Arxiu mensual: setembre de 2017

PREGUNTES OPORTUNES – 333 (Català)

La no Independència És… Dependència!

És constitucional i legal que Espanya tracti Catalunya com una colònia?

Colonització (Definició): “Imposició per la llei o per les armes de la pròpia llengua, cultura, valors, lleis al territori conquistat i explotació econòmica del mateix”. “Ocupar un territori per explotar-ho i dominar-ho administrativa, militar i econòmicament”.

S’adapten aquestes definicions a la situació real a Catalunya?

Del tot! No cal recórrer a la història. N’hi ha prou amb veure i analitzar fotografies de portades, titulars de premsa, ràdio, Tv. Va haver-hi “acord” Catalunya/Espanya quan Tarradellas va tornar de l’exili i va       pactar amb Suárez. El primer estatut va ser un pacte bilateral Generalitat/govern espanyol. No es va respectar. Va venir el segon. No s’ha respectat. Catalunya ja no té interlocució individualitzada. Està subordinada al que decideixin els presidents autonòmics. Nació…, nacionalitat…? No! Sots-regió espanyola o castellana! Els habitants de Catalunya amb dignitat democràtica van sortir fe forma massiva als carrers després de la retallada “anticonstitucional i antidemocràtica” del segon estatut que ja estava votat. Ha anat creixent l’explotació (300.000 milions de € en 30 anys), invasió de competències, incompliment de pressupostos estatals, atac a la cultura, llengua i valors de Catalunya; han anat anul·lant les decisions del Parlament català.

S’han negat reiteradament al diàleg amb un NO permanent i rotund. I ara? Aquí estan els fets: Imposició per lleis d’un constitucional atípicament “sancionador”; amb un Tribunal de comptes que no existeix pels escandalosos casos de corrupció de tot tipus a Espanya però que és molt diligent amb els líders catalans que han escoltat a la societat; Fiscalia i Jutjats que amenacen, fins i tot, als votants, manifestants, qualsevol que recolzi un acte tan democràtic com votar en un referèndum. El 80% vol votar però l’estat ho impedeix. Aporta arguments? No!: Sentències, detencions, registres, condemnes i… molts policies i guàrdies civils. Alhora, intervé l’economia de la Generalitat: cop a sanitat, educació, investigació, inversions… Amenaça amb anul·lar el parlament de Catalunya. Definició: “ocupar un territori per explotar-ho i dominar-ho administrativa, militar i econòmicament”. És digne…?

Nació lliure i pròspera o regió subordinada, i explotada, per Espanya?

El referèndum tracta de decidir-ho democràticament. El govern diu que és un acte propi de dictadures. Són Anglaterra, Canadà, Suïssa… unes dictadures? Ara ofereixen pactes i diners. Volen prostituir als catalans amb dignitat…, tornar-los a enganyar…?

Què preferiran els votants catalans amb dignitat democràtica?

Viure amb el nivell de vida que mereixen pel que generen? Dissenyar i gaudir de llibertat sense amenaces en una democràcia autèntica? Tenir recursos per aplicar una avançada justícia social? Emetre i aplicar lleis pròpies?  Preservar els seus valors, cultura, llengua, identitat…?  O renunciar a ells i subordinar-se a un estat caduc, híper corrupte, inútil políticament, sense altres recursos que lleis i militars i diluir la pròpia història en una sots regió espanyola…?  Des de la DIGNITAT, què decidirà un veritable demòcrata, un pare de família que vulgui el millor per als seus…? Viure en una nació lliure i amb futur o en una colonització progressiva…? Independència o… dependència creixent i negativa…

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /     dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 333 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Es Constitucional y Legal que España trate a Catalunya como una colonia?

Colonización (De diccionarios): “Imposición por la ley o por la fuerza de las armas de la propia lengua, cultura, valores, leyes al territorio conquistado y explotación económica del mismo”. “Ocupar un territorio para explotarlo y dominarlo administrativa, militar y económicamente”.

¿Se adaptan estas definiciones a la situación real en Catalunya?

¡Totalmente! No hay que recurrir a la historia real. Basta con ver y analizar fotografías de portadas, titulares de prensa, radio, tv. Hubo “acuerdo” Catalunya/España cuando Tarradellas regresó del exilio y pactó con Suárez. El primer estatuto fue un pacto bilateral Generalitat/gobierno español. No se respetó al completo. Vino después el segundo. No se ha respetado. Catalunya ya no tiene interlocución individualizada. Está subordinada a lo que digan y decidan los diversos presidentes autonómicos. ¿Nación…, nacionalidad…? ¡No! ¡Subregión española o quizás castellana! Los habitantes de Catalunya con dignidad democrática salieron de forma masiva a las calles tras el recorte “anticonstitucional y antidemocrático” del segundo estatuto que ya estaba votado.

Ha ido creciendo la explotación (300.000 millones de €uros en 30 años), hay invasión de competencias, incumplimiento de presupuestos estatales, ataque a la cultura, lengua y valores de Catalunya; han ido anulando las decisiones del Parlamento catalán. Se han negado reiteradamente al diálogo con un NO permanente y rotundo. ¿Y ahora? Ahí están los hechos: Imposición por leyes de un constitucional atípicamente “sancionador”; con un Tribunal de Cuentas que no existe para los más escandalosos casos de corrupción de todo tipo en España pero que es muy diligente para los líderes catalanes que han escuchado a la sociedad; Fiscalía y Juzgados que amenazan incluso a los votantes, manifestantes, cualquiera que apoye un acto tan democrático como votar en un referéndum. El 80% quiere celebrarlo pero el estado lo impide. ¿Aporta argumentos? ¡No!: Sentencias, amenazas, detenciones, registros, condenas y… muchos policías y guardias civiles. A la vez, interviene la economía de la Generalitat: golpe a sanidad, educación, investigación, inversiones… Amenaza con anular el propio parlamento catalán. Definición: “ocupar un territorio para explotarlo y dominarlo administrativa, militar y económicamente”. ¿Es digno…?

¿Nación libre y próspera o… región subordinada, y explotada, por España?

El referéndum trata de decidirlo democráticamente. El gobierno dice que es un acto propio de dictaduras. ¿Son Inglaterra, Canadá, Suiza… unas dictaduras? Ahora ofrecen pactos y dinero. ¿Quieren prostituir a los catalanes con dignidad…, volverlos a engañar…?

¿Qué preferirán los votantes catalanes con dignidad democrática?

¿Vivir con el nivel de vida que merecen por lo que generan? ¿Diseñar y disfrutar de libertad sin amenazas  en una democracia auténtica? ¿Tener recursos para aplicar una avanzada justicia social? ¿Emitir y aplicar leyes propias? ¿ Preservar sus valores, cultura, lengua, identidad…?  ¿O renunciar a ellos y subordinarse a un estado caduco, híper corrupto, inútil políticamente, sin otros recursos que leyes y militares y diluir la propia historia en una subregión española…?  Desde la DIGNIDAD, ¿qué decidirá un verdadero demócrata, un padre de familia que quiera lo mejor para los suyos…? ¿Vivir en una nación libre y con futuro o en una colonización progresiva…? Independencia o… dependencia creciente y negativa…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 332 (Català)

La No Independència Es… Dependència!

ALGUNES PREGUNTES OPORTUNES

Referèndum l’1-O. Continua la preparació del mateix. Creixen els atacs ja fora d’una Constitució democràtica “de debò”.

La Constitució, quina Constitució?

Multipublicat: “La prioritat és defensar la Constitució”.  Es va elaborar aquesta de manera “normal”… o clarament “determinada” per la sortida del franquisme, influències militars, orientació decididament  partidista…? Les Hemeroteques demostren que el PP la va atacar. La va aplicar el PSOE amb criteri democràtic “per a Catalunya” mentre va governar…? No! La societat catalana la va votar “confiant” en una aplicació justa. La votaria avui a la vista de com s’aplica? 73% No! Quina Constitució defensen PP, PSOE, C’s, CSQP,? La que van votar “confiats” els catalans o la que apliquen ara i que tant de mal està fent a “totes” les famílies, empreses; a “tots” els qui viuen, treballen, tributen a Catalunya…? Davant aquesta evidència i perspectiva a pitjor, què és el DIGNE? ser dependents i progressivament castigats per una constitució que no ens protegeix… o independitzar-nos i crear una constitució que sí ho faci…?

Constitució objectiva o… subjectivament interpretada i aplicada?

Multipublicat: “El tribunal Constitucional ha anat anul·lant diferents i importants decisions del 2º Estatut, decisions del Parlament català” Davant què estem “realment”? Davant una Constitució moderna, justa, acceptada per Catalunya o… davant una Constitució “interpretada i aplicada subjectivament”? Pot algun constitucionalista, algun polític seriós, assegurar que si es canviessin tres cops els membres del Constitucional “sempre” interpretarien i decidirien el mateix? Pot algú assegurar que si els membres del constitucional no depenguessin dels partits polítics majoritaris, i clarament centralistes!, i anessin juristes que actuant per criteri democràtic de debò i independents…decidirien el mateix…? Què és el DIGNE? Sotmetre’s a l’arbitrarietat sectària i partidista o tractar d’independitzar-se per elaborar i viure sota una Constitució justament interpretada i aplicada?

A qui es dirigeix el Rei dels espanyols?

Publicat: “La Constitució prevaldrà enfront dels qui trenquen la convivència” La història demostra: Catalunya va confiar en la Constitució. Va elaborar “constitucionalment” els seus Estatuts que es van aprovar “constitucionalment”. Va votar el Referèndum i el seu pare va confirmar. La convivència era total. Però, el PP, va recollir milions de signatures, va manipular el tribunal Constitucional, va retallar l’aprovat i votat pels catalans, va iniciar campanyes contra la cultura i productes catalans. I tot això amb el suport i complicitat dels partits i mitjans espanyols. Majestat! qui trenca la convivència…?  de part de qui està? Des de la DIGNITAT com reaccionar a Catalunya?

Què decideix l’estat espanyol davant el Referèndum?

Publicat: L’estat reforça la seva presència militar a Catalunya. Té 4.000 agents disponibles en 24 hores. El fiscal ordena impedir i requisar tots els recursos per a la votació. Augmenta el nombre de polítics imputats, etc.” Arguments per persuadir a la societat catalana? Cap! Només militars i jutges que atempten contra principis fonamentals com la llibertat d’expressió. A quin tipus d’estat s’assembla l’espanyol? A  un democràtic de debò o a un “bananer”, dictatorial? Per a un veritable demòcrata, què és el DIGNE? Sotmetre’s o intentar independitzar-se d’un estat així…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /     dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 332 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

ALGUNAS PREGUNTAS OPORTUNAS

Referéndum el 1-O. Continúa su preparación. Crecen continuamente los ataques fuera de una Constitución democrática “de verdad”.

Constitución, ¿qué Constitución?

Publicado: “La prioridad es defender la Constitución”. ¿Se elaboró la Constitución de manera “normal”… o claramente “determinada” por la salida del franquismo, influencias militares, orientación decididamente  partidista…?.  Hemerotecas demuestran claramente que el PP la atacó. ¿La aplicó el PSOE con criterio democrático “para Catalunya” mientras gobernó…? ¡No! La sociedad catalana la votó “confiando” en una aplicación justa ¿La votaría hoy a la vista de cómo se aplica? 73% ¡No! ¿Qué Constitución defienden PP, PSOE, C’s, CSQP? ¿La que votaron “confiados” los catalanes o la que se aplica ahora y que tanto daño está haciendo a “todas” las familias, empresas, a “todos” quienes viven, trabajan, tributan en Catalunya…? Ante esa evidencia y perspectiva a peor, ¿Qué es lo más DIGNO? ¿Ser dependientes y estar cada vez más castigados por una constitución que no nos protege… o independizarnos y crear una constitución que sí lo haga…?

¿Constitución objetiva o… subjetivamente interpretada y aplicada?

Multipublicado: “El tribunal Constitucional ha anulado diferentes e importantes decisiones del 2º Estatut y decisiones del Parlamento catalán” ¿Ante qué estamos “realmente”? ¿Ante una Constitución moderna, justa, aceptada por Catalunya o… ante una Constitución “interpretada y aplicada subjetivamente”?. ¿Puede algún constitucionalista, algún político serio, asegurar que si se cambiaran por tres veces los miembros del Constitucional “siempre” interpretarían y decidirían lo mismo? ¿Puede alguien asegurar que si sus miembros no dependieran de los partidos mayoritarios, y claramente centralistas!, y fuesen juristas que actúan por criterio democrático de verdad e independientes…decidirían lo mismo…? ¿Qué es lo más DIGNO? ¿Someterse a la arbitrariedad sectaria y partidista o tratar de independizarse para elaborar y vivir bajo una Constitución justamente interpretada y aplicada?

¿A quién se dirige el rey Felipe VI?

Publicado: “La Constitución prevalecerá frente a quienes quiebran la convivencia” La historia demuestra: Catalunya confió en la Constitución. Elaboró “constitucionalmente” sus Estatutos que se aprobaron “constitucionalmente”. Se votaron en Referéndum y su padre refrendó. La convivencia era total. Pero, el PP, recogió millones de firmas, manipuló el tribunal Constitucional, recortó lo aprobado y votado por los catalanes, inició las campañas contra la cultura y productos catalanes. Y todo eso con el apoyo y la complicidad de partidos y medios españoles. Majestad! ¿quién quiebra la convivencia…?  ¿de parte de quién, qué está? Desde la DIGNIDAD ¿cómo reaccionar en Catalunya?

¿Qué decide el estado español ante el Referéndum?

Publicado: El estado refuerza la presencia militar en Catalunya. Tiene a 4.000 agentes disponibles en solo 24 horas. El fiscal ordena impedir y requisar todos los recursos para la votación. Crece el número de políticos imputados, etc.” ¿Argumentos para persuadir a los  catalanes? ¡Ninguno! Sólo militares y jueces que atentan a principios fundamentales como la libertad de expresión. ¿A qué tipo de estado se asemeja el español? ¿A uno democrático de verdad o a uno “bananero”, dictatorial? Para un verdadero demócrata, ¿qué es lo DIGNO? ¿Someterse o intentar independizarse de un estado así…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPÒRTUNES – 331 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Volem fer més preguntes als “veritables demòcrates”

Publicat:

“Sobre Catalunya tenen que votar tots els espanyols”. Pregunta: Va votar “tota” la Gran Bretanya o només Escòcia? Va votar “tot” el Canadà o només Quebec? Va votar tota Europa pel Brexit o només Gran Bretanya? Els països veritablement democràtics permeten votar. Espanya no ho permet, Aleshores… És Espanya un estat democràtic com són els referents…?

Publicat:

“Els líders del PSOE, C’s, els líders autonòmics, donen el seu total suport al PP per impedir el referèndum i la independència de Catalunya” Pregunta: Es plantegen els dependentistes per què hi ha tanta resistència a una possible independència de Catalunya? És per autèntic “afecte” als catalans o… perquè representen el 20% del PIB espanyol, el 25% de les exportacions, el major atractiu turístic, la major concentració industrial…? O… potser… per a un objectiu més profund: “castellanitzar Catalunya i sotmetre a tots els seus habitants al servei de l’estat espanyol” És digne que hi hagi un sol votant a Catalunya que es perjudiqui, sacrifiqui, tant i danyi als altres per ideologia i/o ignorància?

Publicat:

“La Fiscalia i el Tribunal Constitucional, imputen líders polítics catalans i la mesa del Parlament, com a responsables d’acords “il·legals”. Pregunta: Quan hi ha un incendi provocat, les autoritats busquen, jutgen, condemnen als culpables. Catalunya es considera avui un problema d’estat molt greu. La seva societat i la seva exigència d’un referèndum, d’independència, són un “incendi gravíssim”. Qui ho ha provocat Qui “va vetar” a un jutge del Constitucional per escriure un article sobre “autonomia” quan ni tan sols sabia que  seria proposat per a aquest òrgan? El PP! Qui va imposar com a president del mateix a un membre del “seu? partit? El PP! Qui va recollir milions de signatures contra un estatut “constitucionalment” elaborat, “raspallat” pel Congrés, aprovat en referèndum i confirmat pel Rei? El PP! Algun partit “espanyol” va denunciar tot això o… es van fer còmplices? Qui va originar l’incendi i qui se’l mira complaent…On està el problema real? En els piròmans que hi ha en la política espanyola o en els molts votants catalans que “reaccionen” per dignitat democràtica? Ha reaccionat la fiscalia, la societat espanyola, la catalana!, contra els incendiaris?

Publicat:

“El Tribunal de Cuentas condemna a líders democràtics de Catalunya a multes milionàries per malversació de fons, prevaricació, etc. etc.” Pregunta: Qui compon aquest tribunal i amb quins criteris són triats? Quin és l’historial d’investigacions i sentències? Diria un observador imparcial que actuen amb el mateix rigor davant els polítics espanyols amb nombroses i publicades actuacions dignes d’aquests mateixos motius? Amb el seu silenci còmplice, per què estan d’acord i recolzen a aquest Tribunal els polítics, militants i votants dels partits dependentistes a Catalunya? És digne que hi hagi un sol votant a Catalunya que, al marge d’ideologies, recolzi aquesta situació injusta i antidemocràtica…?

Davant tantes publicacions que demostren un clar dany al benestar de “tots” els habitants de Catalunya, a una democràcia autèntica amb justícia social avançada, a la llibertat… què és el més “digne”, coherent, lògic…? Intentar una independència que beneficiï a tots o una dependència creixent que perjudica… a “tots”?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /     dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPÒRTUNES – 331 (Espanyol)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

Queremos hacer más preguntas a los “verdaderos demócratas”

Publicado:

“Sobre Catalunya han de votar todos los españoles”. Pregunta: ¿Votó “toda” Gran Bretaña o sólo Escocia? ¿Votó “todo” Canadá o sólo Quebec? ¿Votó toda Europa con el Brexit o sólo Gran Bretaña? Los países verdaderamente democráticos permiten votar. España no lo permite, luego… ¿Es España un partido democrático como lo son los referentes…?

Publicado:

Los líderes del PSOE, C’s, los líderes autonómicos, dan su total apoyo al PP para impedir el referéndum de Catalunya? Pregunta: ¿Se plantean los dependentistas por qué hay tanta resistencia a una posible independencia de Catalunya? ¿Es por auténtico “cariño” a los catalanes o… porque representan el 20% del PIB español, el 25% de las exportaciones, el mayor atractivo turístico, la mayor concentración industrial…? O… ¿quizá… para un objetivo todavía más profundo: “castellanizar Catalunya y someter a todos sus habitantes al servicio del estado español? ¿Es digno que haya un solo votante en Catalunya que se perjudique, sacrifique, tanto y dañe a los demás por ideología, ignorancia?

Publicado:

“La Fiscalía, el Constitucional, imputan a líderes políticos catalanes, a la mesa del Parlament, como responsables de los acuerdos “ilegales”. Pregunta: Cuando hay un incendio provocado, las autoridades buscan, juzgan, condenan a los culpables. Catalunya se considera hoy un grave problema de estado. Su sociedad y su exigencia de referéndum, de independencia, son un “incendio gravísimo”. ¿Quién lo ha provocado? ¿Quién “vetó” a un miembro del Constitucional por escribir un artículo sobre “autonomía” cuando ni siquiera sabía que sería propuesto para este órgano? ¡El PP! ¿Quién impuso como presidente del mismo a un miembro de “su” partido? ¡El PP! ¿Quién recogió millones de firmas contra un estatut “constitucionalmente” elaborado, “cepillado” por el Parlamento español, aprobado en referéndum y refrendado por el Rey? ¡El PP! ¿Algún partido “español” lo denunció o… se hicieron cómplices? ¿Quién originó el incendio y quién lo mira complaciente…? ¿Dónde está el problema real? ¿En los muchos pirómanos que hay en la política española o en los muchos votantes catalanes que “reaccionan” por dignidad democrática…? ¿Ha reaccionado la fiscalía contra los incendiarios?

Publicado:

El Tribunal de Cuentas condena a líderes democráticos catalanes a multas millonarias por malversación de fondos, prevaricación, etc.” Pregunta: ¿Quién compone este tribunal y con qué criterios son elegidos? ¿Cuál es el historial de investigaciones y sentencias? ¿Diría un observador imparcial que actúan con el mismo rigor ante los políticos españoles con numerosas y publicadas actuaciones dignas de esos mismos motivos? Con su silencio cómplice, ¿por qué están de acuerdo y apoyan a ese Tribunal los políticos, militantes y votantes de los partidos dependentistas en Catalunya? ¿Es digno que haya un solo votante en Catalunya que, al margen de ideologías, apoye esa situación injusta y antidemocrática…?

Ante tantas publicaciones que demuestran un claro daño al bienestar de “todos” los habitantes de Catalunya, a una democracia auténtica con justicia social avanzada, a la libertad… ¿qué es lo “digno”, coherente, lógico… Intentar una independencia que beneficie a todos o una dependencia creciente que perjudica… a “todos”?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 330 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Què respondrien els “veritables demòcrates” a aquestes preguntes…?

Publicat:

“El govern, amb suport de partits espanyols, trasllada al Constitucional i Fiscalia totes les decisions del parlament català”. Pregunta: Si tot ho tenen que decidir els jutges i els fiscals… hauríem de votar-los a ells en lloc dels polítics que no només no solucionen problemes sinó que  els “creen”? No és una prova del seu fracàs total com a polítics? Els dependentistes, volen seguir “dependent”, tot i sent molt perjudicats!, per polítics així…? Podríem votar a algun jurista simplement “imparcial”…? És digne voler viure en un estat de dret…”exclusivament judicial” i partidista?

Publicat:

”El fiscal superior de l’estat ordena a la policia a Catalunya requisar urnes, sobres  i impresos electorals” Pregunta: En quin país creuria qualsevol lector demòcrata i imparcial que succeeixi això? En un democràtic o en un… dictatorial, pseudemocratic, bananer? Algú s’imagina aquesta “ordre” en una democràcia avançada? Algú s’imagina que en un país modern, democràtic, avançat, els governs “ordenin” a la policia requisar urnes, impresos electorals com si fossin “armes” de destrucció…? Ideologies, identitats, apart… és digne que hi hagi un sol demòcrata que recolzi a qui origina una reacció democràtica de la societat catalana i ordeni a la policia que impedeixi votar?

Publicat:

“El govern espanyol reconeix que el dèficit fiscal de Catalunya segueix creixent. Ara admet 10.000 milions d’euros anuals. En 10 anys: 100.000. Des de la transició: més de 350.000 mil milions”. Això xifres espanyoles! Pregunta: Volen viure amb la qualitat de vida que mereixen pel que generen… o seguir treballant per a un estat que rescata autopistes, plantes de gas, trens AVE inútils, i un llarg etc. clarament discriminatori i injust? S’imaginen quant bé es podria fer en sanitat, educació, infraestructures, justícia social…, si Catalunya pogués gestionar aquests recursos…? És digne castigar-se i castigar les seves famílies votant a qui l’espolia sistemàticament i ho reconeix!?

Publicat:

(El País) “La justícia espanyola acorrala a tots els responsables del referèndum” Pregunta: No s’adonen que els “responsables” són els milions de votants a Catalunya que volen votar? El 75% % segons totes les enquestes! Podem traduir el titular per “La justícia de l’estat espanyol acorrala al 75% de la societat catalana democràtica” Algun veritable “demòcrata” pot considerar “demòcrata” un estat que impedeix “expressar-se” a dos terços d’una societat? És digne auto qualificar-se “demòcrata” i recolzar a qui no ho és?

Publicat:

“El govern espanyol assegura que impedirà per tots els mitjans la celebració d’un referèndum de independència a CatalunyaPregunta: Si la majoria del parlament vol que es voti democràticament, ofereix la independència com a recurs per a beneficis en qualitat de vida, democràcia real, justícia social, llibertat, dignitat… és lògic recolzar, votar, a qui s’oposa a tots aquests beneficis objectius…? És digne votar a partits com a PPC, PSC, C’s, (CSQP de moment no recolzen) que són clarament contraris a que els votants catalans decideixin si volen ser independents o progressivament dependents…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /     dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 330 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Qué responderían los “dependentistas” a estas preguntas oportunas?

Publicado:El gobierno, con apoyo de los partidos españoles, traslada al Constitucional y la Fiscalía todas las decisiones del parlamento catalán”. Pregunta: Si todo lo han de decidir jueces y fiscales… ¿deberíamos votarles a ellos en lugar de a políticos que no sólo no solucionan problemas sino que  los “crean”? ¿No es una prueba de su fracaso como políticos? Los dependentistas, ¿quieren seguir “dependiendo”, ¡aun siendo muy perjudicados!, por políticos así…? ¿Podríamos votar un jurista simplemente “imparcial”…? ¿Es digno querer vivir en un estado de derecho…”exclusivamente judicial”, parcial y partidista…?

Publicado:El fiscal superior ordena a la policía en Catalunya requisar urnas, sobres e impresos electorales” Pregunta: ¿En qué país creería un lector demócrata e imparcial que sucede eso? ¿En uno democrático o en uno… dictatorial, pseudemocrático, bananero? ¿Alguien se imagina esta “orden” en una democracia avanzada? ¿Alguien se imagina que en un país moderno, avanzado, los gobiernos “ordenen” a las policías que requisen urnas, impresos electorales como si fuesen “armas” de destrucción…? Ideologías, identidades, aparte… ¿es digno que haya un solo demócrata que apoye a quien origina una reacción democrática de la sociedad catalana y ordene a la policía que impida votar?

Publicado:El gobierno español reconoce que el déficit fiscal de Catalunya con España sigue creciendo. Ahora admite 10.000 millones euros anuales. En 10 años: 100.000. Desde la transición: más de 350.000 mil millones de euros”. ¡Eso cifras españolas! Pregunta: ¿Quieren vivir con la calidad de vida que merecen por lo que generan por su trabajo… o seguir trabajando para un estado que rescata autopistas, plantas de gas, gasta en aves inútiles, y un largo etc. claramente discriminatorio e injusto? ¿Se imaginan cuánto bueno se podría hacer en sanidad, educación, infraestructuras, justicia social…, si Catalunya pudiera gestionar esos recursos…? ¿Es digno  castigarse y castigar a sus familias votando a quien la expolia sistemáticamente ¡y lo reconoce!?

Publicado: (El País) “La justicia española acorrala a los responsables del referéndum” Pregunta: ¿No se dan cuenta de que los “responsables” son los millones de personas en Catalunya que quieren votar? ¡El 75% % según todas las encuestas!. ¿Podemos traducir el titular por “la justicia española acorrala al 75% de la sociedad catalana que es demócrata? ¿Algún auténtico “demócrata” puede considerar “demócrata” a un estado que le impide “expresarse” a los dos tercios de una sociedad? ¿Es digno autocalificarse “demócrata” y apoyar a quien no lo es?

Publicado:El gobierno español asegura que impedirá por todos los medios que pueda celebrarse un referéndum por la independencia en Catalunya”. Pregunta: Si la mayoría del parlament quiere que se vote democráticamente, ofrece la independencia como recurso para… beneficios en calidad de vida, democracia real, justicia social, libertad, dignidad… ¿es lógico apoyar, votar, a quién se opone a todos esos beneficios objetivos…? ¿Es digno votar a partidos como PPC, PSC, C’s (CSQP no se ha definido), que están claramente posicionados en contra de que todos los votantes catalanes decidan si quieren ser independientes o progresivamente dependientes…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 329 (Català)

La No Independència És… Dependència!

El 45% de catalans vol ser encara més colonitzat i dependent…?

Publicat: “L’enquesta del diari de Pedro J. Ramírez assenyala que els contraris a l’estat propi són un 45,7%. El 50,1% desitja la independència”

Què està passant…?

El tsunami d’una societat que en un 80% vol votar i decidir el seu futur ha guanyat força, potència, després dels dos atemptats a Catalunya. Creix l’asfíxia econòmica i l’amenaça de tot tipus contra els qui cometin el “delicte” de ser demòcrates  i defensar la seva dignitat, llibertat i el benestar que es mereixen. Però el tractament a l’atemptat ofereix una cara encara pitjor de l’estat espanyol, els seus polítics, els seus mitjans de comunicació. S’ha escrit i dit molt sobre el mai demostrat avís de la CIA i la possible prevenció. Què pensa el votant català davant “aquest descarat i manipulador” tractament? Per què a Alemanya, França, Anglaterra, Bèlgica, que tant o més han patit atacs terroristes!, “ningú” ha acusat a les seves forces de seguretat i Espanya sí ataca als mossos? Aquí estan les declaracions de PPC, PSC, C’s. Com corre una nota per les xarxes: “En tots els països els culpables d’atemptats són els terroristes. A Espanya, els mossos”. Pot admetre’s que El Mundo publiqui: “com a dipositaris del monopoli de la força, la seva actuació ha d’escrutar-se perquè han estat assassinats ciutadans indefensos”? Els terroristes: ciutadans indefensos! Cal escrutar a els qui els han eliminat! Malcolm X, ja va avisar: “Si no esteu previnguts davant els Mitjans de comunicació, us faran estimar a l’opressor i odiar a l’oprimit”. Pot haver-hi un sol votant català amb dignitat que vulgui seguir dependent d’un estat tan sectari, partidista, manipulador, com l’espanyol i els seus mitjans…?

Quina és la causa “crítica”?

Estem presenciant declaracions, impugnacions, decisions, amenaces constants, de l’estat espanyol contra el moviment independentista que “lidera”   la societat catalana, no els seus representants polítics. En realitat: L’Espanya imperial defensant, només per via judicial        i autoritària, el que li queda del seu gran imperi i impedint que la seva última colònia s’independitzi. Aquí estan els fets objectius. En realitat: L’estat espanyol segueix en la guerra que es va iniciar en 1714 amb el tractat de nova planta i que ni el franquisme va aconseguir guanyar. Ho diu molt bé Blázquez en el DEIA, Notícies de Guipúscoa: “SÍ, hi ha una guerra contra Catalunya amb l’objectiu d’humiliar-la i mantenir, costi el que costi, el trist cànon democràtic que es va fixar en la Transició, tributari del franquisme”. “Espanya fa trampes i violenta la democràcia. No té legitimitat alguna a perjudicar Catalunya”. Però ho fa com ho fan els líders de PSC, C’s, PPC i el silenci còmplice de CSQP. Fins i tot, dels grans sindicats i patronals. És digne que hi hagi un sol votant català amb dignitat que voti a qui vol colonitzar a la seva família, limitar el seu benestar, llibertat…?

El tema ve de lluny.

A principis del segle XX, Unamuno deia a Azorín: “Mereixem perdre Catalunya. Aquesta porca premsa madrilenya està fent la mateixa tasca que amb Cuba. No s’assabenta. És la bàrbara mentalitat castellana, el seu cervell collonut (tenen testicles al cap en comptes de cervell)”. Quant hi ha en joc per a cada votant i la seva família…? Des de la DIGNITAT… què utilitzaran el pròxim dia 1 d’octubre el 45% de votants encara dependentistes, el sentit comú, la lògica o les vísceres…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 329 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿El 45% de los catalanes quiere ser más colonizado, dependiente…?

Publicado:La encuesta del periódico de Pedro J. Ramírez publica que los contrarios al estado propio son un 45,7%.    El 50,1% desea la independencia”.

¿Qué está pasando…?

El tsunami de una sociedad que en un 80% quiere votar y decidir su futuro ha ganado fuerza, potencia, tras los atentados de Cataluña. Crece la asfixia económica y la amenaza de todo tipo contra quienes cometan el “delito” de ser demócratas y defender su dignidad, libertad y el bienestar que merecen. Pero el tratamiento al atentado ofrece una cara aún peor del estado español, sus políticos, sus medios de comunicación. Se ha escrito y dicho muchas cosas sobre el nunca demostrado aviso de la CIA y la posible prevención. ¿Qué piensa el votante catalán ante “el descarado y manipulador” tratamiento? ¿Por qué en Alemania, Francia, Bélgica, Inglaterra, ¡que tanto o más han padecido ataques terroristas!, “nadie” ha acusado a sus fuerzas de seguridad y en España sí se ataca a los mossos? Ahí están las declaraciones de PPC, PSC, C’s. Como corre una nota por las redes: “En todos los países los culpables de atentados son los terroristas. En España, los mossos”. ¿Puede admitirse que El Mundo publique: “como depositarios del monopolio de la fuerza, su actuación debe escrutarse porque han sido asesinados ciudadanos indefensos”? ¡Los terroristas: ciudadanos indefensos! ¡Hay que escrutar a quienes los han eliminado! Malcolm X, ya lo avisó hace tiempo: “Si no estáis prevenidos ante los Medios de Comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido”. ¿Puede haber un solo votante catalán con dignidad que quiera seguir dependiendo de un estado tan sectario, partidista, manipulador, como el español y sus medios…?

¿Cuál es la causa “crítica”?

Estamos viendo declaraciones, impugnaciones, decisiones, amenazas constantes, del estado español contra el movimiento independentista “liderado” por la sociedad catalana, no sus representantes políticos. En realidad: La España imperial defendiendo, sólo por vía judicial y autoritaria, lo que queda de su imperio e impidiendo que su última colonia se independice. Ahí están los hechos objetivos. En realidad: El estado español sigue en la guerra que se inició en 1714 con el tratado de nueva planta y que ni el franquismo consiguió ganar. Lo dice bien Blázquez en el DEIA, Noticias de Guipúzcoa: SÍ, hay una guerra contra Catalunya con el objetivo de humillarla y mantener a toda costa el triste canon democrático que se fijó en la Transición, tributario del franquismo”. “España hace trampas y violenta la democracia. No tiene legitimidad alguna para machacar a Catalunya”. ¡Pero lo hace! como lo hacen los líderes de PSC, C’s, PPC además del silencio cómplice de CSQP. Incluso, de los grandes sindicatos y patronales. ¿Es digno que haya un solo votante catalán con dignidad que vote a quien quiere colonizar a su familia, limitar su bienestar, libertad…?

El tema viene de lejos.

A principios del siglo XX, Unamuno le decía a Azorín: “Merecemos perder Cataluña. Esa cochina prensa madrileña está haciendo la misma labor que con Cuba. No se entera. Es la bárbara mentalidad castellana, su cerebro cojonudo (tienen testículos en vez de sesos en la mollera)”. ¿Cuánto hay en juego para cada votante y su familia…? Desde la DIGNIDAD… ¿que utilizaran el próximo día 1 de octubre el 45% de votantes aun dependentistas, el sentido común, la lógica o las vísceras…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com