern “si la unilateralidad siga sobre la mesa”.

El PSC prioriza  los intereses del PSOE de  España, que los de sus propios militantes, votantes y  habitantes de Catalunya. No es nada nuevo. Defendió el derecho de autodeterminación. Ahora apoyó  el 155 y lo amenaza. No apoya a la Generalitat mientras haya riesgo  de “unilateralidad”. ¿Qué ha demostrado la “bilateralidad”? ¿Existía? ¿Quién es “unilateral” en incumplimientos constitucionales, estatutarios,  presupuestos, que tanto han perjudicado y perjudican a “toda” la sociedad catalana?  El estado español, “su” constitucional, “sus” grandes partidos PP y PSOE. Cuando buena parte de la sociedad catalana, ¡no todos los líderes!, ha reaccionado por “dignidad democrática”  ante la “unilateralidad” española… se la acusa de “unilateral” y se la castiga. ¿Quiere el estado español en exclusiva la unilateralidad? ¿Es digno que haya un solo militante y votante socialista que acepte esa unilateralidad “española” y sus claros daños a su libertad, bienestar, al presente y futuro de sus familias y la de todos en Catalunya?

Publicado: “El PSOE pide a los independentistas  que apoyen sus presupuestos    sin contrapartidas”.

¿Cómo calificar que un gobierno pida apoyo a cambio de nada? Reconoce una deuda de 10.000 millones de € sólo de los últimos años y que, por ley, está obligado a aportar. (¡No hablemos de los 350.000 millones de €uros acumulado por expolio fiscal!) Entre otras aplicaciones: ley de la dependencia que debía atender “a medias”. La Generalitat asume la mayor parte. Saca recursos donde puede. ¡El PSOE ofrece “sólo” 1.450 millones de esa deuda y en 4 años!  Mientras, se publica que ha anunciado 1.000 millones de € “más” para Andalucía. ¿Y quiere un cheque en blanco quien es tan claramente moroso o está en quiebra? ¿Qué ganarán militantes y votantes socialistas de Catalunya, y todos los habitantes, si se apoya sin contrapartida? ¡Nada! ¿Acepta el PSC apoyar los presupuestos de Catalunya sin exigencias? ¿Deben ser los presos políticos “moneda de cambio? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué es lo coherente? ¿Apoyar sin retirada de cargos y libertad, sin  exigir algo tan sencillo y democrático como “votar”?  ¿Sin disponer de los “propios” recursos para poder disfrutar del bienestar merecido, justicia social avanzada que Catalunya puede aplicar por sí misma? ¿Qué es lo coherente…?

Publicado: “Sánchez pide que se apoyen sus presupuestos por patriotismo”.

Definición: “Sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, afectos, cultura e historia” Podríamos añadir: “medios de vida”. ¿A qué “patriotismo” apela Sánchez? Todos los habitantes de Catalunya, naturales como inmigrados, padecen los perjuicios de la política española. Los hechos objetivos lo demuestran. ¿Deben renunciar los catalanes a su propio patriotismo y favorecer a un gobierno que les castiga? ¿Deben renunciar los catalanes adoptivos, a su bienestar, libertad, democracia, justicia social, por un patriotismo español que ya les obligó a emigrar y les sigue castigando?

Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿hay que apoyar los presupuestos del PSOE renunciando a la libertad de los presos, al derecho a decidir, sin contrapartidas, por patriotismo… español?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/   /  dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 366 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Què, qui, no dóna més de si…? Espanya, Catalunya, els votants…?

Publicat: El Confidencial:  “El filòsof que està dinamitant el ‘procés’ des de dins: “Això ja no dóna més de si” Bernat Dedéu és una de les referències de l’independentisme. El Govern tem que el seu discurs demolidor cali en el votant català mitjà?.

Un filòsof va dir: “el meu ofici és dubtar”. Dedéu no dubta, dogmatitza. La filosofia és “el per què de les coses? Dedéu no explica el creixement tan espectacular de l’independentisme. Tampoc “projecta”. “El Confidencial”, clarament posicionat pel seu anticatalanisme, utilitza la frase “això no dóna més de si” al seu favor amb intenció de “dinamitar”. Què interpretar?

És Espanya la que ja no dóna més de si?

Tot ho indica. Tractat de Nova Planta vigent,  successius enfrontaments Catalunya/Espanya, dictadura, constitució que el propi tribunal constitucional, aquest, sí! dinamita. Incompliments de constitució, estatuts, pressupostos, acords.  Espanya va iniciar el foc. Ho apaga amb gasolina. Sense propostes polítiques. Què volen els independentistes? Democràcia real, benestar per a tots pel que generen pel seu treball, justícia social avançada pels seus propis recursos, respecte a cultura i identitat, llibertat. Què ofereix l’estat? Només jutges i policies que escandalitzen al món. I pagar a terminis només una part del seu crònic deute. Ho va dir Unamuno i encara segueix vigent: Espanya no dóna més de si. Des de la “dignitat democràtica”, què es pot esperar d’Espanya…?

Són els capdavanters independentistes els qui ja no donen més de si?

Què suggereix la cronologia del procés? Quin % d’independentisme existia fa uns anys i quin és ara? La premsa dependentista parla de líders il·luminats, manipulació de Tv3, etc. Ignoren que ha estat i és una formidable “reacció” per dignitat democràtica d’una part creixent de la societat catalana? Alguns polítics es van posar al capdavant de l’independentisme però amb clares diferències d’objectius, estratègies, premisses. Alguns, avui, empresonats per delictes que la justícia europea no contempla. Això posa en evidència a l’estat espanyol però també a la decisió dels actuals capdavanters. També als futurs? Ara, milions de vots independentistes se senten com els personatges de Pirandello: “a la recerca d’autor”, del guió. L’objectiu és clar però davant… tenen realment els capdavanters independentistes un projecte comú, amb l’autoexigència  i perseverança que cal? Aquí estan els fets. Des de la dignitat democràtica que exigeix l’actual situació? donaran de sí els actuals capdavanters independentistes o… caldrà esperar-ne uns altres…?

Donarà de sí el 80% que vol votar o el 50% que vol la independència?

Demostren ser magnífics manifestants i figurants de grans coreografies. És suficient? Influeixen en els seus  entorns? No ho sembla. Seran els que compartiran el projecte comú, perseveraran “units” fins a materialitzar aquesta Catalunya independent que els aporti el benestar, la llibertat, la justícia social avançada, la veritable democràcia que mereixen? Les circumstàncies els posarà a prova. Des de la dignitat democràtica, què és el coherent? Deixar de donar de si i resignar-se a dependre d’una Espanya en fallida, colonitzadora, excloent… o perseverar fins a aconseguir una Catalunya lliure, democràtica, justa, pròspera…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  /  PREGUNTES OPORTUNES

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 366 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Qué, quién, no da más de sí…? ¿España, Catalunya, los votantes…?

Publicado: El Confidencial: “El filósofo que está dinamitando el ‘procés’ desde dentro: “Esto ya no da más de sí” Bernat Dedéu es una de las referencias del independentismo. El Govern teme que su discurso demoledor cale en el votante catalán medio”.

Un filósofo dijo: “mi oficio es dudar”. Dedéu no duda. Dogmatiza. La filosofía es “el por qué de todas las cosas”. Dedéu no  explica  el crecimiento tan espectacular del independentismo. Tampoco “proyecta”. “El Confidencial”, claramente posicionado por su anticatalanismo, utiliza la  frase “esto no da más de sí” a su favor con intencionado gerundio “dinamitando”. ¿Qué interpretar?

¿Es España la que ya no da más de sí? ¡Todo lo indica!.

Tratado de Nueva Planta vigente,  sucesivos enfrentamientos Catalunya/España, dictadura, constitución que el propio tribunal constitucional, ¡éste, sí! dinamita. Incumplimientos de constitución, estatutos, presupuestos, acuerdos. España inició el fuego. Lo apaga con gasolina. Sin propuestas políticas. ¿Qué quieren los independentistas? Democracia real, bienestar para todos por lo que generan por su trabajo, justicia social avanzada por sus propios recursos, respeto a  cultura e identidad, libertad. ¿Qué ofrece el estado?  Sólo jueces y policías que escandalizan al mundo. Y pagar a plazos sólo una parte de su crónica deuda. Lo avisó Unamuno y sigue vigente. Desde la “dignidad democrática, ¿qué se puede esperar de España…?

¿Son los líderes independentistas quienes ya no dan más de sí?

¿Qué sugiere la cronología del proceso? ¿Qué % de independentismo existía hace unos años y cuál es ahora? La prensa dependentista habla de líderes iluminados, manipulación de TV3, etc. ¿Ignoran que ha sido y es una formidable ”reacción” por dignidad democrática de una    parte creciente de la sociedad catalana? Algunos políticos se pusieron al frente del independentismo pero con claras diferencias de objetivos, estrategias, premisas. Algunos, hoy, encarcelados por delitos que la justicia europea no contempla. Eso pone en evidencia al estado español pero también a la decisión de los actuales líderes. ¿También a los futuros? Ahora, millones de votos independentistas se sienten como los personajes de Pirandello: “en busca de autor”, de guión. El objetivo es claro pero delante… ¿tienen realmente los líderes independentistas un proyecto común, con la autoexigencia y perseverancia necesaria? Ahí están los hechos. Desde la dignidad democrática que exige la actual situación… ¿darán de sí los actuales líderes independentistas o… habrá que esperar a otros…?

¿Dará de sí el 80% que quiere votar o el 50% que quiere la independencia?

Demuestran ser magníficos manifestantes y figurantes de grandes coreografías. ¿Esto es suficiente? ¿Influyen en sus propios entornos? No lo parece. ¿Serán ellos los que compartirán el proyecto común, perseverarán “unidos” hasta materializar esa Cataluña independiente que les aporte el bienestar, la libertad, la justicia social avanzada, la verdadera democracia que merecen? Las circunstancias los pondrá a prueba. Desde la dignidad democrática, ¿qué es lo coherente? ¿Dejar de dar de sí y resignarse a depender de una España en quiebra, colonizadora, excluyente… o perseverar hasta conseguir una Cataluña libre, democrática, justa, próspera…?

PER LA DIGNIDAD – GRUP D’OPINIÓ  /  PREGUNTAS OPORTUNAS

http://perladignitat.blog.cat/     /    dignitat@hotmail.com