Arxiu mensual: Octubre de 2017

PREGUNTES OPORTUNES – 335 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Diàleg, mediació, unió… què ens demostra l’experiència…?

Diàleg…?

Publicat: “Manifestacions de líders polítics a tota Espanya per a un diàleg entre els governs català i espanyol”. “El president català està obert al diàleg i ho ha estat fins a l’últim minut”. Govern espanyol: “Si no hi ha referèndum podem parlar de tot” “Si no hi ha DUI podem parlar de tot” “No es pot dialogar amb delinqüents o amb l’arma sobre la taula”. Etc.  Diàleg…? Què han estat els acords des de la transició fins ara? Van dialogar Tarradellas i Suárez. Diàlegs van ser els acords per al primer estatut, suport a PP i PSOE per assegurar la governabilitat. Diàleg va ser el segon estatut. Què s’ha complert…? Són de fiar…? No es coneixen ja les posicions?. Quan van anar Artur Mas i Puigdemont no hi havia ni referèndum ni DUI. Què van dir? NO a TOT! I la llista que duien eren “deutes pendents” No han volgut parlar “ni del que deuen”. Dialogar per a què? Amb qui? Amb uns morosos crònics que no només no compleixen sinó que segueixen explotant, que ignoren compromisos, castigant judicialment i policialment, que demostren un to exclusivament autoritari, colonitzador, del tot antidemocràtic? Qui, amb un mínim de dignitat, pot dialogar amb qui tan clarament demostra que no la té…? Així i tot, què ofereixen que la DIGNITAT DEMOCRÀTICA dels catalans pugui assumir?

Mediació?

Publicat: “Diferents organismes s’ofereixen a fer de mediadors”. Poden definir “mediació”? Per decidir un referèndum consensuat i vinculant? Per dividir els actius i els passius? Per la recerca d’un model de convivència i col·laboració després de la independència…? O per renunciar a la llibertat, la dignitat, el benestar i la justícia social dels catalans… a canvi d’unes concessions que “sempre” significaran “dependència” i que no compliran? I aquestes són possibles? Hi ha algun líder o ciutadà espanyol disposat a “cedir” alguna cosa en favor del que mereixen els catalans…? Existeix una possibilitat real i DIGNA de mediació?

Societat dividida?

Publicat: “S’acusa l’independentisme d’haver dividit la societat catalana”.  No ho estava ja…? Sí! Diverses divisions: Entre demòcrates i no demòcrates. Entre aspirants a la llibertat i els qui volen seguir colonitzats. Què pretenen els independentistes? Gaudir d’un nivell de vida d’acord amb el que s’aporta, una autèntica democràcia, una justícia social avançada! Què pretenen els dependentistes? Impedir aquests beneficis i seguir depenent d’un estat que no ofereix RES a la societat catalana, que no té projecte per a Catalunya. Només: jutges, repressió, policies, multes, condemnes. Seguir “subsistint” a costa del treball i la contribució obligatòria dels catalans. Més i pitjor colonització. S’entén als espanyols manifestant-se a Barcelona perquè defensen “el seu benestar, els seus interessos”. Ens “volen” o… “ens necessiten”?  És lògic que a Catalunya hi hagi un sol votant que s’oposi als beneficis clars de la independència? Aquests: Què guanyen vivint a Catalunya i depenent d’Espanya? Prefereixen viure colonitzats, a viure en llibertat, democràcia real, amb dignitat…?

Què diu Vargas Llosa?

“Des de temps el nacionalisme causa estralls també a Catalunya. Estem aquí per parar-ho”. Pregunta oportuna: Aspirava a la presidència de Perú perquè tornés a ser una colònia espanyola? Ho defensaria ara allí? Voldria que Perú renunciï a la seva independència…? Per què Perú, sí i Catalunya, no?

Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què és el coherent? Independència possibilista   o… dependència creixent i negativa…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /     dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 335 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

Diálogo, mediación, unión… ¿qué demuestra la experiencia…?

¿Diálogo…?

Publicado: “Manifestaciones de líderes políticos en toda España para pedir un diálogo a los gobiernos catalán y español”. “El presidente catalán está y ha estado abierto    al diálogo hasta el último minuto”. Gobierno español: “Si no hay referéndum podemos hablar de todo” “Si no hay DUI también podemos hablar de todo” “No se puede dialogar con delincuentes o con el arma sobre la mesa”. Etc.  ¿Diálogo…? ¿Qué han sido los acuerdos desde la transición hasta ahora? Dialogaron Tarradellas y Suárez. Diálogos fueron los acuerdos para el primer estatuto, apoyo a PP y PSOE para asegurar la gobernabilidad. Diálogo fue el segundo estatuto. ¿Qué se ha cumplido…? ¿Son de fiar…? ¿No se conocen ya las posiciones?. Cuando fue Artur Mas y Puigdemont no había ni referéndum ni DUI ¿Qué dijeron? ¡NO a TODO! Y la lista que llevaba eran “deudas pendientes” No han querido hablar “ni de lo que deben”. ¿Dialogar para qué? ¿Con quién? ¿Con unos morosos crónicos que no sólo no cumplen sino que siguen explotándonos, ignorando compromisos, castigando judicial y policialmente, demostrando un tono exclusivo autoritario, colonizador y antidemocrático? ¿Quién con un mínimo de dignidad puede dialogar con quien de forma tan clara demuestra que no tenerla…? Aun así, ¿qué ofrecen que la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA de los catalanes pueda asumir?

¿Mediación?

Publicado: ”Diferentes organismos se ha ofrecido a hacer de mediadores”. ¿Pueden definir “mediación”? ¿Para decidir un referéndum consensuado y vinculante? ¿Para dividir los activos y pasivos? ¿Para buscar el mejor modelo de convivencia y colaboración tras la independencia..? ¿O para renunciar a la libertad, dignidad, bienestar, justicia social de los catalanes… a cambio de unas concesiones que “siempre” significarán “dependencia”  y no cumplirán? Estas ¿son posibles? ¿Hay algún líder o ciudadano español dispuesto a “ceder” algo en favor de los catalanes…? ¿Existe una posibilidad real y DIGNA de mediación?

¿Sociedad dividida?

Publicado: “Se acusa al independentismo de haber dividido a la sociedad catalana? ¿Pero no lo estaba ya…? Sí! Varias divisiones: Entre demócratas y no demócratas. Entre aspirantes a la libertad y quienes quieren seguir colonizados. ¿Qué pretenden los independentistas?  Disfrutar de un nivel de vida acorde con lo que se aporta, disponer de una auténtica democracia y una justicia social avanzada… ¿Qué pretenden los dependentistas? Impedir esos beneficios y seguir dependiendo de un estado que no ofrece NADA a la sociedad catalana, que no tiene proyecto alguno para Catalunya. Sólo: jueces, fiscales, policías, multas, condenas. Seguir “subsistiendo” a costa del trabajo y contribución obligatoria de “todos” catalanes. Más y peor colonización. Se entiende a los españoles manifestándose en Barcelona porque defienden “su bienestar, sus intereses”. ¿Nos “quieren” o “nos necesitan”? ¿Es lógico que en Catalunya haya un solo votante que se oponga a los beneficios claros de la independencia?. Éstos: ¿Qué ganan viviendo en Catalunya y dependiendo de España? ¿Prefieren vivir colonizados, explotados,  a vivir en libertad, democracia real, con dignidad…?

¿Qué dice Vargas Llosa?

Desde hace tiempo el nacionalismo viene causando estragos en Cataluña. Estamos aquí para pararlo”. Pregunta oportuna: ¿Aspiraba a la presidencia de Perú para que volviera a ser colonia española? ¿Lo defendería ahora allí? ¿Quiere que Perú renuncie a su independencia…? ¿Por qué Perú, sí y Cataluña, no?

Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué es lo más coherente? ¿Independencia posibilista… o dependencia creciente y negativa…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 334 (Català)

La No Independència Es… Dependència!

Viure en un estat que només ofereix… ROBOCOPS que maltracten, humilien?

DIGNITAT. Definició:

“Qualitat de qui es fa valer com a persona, es comporta amb serietat responsabilitat i amb respecte cap a si mateix i cap als altres i no deixa que ho humiliïn ni degradin”.

L’1-O ha posat de manifest dos comportaments totalment diferents i contraris.

El món ha observat a una societat pacífica, familiar, festiva, integrada per ancians, dones, nens, persones de totes les edats que “només” intentaven expressar la seva decisió sobre el seu futur. Una societat DIGNA. En front d’ells, milers de policies fortament protegits, “ROBOCOPS”, amb cares tapades, armats, sense consciència que han actuat…, no fa falta explicar com. Les imatges són explicites. Això suggereix unes preguntes… OPORTUNES:

Qui ha actuat per fer-se valer com a persona, responsabilitat, serietat i amb respecte i    no ha deixat que ho humiliïn ni degradin…?

Els milions de votants amb DIGNITAT DEMOCRÀTICA. Qui NO ha actuat, precisament com a persones, amb responsabilitat, serietat, respecte i ha humiliat i degradat? Qui ha carregat de manera absolutament brutal   i indiscriminada, ha trencat portes, ha requisat urnes amb una actuació que ha vist i escandalitzat al món sencer? La policia nacional espanyola, la guàrdia civil espanyola, qui els ha portat a Catalunya i actuar com ho van fer! Qui és digne i qui ataca a la dignitat…?

És Espanya un estat de dret… de debò?

Diuen: “l’Estat democràtic de dret funciona” Preguntes oportunes: Quina correlació hi ha entre la definició objectiva d’un estat de dret amb real separació de poders, respecte als drets humans… i la realitat en l’estat espanyol? Pot definir-se com “estat de dret democràtic” aquell que impedeix la democràcia…? Ho és amb una evident interpretació i aplicació subjectiva de la constitució, tribunal constitucional a-constitucional en la seva configuració, amb un president del partit governant, l’ús de fiscalies i jutges…? Quins perfils, historials, posicionaments ideològics ofereixen els qui actuen en els òrgans judicials, executius…?  A quin país s’apropa més el que el govern espanyol anomena “estat de dret” : Turquia, Veneçuela, Cuba, Corea del Nord, repúbliques bananeres o… als millors i veritables estats democràtics i de dret com Suïssa, Anglaterra, Canadà, Suècia…? Quin “model” és més DIGNE? L’estat espanyol que s’aplica, castigant, imputant, condemnant o el que aspiren a construir els votants que l’1-O defensaven amb el seu vot?

Vivim en la mateixa realitat…?

El govern espanyol, PS©OE, PP, C’s interpreten que “les seves” forces militars han estat les agredides, que han evitat el referèndum, culpen als capdavanters independentistes, diuen que no hi ha motiu de queixa. Justifiquen l’actuació de les “seves” policies repressores… Paranoia, mania persecutòria, demagògia, sadisme, odi, marcs mentals deteriorats, mentides conscients per “els seus” seguidors…? A qui li pot interessar viure en un país amb governants agressius, autoritaris, mentiders, manipuladors,  als antípodes de la realitat que ofereix una societat catalana tan clarament pacífica i democràtica? És digne voler continuar sota uns governants amb tan preocupants signes de “irrealisme”, mancats de recursos polítics i autoritaris que humilien, degraden, maltracten, castiguen…? Independència DIGNA o dependència HUMILIANT i INDIGNA…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 334 (Español)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Vivir bajo un estado que sólo ofrece…ROBOCOPS que maltratan, humillan?

DIGNIDAD. Definición: “Cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden”.

El 1-O ha visualizado dos comportamientos totalmente diferentes y contrarios.

El mundo ha observado a una sociedad pacífica, familiar, compuesta por hombres  mujeres, niños, de todas las edades que “sólo” intentaba expresar su decisión sobre su futuro. Una sociedad DIGNA. Frente a ellos, miles de policías fuertemente protegidos, “ROBOCOPS”, caras tapadas, armados, que han actuado…, no hace falta decir cómo. Las imágenes son explicitas. Esto sugiere unas preguntas… OPORTUNAS:

¿Quién ha actuado para hacerse valer como persona, responsable, serio, con respeto y no ha dejado que lo humillen y degraden…?

Los millones de votantes con DIGNIDAD DEMOCRÁTICA. ¿Quién NO ha actuado, ¡precisamente como personas, con responsabilidad, seriedad, respeto y han humillado y degradado? ¿Quién ha cargado de manera absolutamente brutal e indiscriminada? ¿Quién ha roto puertas, ha requisado urnas con una  actuación que ha visto y escandalizado al mundo entero? ¡La policía nacional española, la guardia civil española, quienes les han traído a Catalunya y actuar como lo hicieron!. ¿Quién es digno y quién ataca a la dignidad…?

¿Es España un estado de derecho… de verdad?

Manifiestan: El Estado democrático de derecho funciona Preguntas oportunas: ¿Qué correlación existe entre la definición objetiva de un estado de derecho con la separación de poderes, respeto a los derechos humanos y la realidad en el estado español? ¿Puede definirse como “estado de derecho democrático” quien impide la democracia…? ¿Lo es con una interpretación y aplicación subjetiva de la constitución, tribunal constitucional a-constitucional en su configuración, con un presidente del partido gobernante, el uso de fiscalías y jueces…? ¿Qué perfiles y posicionamiento ideológico ofrecen quienes actúan en los órganos judiciales, ejecutivos…? ¿A qué países se acerca lo que el gobierno español llama “estado de derecho”?: ¿A Turquía, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, repúblicas bananeras o… a los mejores y verdaderos estados democráticos y de derecho como Suiza, Inglaterra, Canadá, Suecia…? ¿Qué “modelo” es más DIGNO? ¿El que aplica, castigando, imputando, condenando, el estado español o el que aspiran construir los votantes que el 1-O defendían con su voto?

¿Vivimos en la misma realidad…?

El gobierno español, PS©OE, PP, C’s interpretan que “sus” fuerzas militares han sido las agredidas, que han evitado el referéndum, culpan a los líderes independentistas, dicen que no hay motivo de queja. Justifican la actuación de “sus” policías represoras… ¿Paranoia, manía persecutoria, demagogia, sadismo, odio, marcos mentales deteriorados o…, mentiras conscientes para “sus” seguidores…? ¿A quién le interesa vivir en un país con unos gobernantes tan agresivos, autoritarios, mentirosos, manipuladores, a las antípodas de la realidad que ofrece una sociedad catalana tan claramente pacífica? ¿Es digno querer continuar bajo unos gobernantes con preocupantes signos de “irrealismo”, totalmente faltos de recursos políticos y tan autoritarios que humillan, degradan, maltratan, castigan…? ¿Independencia DIGNA o dependencia HUMILLANTE e INDIGNA…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com