Arxiu mensual: agost de 2017

PREGUNTES OPORTUNES – 328 (Català)

La No Independència És… Dependència!

“Fins a on arriba la responsabilitat d’una decisió…?

Atemptats a Catalunya.

Multipublicat: “Un imán radicalitzat  va reclutar, formar i dirigir, una cèl·lula. Tenia una ordre d’expulsió d’Espanya després de sortir de la presó però un jutge la va anul·lar”. Va ser legal que romangués a Espanya? Sí. Va ser el millor per a la societat? No! Aquí estan els efectes. Si s’hagués anat s’haguessin produït “aquests” atemptats? Segurament no. Llavors… Se sentirà responsable el jutge que va anul·lar l’expulsió dels efectes de la seva decisió… Fins a on arriba la responsabilitat d’una decisió? Què és el DIGNE..?

Espanya impedeix a Catalunya formar part de l’Europol.

Publicat: ”La policia espanyola fa boicot a la policia catalana i no li dóna informació. Veta que pertanyi als organismes internacionals de la lluita contra el terrorisme. La policia espanyola tenia antecedents per vincles gihadistes sobre l’inspirador dels atemptats que   la catalana desconeixia”. És “legal” aquesta situació? Sí. És el millor per a la societat catalana, per a l’espanyola, i, fins i tot, per a l’europea com a denunciat l’Europol? No! És evident que no ho ha estat. Aquí tenim morts i ferits. S’hagués produït l’atemptat si la policia catalana hagués tingut informació directa sobre aquest imán? Segurament no. Llavors… algun polític espanyol se sentirà responsable d’aquests atemptats per impedir que els mossos tinguessin informació? Algun líder de partits espanyols, se sentiran responsables de les morts? Algun líder de PPC, PSC, C’s, CSQP, que recolzen aquesta prohibició, se sentirà responsable dels seus efectes? Fins a on arriba la responsabilitat d’aquesta decisió…? Què és el DIGNE…?

Referèndum i Independentisme.

Multipublicat: “El PP va recollir signatures en contra de  l’estatut aprovat a Catalunya. Ha manipulat i modificat el Constitucional, incomplert els pressupostos aprovats per Catalunya i sentències del “seu” constitucional favorables al Principat; asfíxia econòmicament a aquest i perjudica seriosament a “tota” la societat; denúncia i condemna líders democràtics, etc. PPC, PSC, C’s, CSQP, Sindicats majoritaris recolzen aquesta decisió” És legal? Sí. És propi d’un “estat de dret” com ho són les dictadures i pseudodemocracies. És el millor per a la societat catalana? No! Aquesta ha reaccionat, per DIGNITAT, amb manifestacions multitudinàries. Un 75% vol votar el seu futur. Fins i tot, la seva independència. Molts anys demostrats de predisposició al pacte, solidaritat, sentit d’estat, s’han convertit en un clam per la independència. Algun líder espanyol i català “dependentista” se sent responsable d’aquesta reacció majoritària de la societat catalana? que la major concentració industrial, exportadora, la principal generadora de PIB vulgui marxar…? “Algú” se sentirà responsable dels “efectes” d’aquesta reiterada decisió del mal tracte a la ciutadania de Catalunya? Fins a on arriba la responsabilitat pels “efectes” de la decisió de… castellanitzar, explotar, subordinar, sots-regionalitzar Catalunya…?

Referèndum l’1-0.

Els votants a Catalunya hauran de prendre una decisió. Participar i recolzar així l’autèntica democràcia o… abstenir-se? Votar SÍ a la independència amb els seus clars beneficis en democràcia real, benestar, justícia social, llibertat, identitat, Dignitat o… votar Dependència amb els seus demostrats i creixents efectes negatius? Els qui votin NO, es faran responsables d’aquests? Fins a on arribarà la responsabilitat de la seva decisió…? Des de la DIGNITAT, què seria el més lògic, el més coherent, el més “responsable”… votar el proper 1 d’octubre…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 328 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una decisión…?

Atentados en Cataluña.

Multipublicado: “Un imán radical reclutó, formó y dirigió un comando. Tenía una orden de expulsión de España tras salir de la cárcel pero un juez la anuló”. ¿Fue legal que permaneciera en España? Sí. ¿Fue lo mejor para la sociedad? ¡No! Ahí están los efectos. Si se hubiera ido ¿se habrían producido “estos” atentados? Seguramente no. Entonces… ¿Se sentirá responsable el juez que anuló la expulsión? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una decisión? ¿Qué es lo DIGNO…?

España impide a Catalunya formar parte de la Europol.

Publicado: “La policía española hace boicot a la catalana y no le da información. Veta que pertenezca a los organismos internacionales de lucha contra el terrorismo. La policía española tenía antecedentes por vínculos gihadistas sobre el inspirador de los atentados que la catalana desconocía”. ¿Es “legal” esta situación? ¡Sí! ¿Es lo mejor para la sociedad catalana, para la española, e, incluso, para la europea como denuncia la Europol? ¡No! Es evidente que no lo ha sido. Ahí quedan muertos y heridos. ¿Se hubiera producido el atentado si la policía catalana hubiera tenido información directa sobre este imán? Seguramente no. Entonces… ¿algún político español que se sentirá responsable de este atentado por impedir que los mossos estén informados? ¿Algún líder de partidos españoles, se sentirán responsables de las muertes? ¿Algún líder del PPC, PSC, C’s, CSQP, que apoyan esa prohibición, se podrá sentir responsable de sus efectos? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de esa decisión…? ¿Qué es lo DIGNO…?

Referéndum e Independentismo

“Multipublicado: “El PP recogió firmas en contra del  Estatuto aprobado en Catalunya. Manipuló y modificó el Tribunal Constitucional, incumple los presupuestos aprobados para Catalunya y sentencias de “su” propio constitucional favorables a Catalunya; asfixia económicamente a ésta y perjudica seriamente a “toda” la sociedad; denuncia y condena a líderes democráticos, etc. PPC, PSC, C’s, CSQP, Sindicatos mayoritarios apoyan esa decisión”. ¿Es legal? ¡Sí!. Es propio de un “estado de derecho” como lo son las dictaduras y pseudodemocracias. ¿Es lo mejor para la sociedad catalana? ¡No! Ésta reacciona por DIGNIDAD con manifestaciones multitudinarias. Un 75% quiere votar sobre su futuro. Incluso, por su independencia. Años demostrados de predisposición al pacto, solidaridad, sentido de estado, se han convertido en un clamor por la independencia. ¿Algún líder español y catalán “dependentista” se siente responsable de esa reacción mayoritaria de la sociedad catalana, de que la mayor concentración industrial, exportadora, la principal generadora de PIB quiera marcharse…? ¿”Alguien” se sentirá responsable de los “efectos” de esa reiterada decisión de mal trato a la ciudadanía de Catalunya? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad por los “efectos” de la decisión de… castellanizar, explotar, subordinar, subregionalizar, a Catalunya…?

Referéndum el 1-0.

Los votantes en Catalunya tomarán una decisión. ¿Participar y apoyar así a la auténtica democracia o… abstenerse? ¿Votar SÍ a la independencia con sus claros beneficios en democracia real, bienestar, justicia social, libertad, identidad, Dignidad o… votar Dependencia con sus demostrados y crecientes efectos negativos? Quienes voten NO, ¿se harán responsables de éstos? ¿Hasta dónde llegará la responsabilidad de su decisión…? Desde la DIGNIDAD, ¿qué sería lo más lógico, lo coherente, lo más “responsable” votar… el próximo 1 de octubre…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  

http://perladignitat.blog.cat/    /   dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 327 (Català)

La No Independència És… Dependència!

La seguretat, no és un problema “real” per als catalans…?

Publicat: El País: Crida a la col·laboració per posar una agenda real al servei de problemes reals”. Publicat: Govern espanyol: “la prioritat ara és la seguretat”.

Quina és la realitat?

Nivell de seguretat 4 sobre 5. La junta de seguretat entre “Catalunya i Espanya” no es va reunir durant 8 anys per negativa espanyola. Se sap que Catalunya compta amb nombrosos terroristes potencials. Els mossos han evitat atemptats i detingut a nombrosos membres de cèdules. Es va publicar que la policia nacional els “avisava” que eren vigilats per la policia catalana. Per fi, la convoca unilateralment el govern català i es reuneixen. La Generalitat demanava formar part d’organismes internacionals que lluiten contra el terrorisme. Espanya ho impedia. Sí ho permetia a la policia basca quan a Euskadi no hi ha riscos. Mossos, jornades de 12 hores per manca de personal. S’intenta ampliar la plantilla en 500 membres. El govern espanyol ho prohibeix. Atemptat a Barcelona. Amb hores de retard, Rajoy ve a Barcelona però es reuneix en la delegació del govern espanyol amb policia nacional, guàrdia civil, delegat del govern. No conviden a la Generalitat ni els mossos. El Govern català sí convida a policia nacional i guàrdia civil. Polítics i mitjans espanyols associen l’atemptat a Barcelona amb l’independentisme. Apliquen la mateixa anàlisi de la realitat que van aplicar al desgraciat 11-M de Madrid? Llavors: era Eta. Ara, l’independentisme afavoreix el terrorisme. Pura demagògia! Si el prioritari és la seguretat no seria coherent que els mossos s’integressin immediatament als organismes internacionals contra el terrorisme? O és que la seguretat no és un problema real per als catalans? És digne dependre d’un estat que no optimitza la seguretat de tots els catalans, inclosos els qui volen seguir en ell…?

Quina altra realitat es manifesta?

Dos molt diferents i contràries. Orgull dels catalans davant l’actuació eficaç dels seus polítics, de les forces de seguretat, dels serveis públics, ciutadania. Ha estat reconeguda per molts mitjans internacionals que han parlat de “govern català, policia catalana”. No de l’espanyola. Poden els dependentistes sentir el mateix orgull dels dirigents de PPC, PSC, C’s, CSQP, líders sindicals a Catalunya, “els seus” mentiders i demagogs mitjans…? Una vegada més ens preguntem, a qui representen i defensen? També creuen que l’atemptat és una reacció en contra de la demanda de democràcia “real” per mitjà d’un referèndum? És tan gran la seva dependència, no sabem de quin tipus, de l’estat espanyol? Són conscients que amb el seu silenci còmplice posen en perill a “tots” els qui viuen, treballen, es mouen, tributen… a Catalunya?

Quins són els problemes “reals” de Catalunya?

No poder viure en una democràcia autèntica ni amb el nivell de vida que mereix; no poder aplicar una justícia social avançada per falta de recursos; progressiva anul·lació de la seva llibertat i de la capacitat legislativa del seu parlament; anul·lació de la seva identitat històrica, valors, llengua, cultura per ser castellanitzada, sots-regionalitzada. Per això vol votar i, possiblement, ser independent!. Ara, un altre problema real: la falta de suport a la seguretat de “tots”. Tot això, per la política de l’estat espanyol amb la còmplice col·laboració dels seus cavalls de Troia a Catalunya.

Des de la DIGNITAT… què és el més coherent? Independència i major seguretat o… dependència creixent i… insegura?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 327 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

La seguridad, ¿no es un problema “real” para los catalanes…?

Publicado: El País: “Llama a la colaboración para poner una agenda real al servicio de los problemas reales”. Publicado: Gobierno español: “la prioridad ahora es la seguridad”.

¿Cuál es la realidad?

Nivel de seguridad 4 sobre 5. La junta de seguridad “Catalunya y España” no se reúne desde hace ocho años por negativa de ésta. Se sabe que Catalunya cuenta con numerosos terroristas potenciales. Los mossos ya han evitado atentados y detenido numerosos miembros de cédulas. Se publicó que la policía nacional les “avisaba” de que eran vigilados por la policía catalana. Por fin, la convocó de forma unilateral la Generalitat y se produjo. El gobierno catalán pedía formar parte de los organismos internacionales que luchan contra el terrorismo. España lo impedía. Sí se lo permitió a la policía vasca cuando en Euskadi no hay riesgos. Mossos, jornadas de 12 horas por falta de personal. Se intenta ampliar la plantilla en 500 miembros. El gobierno español lo prohíbe. Atentado en Barcelona. Con horas de retraso, Rajoy viene a Barcelona pero se reúne en la delegación del gobierno español con policía nacional, guardia civil, delegado del gobierno. No invitan a la Generalitat ni a los mossos. El Govern catalán sí invita a policía nacional y guardia civil. Políticos y medios españoles asocian el atentado en con el independentismo. ¿Aplican el mismo análisis que aplicaron al desgraciado 11-M de Madrid? Entonces: era Eta. Ahora, el independentismo favorece al terrorismo. ¡Pura demagogia! Si lo prioritario es la seguridad ¿no sería coherente que los mossos se integraran inmediatamente en los organismos internacionales contra el terrorismo? O… ¿es que la seguridad no es un problema real para los catalanes? ¿Es digno depender de un estado que no optimiza la seguridad de todos los catalanes, incluidos quienes quieren seguir en él…?

¿Qué otra realidad se manifiesta?

Dos muy distintas y contrarias. Orgullo de los catalanes ante la actuación eficaz de sus políticos y fuerzas de seguridad, servicios públicos, ciudadanía. Ha sido reconocida por muchos medios internacionales que han hablado de “gobierno y policía catalana”. No de la española. ¿Pueden los dependentistas sentir el mismo orgullo de los dirigentes de PPC, PSC, C’s, CSQP, líderes sindicales en Catalunya, “sus” mentirosos y demagogos medios…? Una vez más nos preguntamos, ¿a quién representan y defienden? ¿También creen que el atentado es una reacción en contra de la demanda de democracia “real” por medio de un referéndum? ¿Es tan grande su dependencia, no preguntaremos de qué tipo, del estado español? ¿Son conscientes de que con su silencio cómplice ponen en peligro a “todos” quienes viven, trabajan, se mueven, tributan… en Catalunya?

¿Cuáles son los problemas “reales” de Catalunya?

No poder vivir en una democracia auténtica ni con el nivel de vida que merece; no poder aplicar una justicia social avanzada por falta de recursos; progresiva anulación de su libertad y de la capacidad legislativa de su parlamento; anulación de su identidad histórica, valores, lengua, cultura para poder ser castellanizada, sub-regionalizada. ¡Por ello quiere votar y, posiblemente, independizarse! Ahora, otro problema real: la falta de apoyo a la seguridad de “todos”. Todo, por la política del estado español y la colaboración de sus caballos de Troya en Catalunya.

Desde la DIGNIDAD… ¿qué es lo coherente? Independencia y mayor seguridad o… dependencia creciente e…insegura?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  

http://perladignitat.blog.cat/    /   dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 326 (Català))

La No Independència És… Dependència!

És “digne” i coherent,  posar una bandera que colonitza?

Publicat: “Margallo li demana als catalans que posin banderes espanyoles als balcons”.  És coherent aquesta petició “que els catalans posin als balcons banderes espanyoles”? Ens imaginem a un alemany demanant als francesos que posin banderes alemanyes? O a un anglès que posin banderes franceses? O a qualsevol de les excolònies del món, avui països lliures, posant les banderes de qui els va “dominar per  les lleis i les armes i que va imposar la seva llengua, cultura, valors, i va explotar econòmicament” (Aquesta és la definició de colonització).

Què simbolitza la bandera espanyola per als catalans?

Representa a algú que els ajuda a ser i viure millor o… el contrari? Definim “catalans”. Si entenem per “catalans”, tots els que hi viuen, treballen, tributen, a Catalunya… “aquesta bandera espanyola” és un clar símbol de colonització. Hi ha moltes proves.

És viu a Catalunya en una democràcia autèntica? No!

Prova: L’estat colonitzador espanyol no ha respectat ni la lletra ni l’esperit de la constitució que es va aprovar el 78. Es va dir que seria “nacionalitat” però la vol convertir en “sots-regió”.  Es va pactar un primer estatut que no ha complert. Encara hi ha transferències pendents. Es va elaborar un segon estatut que un Constitucional dirigit i manipulat, (no hi ha separació de poders) va anul·lar en el més substancial després de ser aprovat en referèndum. Gairebé tot el que aprova el parlament català és prohibit pel Constitucional però no ho fa amb altres parlaments. La vida política a Catalunya està totalment sotmesa a la metròpoli espanyola, judicialitzada. Els líders demòcrates resulten inhabilitats. Igual que en les dictadures. La societat vol votar en referèndum. L’estat espanyol ho prohibeix. Es pot ser demòcrata de dretes, de centre o d’esquerres però… és digne i coherent que hi hagi un veritable demòcrata català que recolzi o posi una bandera al balcó que simbolitza a qui no li permet expressar-se, exercir  un dret tan fonamental?

I si parlem de benestar, justícia social…?

Prova: La premsa internacional reconeix Catalunya com a principal motor econòmic del sud d’Europa. Són conegudes les seves aportacions capdavanteres a l’economia espanyola. El dèficit fiscal acumulat des del 78 és escandalós. Fins i tot les xifres reconegudes pel propi estat espanyol: 8.800 milions d’€ a l’any x 38: 335.000 milions d’€uros. En plena crisi, Catalunya va finançar a l’estat espanyol però aquest no va aportar el que “era llei” en l’estatut. I no parlem dels pressupostos en inversions, que són llei!, incomplits. Quant ha afectat negativament aquesta actuació de l’estat espanyol a “tots” els catalans? També a els qui volen seguir dependent! Una altra prova: recordem les escandaloses xifres d’AENA per a l’aeroport de Madrid i les destinades al de Barcelona? No és un altre símbol més de com es castiga a l’aeroport més rendible per beneficiar als espanyols i, principalment al de Madrid? És digne i coherent que hi hagi un sol català que desitgi el millor per a la seva família, empresa, entorn… que posi la bandera de qui l’explota…?

La bandera catalana ofereix: prosperitat, benestar, democràcia real, llibertat, justícia social, dignitat. La bandera espanyola significa: explotació econòmica, retallades, submissió política, injustícia social, castellanització… Des de la DIGNITAT, quina bandera ha de posar a la seva balconada un català coherent…? la de la llibertat i el benestar… o la de la metròpoli colonitzadora i explotadora?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 326 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Es “digno” y coherente,  poner una bandera que coloniza?

Publicado: “Margallo pide a los catalanes que pongan la bandera española en su balcón”. ¿Es coherente la petición “que los catalanes pongan banderas españolas”? ¿Nos imaginamos a un alemán pidiendo a los franceses que pongan banderas alemanas? ¿O a un inglés que pongan banderas francesas? ¿O a cualquiera de las ex colonias del mundo, hoy países libres, poniendo las banderas de quienes les “dominaron por las leyes y las armas, impuso su lengua, cultura, valores, y explotó económicamente”? (definición de colonización).

¿Qué simboliza una bandera española para los catalanes?

¿Representa a quienes les ayudan a ser y vivir mejor… o lo contrario? Definamos “catalanes”. Si definimos por “catalanes”, quienes viven, trabajan, tributan en Catalunya… “esa bandera española” es un símbolo claro de colonización”.  Hay muchas pruebas.

¿Vive Catalunya en una auténtica democracia? ¡No!

Prueba: El estado colonizador no ha respetado ni la letra ni el espíritu de la constitución que se aprobó el 78. Se dijo que sería “nacionalidad” pero se la convierte en “subregión”. Se  al año x 38: cumulado desde el 78 es escandaloso. Incluso las cifras reconocidas por el propio estado español: 8.800 millones €pactó un primer estatuto que no ha cumplido. Aún hay transferencias pendientes. Se elaboró un segundo estatuto que un TC dirigido y manipulado, (no hay separación de poderes) anuló en lo sustancial después de ser aprobado en referéndum. Casi todo lo que aprueba el parlamento catalán lo prohíbe el Constitucional pero no lo hace con otros parlamentos. La vida política en Catalunya está del todo sometida a la metrópoli española, judicializada. Los líderes demócratas son inhabilitados. Como en las dictaduras. La sociedad quiere votar en referéndum. España lo prohíbe. Se puede ser demócrata de derechas, de centro o de izquierdas pero… ¿es digno y coherente que haya un verdadero demócrata catalán que ponga o apoye una bandera que simboliza a quien no le permite expresarse, ejercer  un derecho tan fundamental?

¿Y si hablamos de bienestar, justicia social?

Prueba: La prensa internacional reconoce a Catalunya como principal motor económico del sur de Europa. Son conocidas sus aportaciones líderes a la economía española. El déficit fiscal acumulado desde el 78 es escandaloso. Incluso las cifras reconocidas por el propio estado español: 8.800 millones € al año x 38: 335.000 millones de €. En plena crisis, Catalunya financió al estado español pero éste no aportó lo que “era ley” en el estatut. Y no hablemos de los presupuestos en inversiones, ¡que son ley!, siempre incumplidos. ¿Cuánto ha afectado negativamente esa actuación del estado español a “todos” los catalanes? ¡También a quienes quieren seguir dependiendo! Otra prueba: ¿recordamos el escándalo de las cifras de AENA para Madrid Barajas y las destinadas a El Prat? ¿No es una señal más de cómo castigar al aeropuerto más rentable para beneficiar a los demás y, principalmente al de Madrid? ¿Es digno y coherente que haya un solo catalán que desee lo mejor para su familia, empresa, entorno… que ponga la bandera de quien le explota…?

La bandera catalana ofrece: prosperidad, bienestar, democracia real, libertad, justicia social, dignidad. La bandera española significa: explotación económica, recortes, sumisión política, injusticia social, castellanización. Desde la DIGNIDAD, ¿qué bandera debe poner en su balcón un catalán coherente…? ¿la  la de la libertad y el bienestar… o la de la metrópoli colonizadora y explotadora?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  

http://perladignitat.blog.cat/    /   dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 325 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Espanya: 10 – Catalunya: 0… per “gols en pròpia porta”…?

Publicat: “Mas Cullell: La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría va comentar al diputat Jordi Xuclà que el govern espanyol guanyarà… per 10 a 0 el conflicte que culmina l’1-O”

En quin campionat estem?

Es va iniciar fa més de 300 anys. Podia haver acabat amb un “guanyo/guanyes” a partir de la transició, però l’estat té un altre projecte: “castellanització total”. Prova: estatuts pactats però incomplits, recentralizació progressiva. La història és molt coneguda i amb demostrats perjudicis per a ”tota” la societat catalana. Mas Collell: “Recentralitzar i, de facto, liquidar l’estat de les autonomies. Domesticar Catalunya per encabir-la en el model unitari” Fins i tot en “El País” es reconeix: “Espanya no ha sabut i no ha volgut gestionar el que ja és una crisi política de primer ordre: Catalunya”. S’aproxima l’1-0 que molts qualifiquen de xoc de trens. La vicepresidenta del govern, després del seu evident fracàs a Catalunya, diu que guanyaran per 10 a 0 a l’independentisme. És el mateix que dir que guanyaran per 10 a 0 a la democràcia autèntica, al benestar de “tots” els contribuents catalans i les seves famílies, a la identitat d’una nació amb història pròpia anterior a la castellana, entre altres valors. L’1-0 es converteix en data clau en aquest “campionat”  que l’estat espanyol vol “derrotar” sense pal·liatius a Catalunya, a la seva llibertat, dignitat. Catalunya vol “jugar” un partit net amb un referèndum. L’estat espanyol vol impedir-ho… A qui recolzaran els seus votants? A l’equip que representa els valors democràtics i clars beneficis per a “tots”… o a qui actua com a colonitzador des de la pseudodemocracia amb perjudicis per a “tots”…?

Qui són els jugadors?

Per Catalunya, PDeCAT, ERC, la CUP, Demòcrates, partits menors, ANC, OMNIUM, l’AMI, patronals com Cecot, etc…. Els seus líders i, sobretot, el 80% de la població que vol votar! Per l’estat espanyol: PSOE, PP, C’s, CSQP, Foment, CCOO, UGT, agrupacions sospitosament finançades, La Vanguardia, El Periódico… En aquest  partit juguen figures “de” Catalunya però que… fan els gols “contra” Catalunya com Iceta, Arrimadas, Albert Rivera, García Albiol, Ada Colau, Coscubiela, Domènech, Rabell, directors de periòdics, comentaristes que són i representen a Catalunya però que…, “molt curiosament”, xuten contra la porteria Catalana. És “lògic” a qualsevol país “democràticament normal” que hi hagi qui defensi els qui perjudiquen als seus propis votants, a “tots”? Com es qualifica als qui des de “dins” actuen perquè guanyin els que són “de fora” i colonitzar, imposar, “guanyar” per golejada…?

Què representa cada “autogol”?

Progressiva pèrdua d’autonomia per a ser una “sots-regió” espanyola; de capacitat per decidir i dirigir la pròpia vida política, social, econòmica, cultural…; menys recursos per viure amb el benestar que es mereixen “tots” els catalans perquè se segueixen cedint milers de milions d’Euros cada any; menys inversions en infraestructures, menys recursos per a sanitat, educació, serveis socials. Hi ha molts més. Davant l’1-O, l’estat espanyol no ofereix una alternativa que millori els beneficis de la Independència. Vol guanyar per 10 a 0. I els “gols” no els aconseguiran ells. Seran “autogols” de partits, polítics, votants en i de Catalunya!

Des de la DIGNITAT  DEMOCRÀTICA, és coherent fer-se gols en pròpia porta…? que hi hagi un sol votant que hi doni suport…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/    /   dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 325 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

España: 10 – Catalunya: 0.  Por…  ¿“goles en propia puerta”…?

¿Qué campeonato jugamos?

Empezó el 1714. Pudo haber acabado con un “gano/ganas” a partir de la transición, pero el estado español tiene otro proyecto: “castellanización total”. Prueba: estatutos pactados pero incumplidos, recentralización progresiva. La historia es muy conocida y con demostrados perjuicios para “toda” la sociedad catalana. Mas Collell: “recentralitzar i liquidar de facto el estado de las autonomías. Domesticar a Catalunya para añadirla al modelo unitario Hasta en “el País” se reconoce: “España no ha sabido y no ha querido gestionar lo que ya es una crisis política de primer orden: Catalunya. Ya pronto se aproxima el 1-0 que muchos califican de choque de trenes. La vicepresidenta del gobierno, tras su evidente fracaso en Catalunya, dice que ganarán por 10 a 0 al independentismo. Es lo mismo que decir que ganarán por 10 a 0 a la democracia auténtica, al bienestar de “todos” los contribuyentes catalanes y sus familias, a la identidad de una nación con historia propia anterior a la castellana, entre otros valores. El 1-0 se convierte en fecha clave en este “campeonato” en que el estado español quiere “derrotar” sin paliativos a Catalunya, a su libertad, dignidad. Catalunya quiere “jugar” un partido limpio con un referéndum. El estado quiere impedirlo… ¿A quién apoyarán sus votantes? ¿Al equipo que representa valores democráticos y beneficios para “todos”… o a quien actúa como colonizador desde la pseudodemocracia con perjuicios para “todos”…?

¿Quiénes juegan?

Por Catalunya, PDeCAT, ERC, la CUP, Demócratas, partidos menores, ANC, OMNIUM, la AMI, patronales como Cecot, etc…. Sus líderes y, sobre todo, ¡el 80% de la población que quiere votar!. Por el estado español: PSOE, PP, C’s, CSQP, Foment, CCOO, UGT, agrupaciones sospechosamente financiadas, La Vanguardia, El Periódico… En este  partido juegan figuras “de” Catalunya pero que… hacen los goles “contra” Catalunya como Iceta, Rivera, Arrimadas, García Albiol, Colau, Coscubiela, Doménech, Rabell, directores de periódicos, comentaristas que son y representan a Catalunya pero que… “muy curiosamente”, chutan contra la portería catalana. ¿Es “lógico” en cualquier país “democráticamente normal” que haya quien defienda lo que perjudica a sus propios votantes, a “todos”? ¿Cómo se califica a quienes desde “dentro” actúan para que ganen quienes son “de fuera” y colonizar, imponer, “ganar” por goleada…?

¿Qué representa cada “autogol”?

Progresiva pérdida de  autonomía para ser “subregión” española; de capacidad para decidir y dirigir la propia vida política, social, económica, cultural…; menos recursos para vivir con el bienestar que  merecen “todos” los catalanes porque se siguen cediendo miles de millones de € cada año; menos inversiones en infraestructura, recursos para sanidad, educación, servicios sociales. Hay muchos más. Ante el 1.0, el estado español no ofrece una alternativa que mejore los beneficios de la Independencia. Quiere ganar por 10 a 0. Y los “goles” no los conseguirán ellos. Serán “autogoles” de partidos, políticos, votantes en y de Catalunya!

Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿es coherente marcar goles en propia puerta…? ¿que haya un solo votante que lo apoye…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/    /   dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 324 (Català)

La No Independència És….. Dependència!

Què decidirà un autèntic demòcrata a Catalunya…?

Què es diu, succeeix?

Continuen les declaracions, fets, decisions, en contra de la voluntat de la majoria de catalans sobre l’1-0. Cada situació mereixeria una reflexió específica però s’acumulen moltes constantment. Triem per formular les següents… PREGUNTES OPORTUNES.

A quins països s’assembla Espanya?

Per enèsima vegada, el Constitucional nega a Catalunya el que concedeix a regions espanyoles, segueix amenaçant penalment a polítics democràticament triats, forces de seguretat com a Guàrdia Civil interroguen a persones de la Generalitat sense manament judicial… Amb quin tipus de països compararíem una situació així…? Amb països realment democràtics com Anglaterra, Canadà, Suècia, Dinamarca, Àustria, Dinamarca… o amb països com ara Veneçuela, Corea, dictadures, pseudodemocracies africanes o sud-americanes…? Pot haver-hi un sol demòcrata amb dignitat a Catalunya que aprovi “això”? Algun polític dependentista, que es consideri demòcrata, ho denuncia…? O… qui calla…atorga?

Què li diu el govern espanyol al President de Catalunya?

“Zoido avisa a Puigdemont que no se’n sortirà amb la seva”: “La inhabilitació és comunica i és compleix”. El ministre d’Interior lamenta les “ocurrències” de qui “ha perdut el nord” caminant “sense rumb”, utilitzant els institucions “amb fins partidistes”. És conscient aquest govern que Puigdemont no pretén “sortir-se amb la seva”! sinó “sortir-se amb el que desitgen dos terços” de catalans? Qui inhabilita, és un constitucional que respon a perfils de tribunals equivalents en països amb separació de poders? Segur que no serà una inhabilitació “partidista”? És conscient que el moviment independentista de la societat catalana és conseqüència de les “ocurrències” de qui va perdre el nord de la democràcia autèntica i es va dedicar a sol·licitar signatures contra l’Estatut; que va manipular el tribunal constitucional; que incompleix sistemàticament; que ha dit que NO a tot el que era justa reivindicació i dret dels catalans? És actuar amb “finalitats partidistes” respondre al que sol·liciten tants votants a Catalunya defensant el seu benestar, justícia social, llibertat…? El que demanen centenars de milers de persones al carrer…? Inhabilitarà el constitucional al president del govern espanyol que porta acumulades tantes  sentències en contra i no les compleix…? Algú pot creure que PP, PSOE, etc., no utilitzen les institucions amb finalitats partidistes…? Què pot justificar que hi hagi un sol polític que diu representar als seus votants a Catalunya i es posi de part de qui tan els castiga? “Això” i ignorar el desig de dos terços de catalans, no és actuar per partidisme?

A qui recorden Susana Díaz/Pedro Sánchez…?

Susana Díaz “demana no haver de  triar entre la lleialtat al PSOE i a Andalusia”. Montilla va dir “que estimava molt a Zapatero però més a Catalunya”. Quin va ser el resultat de l’Estatut? Què és pot dir del “lliurament” del PSC al PSOE? A qui “estimen”, defensen i representen més i millor els líders socialistes en Catalunya? Als seus militants i votants aquí o als espanyols? Què guanyen els votants a Catalunya optant per qui tant els castiga?

Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, davant aquestes situacions antidemocràtiques i els qui la recolzen en Catalunya, què és el coherent votar l’1-0…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 324 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Qué decidirá un auténtico demócrata en Catalunya…?

Qué se dice, sucede…?

Continúan las declaraciones, hechos, decisiones,  en contra de la voluntad de la mayoría de catalanes sobre el 1-0. Cada situación merecería una reflexión específica y se acumulan. Elegimos para formular… PREGUNTAS OPORTUNAS.

¿A qué países se parece España?

Por enésima vez, el Constitucional niega a Catalunya lo que concede a otras regiones españolas, sigue amenazando penalmente a políticos democráticamente elegidos, fuerzas de seguridad, como la Guardia Civil, interrogan a personas de la Generalitat sin mandamiento judicial… ¿Con qué tipo de países podríamos comparar una situación así…? ¿Con países realmente democráticos como Inglaterra, Canadá, Suecia, Dinamarca, Austria, Australia… o países como Venezuela, Corea, dictaduras, pseudodemocracias africanas o de América del Sur? ¿Puede haber un solo demócrata con dignidad en Catalunya que pueda aprobar “eso”? ¿Algún político dependentista, que se considere demócrata, lo denuncia…? O… ¿quién calla… otorga?

¿Qué dice el gobierno español al Presidente de Catalunya?

Zoido avisa a Puigdemont que “no se saldrá con la suya”: “La inhabilitación se comunica i se cumple”. “El ministro de Interior lamenta les “ocurrencias” de quien “ha perdido el norte” caminando “sin rumbo”, utilizando a las instituciones “con fines partidistas”. ¿Es consciente ese gobierno que Puigdemont no pretende “salirse con la suya” sino “salirse con lo que desean dos tercios” de catalanes? Quien inhabilita, ¿es un constitucional que responde a perfiles de tribunales equivalentes en países con separación de poderes? ¿Seguro que no será una inhabilitación “partidista”? ¿Sabe que el movimiento independentista de Catalunya es una consecuencia de las “ocurrencias” de quien perdió el norte de la democracia auténtica y se puso a solicitar firmas contra el Estatuto de Catalunya, que manipuló el constitucional, que incumple sistemáticamente, que ha dicho que NO a todo lo que era justa reivindicación y derecho de los catalanes? ¿Es actuar con “fines partidistas” responder a lo que solicitan tantos votantes en Catalunya defender su bienestar, justicia social, libertad? ¿Lo que piden cientos de miles de personas en la calle…? ¿Inhabilitará el constitucional al presidente del gobierno español que lleva acumuladas tantas sentencias en contra del constitucional y el supremo…? ¿Alguien puede creer que PP, PSOE, etc., no utilizan las instituciones con fines partidistas…? ¿Qué puede justificar que haya un solo político que diga representar a sus votantes en Catalunya y se ponga de parte de quien tanto castiga? ”Eso” e ignorar el deseo de dos tercios de catalanes ¿no es actuar por partidismo?

¿A quién recuerdan Susana Díaz/Pedro Sánchez…?

Susana Díaz “pide que no le hagan elegir entre la lealtad al PSOE y a Andalucía”. Montilla dijo “que quería mucho a Zapatero pero más a Catalunya”. ¿Cuál fue el resultado del Estatut? ¿Qué decir de la “entrega” del PSC al PSOE? ¿A quién “quieren”, defienden y representan más y mejor los líderes socialistas en Catalunya? ¿A sus militantes y votantes aquí o a los españoles? ¿Qué gana un votante en Catalunya optando por quien tanto le castiga?

Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ante esas situaciones antidemocráticas y quienes la apoyan en Catalunya, ¿qué es lo coherente votar el 1-0…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ       

http://perladignitat.blog.cat/    /   dignitat@hotmail.com