Arxiu mensual: novembre de 2017

PREGUNTES OPORTUNES – 340 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Immunitat i impunitat pels “colpistes” espanyols…?

Publicat: “PP, PSOE, C’s, qualifiquen de “cop d’estat” al procés independentista iniciat per la societat catalana” “El PP adverteix que el 21-D no pot donar “immunitat ni impunitat als colpistes catalans”. És una idea “forçament” ampliada i repetida. Publicat: Javier Pérez Royo (Catedràtic Universitat de Sevilla): La sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut va ser formalment una sentència, però materialment un cop d’estat!”. L’Estatut de Catalunya no és el seu Estatut. És l’Estatut del PP per a Catalunya, l’Estatut que el PP a través del Constitucional va aconseguir imposar-li a Catalunya contra la manifestació de voluntat expressament formulada pel Parlament de Catalunya i pactada amb les Corts Generals i contra la manifestació de voluntat del poble català expressada en referèndum. Afegim que el 155 anul·la el recollit en la pròpia Constitució que diuen defensar i que prop de mil juristes consideren il·legal?

El procés, és acció o “reacció” a la política espanyola en Catalunya?

Qui ha iniciat i accentua el “cop d’estat”? Actuarà el parlament espanyol, la fiscalia general, el Constitucional, l’Audiència Nacional, contra els autors reals del mateix? Per què tenen immunitat i impunitat total i més tenint en compte els efectes tan perversos que ha tingut i té aquest “cop d’estat” espanyol en el benestar, la llibertat, la democràcia, la identitat, la justícia social en, de i per a Catalunya? Aquí estan els fets objectius! És digne que PPC, PSC, C’s, (CSQP tàcitament), els seus militants i votants, donin suport a aquest cop d’estat i aquest maltractament a “tota la societat catalana”? És coherent que hi hagi un sol votant el 21-D que vulgui continuar dependent dels “colpistes” que tant dany fan, fins i tot amb “la seva” policia i guàrdia civil, que tan antidemocràtics es mostren…? Què és el realment DIGNE…?

Immunitat i impunitat pels quals inciten a l’odi… a Catalunya?

Publicat: “La justícia espanyola persegueix via penal qualsevol declaració, reacció, piulada, article, etc. que s’interpreti com “incitació a l’odi” contra Espanya, forces, els seus símbols. Convida a  denunciar a qui digui alguna cosa que pugui ser considerat així” Ha reaccionat contra els qui van comentar després de la mort de MURIEL CASALS? Quan grups d’espanyols van cridar “a por ellos”? Quan Rajoy, Arenas, dirigents del PP, PSOE han recollit signatures “contra” Catalunya, la seva història, llengua, valors…? Contra els qui públicament han amenaçat de mort a autoritats catalanes…? Tot “això”, ha generat simpaties, afecte sincer, cap als catalans… o odi? És objectiu el govern espanyol o clarament sectari, partidista? És DIGNE recolzar a qui actua… amb tant odi contra Catalunya…?

Immunitat i impunitat pels “nacionalistes… espanyols”?

Publicat per diferents polítics als mitjans: “El nacionalisme és negatiu, verí, perjudicial, provincià, etc.” Com es denominaven els qui van guanyar la guerra civil i van portar la dictadura…? Els “nacionals”! No són els que continuen governant ara amb l’ajuda de PSOE, C’s, partits minoritaris espanyols… i la condescendència d’altres? Si ho analitzem pels objectius i resultats, quin “nacionalisme” és verí? “L’espanyol”: opressor, explotador, colonitzador, excloent, antidemocràtic… o el “català”: pacífic, alliberador, democràtic, integrador, orientat al futur…? Quin nacionalisme mereix el qualificatiu de DIGNE…?

El 21-D, què triar? Independència possibilista o dependència creixent i negativa…? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què és el coherent…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  / 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Inmunidad e impunidad para los “golpistas” españoles?

Publicado: “PP, PSOE, C’s, califican de “golpe de estado” el proceso independentista iniciado por la sociedad catalana” “El PP advierte que el 21-D no puede dar “inmunidad ni impunidad a los golpistas catalanes”. Es una idea “fuertemente” ampliada y repetida. Publicado: Catedrático Universidad de Sevilla, Pérez Royo: La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut fue formalmente una sentencia, pero materialmente ¡un golpe de Estado!”. El Estatuto de Catalunya no es su Estatuto. Es el Estatuto del PP para Catalunya, el que el PP a través del Constitucional consiguió imponerle a Catalunya contra la manifestación de voluntad expresamente formulada por el Parlament de Catalunya y pactada con las Cortes Generales y contra la manifestación de voluntad del pueblo de Catalunya expresada en referéndum. ¿Añadimos que el 155 anula lo recogido en la propia Constitución que dicen defender y que mil juristas consideran ilegal?

El proceso, ¿es acción o “reacción” a la política española en Catalunya?

¿Quién ha iniciado y acentúa el “golpe de estado? ¿Actuará el parlamento español, la fiscalía general, el Constitucional, la Audiencia Nacional, contra los autores reales del mismo? ¿Por qué tienen inmunidad e impunidad total y más teniendo en cuenta los efectos tan perversos que ha tenido y tiene ese “golpe de estado” español en el bienestar, la libertad, la democracia, la identidad, la justicia social en, de y para Catalunya? ¡Ahí están los hechos objetivos! ¿Es digno que PPC, PSC, C’s, (CSQP tácitamente), sus militantes y votantes, apoyen ese golpe de estado y el maltrato a “toda la sociedad catalana? ¿Es coherente que haya un solo votante el 21D que quiera seguir dependiendo de “golpistas” que tanto daño hacen, incluso con “su” policía y guardia civil, que tan antidemocráticos se muestran…? ¿Qué es lo realmente DIGNO…?

¿Inmunidad e impunidad para los que incitan al odio… a Catalunya?

Publicado: “La justicia española persigue vía penal cualquier declaración, reacción, piulada, artículo, etc. que se interprete como “incitación al odio contra España, fuerzas, símbolos. Invita a  denunciar a quien diga algo que pueda ser considerado así” Ha reaccionado contra quienes comentaron tras la muerte de MURIEL CASALS? ¿Cuando grupos de españoles gritaron “a por ellos”? ¿Cuando Rajoy, Arenas, dirigentes del PP han recogido firmas en “contra” de Catalunya, su historia, lengua, valores…? ¿Contra quienes públicamente han amenazado de muerte a autoridades catalanas…? Todo “eso”, ¿ha generado simpatías, afecto sincero, hacia los catalanes… u odio? ¿Es objetivo el gobierno español o claramente sectario, partidista? ¿Es DIGNO apoyar a quien actúa… con tanto odio contra Catalunya…?

¿Inmunidad e impunidad para los “nacionalistas… españoles”?

Publicado en varios medios por diversos políticos: “El nacionalismo es negativo, es veneno, perjudicial, provinciano, etc.” ¿Cómo se denominaba a quienes ganaron la guerra civil y trajeron la dictadura…? ¡Los “nacionales”! ¿No son los que siguen gobernando ahora con la ayuda de PSOE, C’s, partidos minoritarios… y la condescendencia de otros? Si lo analizamos por objetivos y resultados, ¿qué “nacionalismo” es venenoso? ¿El “español”: opresor, explotador, colonizador, excluyente, antidemocrático… o el “catalán”: pacífico, liberador, democrático, integrador, orientado al futuro…? ¿Qué nacionalismo merece calificarse de DIGNO…?

El 21-D, ¿qué elegir? ¿Independencia posibilista o dependencia creciente y negativa…? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué es lo coherente…?

PER LA DIGNITAT-GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 339 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Catalunya a degollament, liquidació…?

Conegut: “Catalunya té tot el seu govern i líders polítics independentistes a la presó o a l’exili”. Per què estan tan injustament presoners? De sobte, es descobreix que l’estat al què es pertany, no significa sentir-lo com a propi!, no respon al que es considera un modern estat democràtic. L’evolució és prou coneguda. Catalunya té història pròpia. I, el més important i determinant, “consciència pròpia de nació”. A més: llengua, cultura, lleis, valors, que la identifiquen. I una gran capacitat econòmica, industrial, cultural. Va perdre una guerra i va arribar el tractat de Nova Planta amb la seva “regionalització, castellanització”. Passa el temps però segueix roman aquesta consciència de “subjecte” polític. Franco ho va intentar però no va aconseguir anul·lar aquesta consciència.

1.978. Nova constitució, partits. Democràcia.

Democràcia? Els seus successors, segueixen en el poder i amb els mateixos objectius, han donat per finalitzat el “mètode” per anar directament a la derrota total de Catalunya com a tal. Recursos? Manipulació del constitucional, interpretació sectària de la constitució, decisions anticonstitucionals, policia, fiscals i jutges. Alhora, incompliment de pressupostos, dels estatuts, asfíxia econòmica, invasió de competències, anul·lació de qualsevol decret del parlament català. La societat reacciona. Líders de partits catalans sintonitzen amb aquesta societat i les seves legítimes demandes. L’estat espanyol i els partits majoritaris no només les ignoren sinó que les rebutgen i agreugen encara més la pressió. Es proposa consulta “democràtica” pactada. L’estat que es diu “democràtic i de dret” nega la “democràcia”. Rajoy diu clarament: “No puc ni vull”. Referèndum l’1-0. Agressió policial: més de 1.000 ferits. El món és testimoni.

155: intervenció de la Generalitat. Mig govern a la presó i l’altre mig a l’exili.

Algun argument per persuadir que més de dos milions de catalans vulguin seguir “voluntàriament” a Espanya? Cap! L’estat espanyol no té arguments. Els dos partits majoritaris, implicats en enormes casos de corrupció, incompliments fins i tot “davant” Europa… més el radical i anticatalà C’s i l’ambigüitat dels Comuns s’erigeixen en defensors d’una legalitat que els apropen més a una pseudo-democràcia, fins i tot dictadures, que a un “autèntic” estat de dret. Ja no hi ha caretes. Tota la flota en guerra declarada contra Catalunya: Felipe VI, grans partits estatals, gran patronal, sindicats estatals, tribunal constitucional, TSJC, fiscalia de l’estat, mitjans de comunicació estatals, exèrcit, policia nacional, guàrdia civil, conferència episcopal, amb un objectiu comú: “Catalunya a degollament”. Fins i tot la societat espanyola: A por ellos! L’anticatalanisme dóna vots. Darrere… Faes?, Opus…? Tots “contra” Catalunya. “De nació… a sots-regió espanyola” És aquesta la meta comuna: “A degollament”! Com reaccionar des de la Dignitat…?

I mentre, líders demòcrates catalans a la presó o en l’exili. Líders que escolten a milions de catalans que volen viure en autèntica democràcia, amb el benestar que mereixen pel que generen, amb una justícia social avançada, en llibertat, amb… DIGNITAT. “Per això”, empresonats, condemnats, multats. I la societat catalana sotmesa, colonitzada.

21-D. Dos models en joc. L’Espanya que toca “a degollament” i la Catalunya que encara té CONSCIÈNCIA i DIGNITAT DEMOCRÀTICA. Què és coherent votar…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Catalunya a degüello, liquidación…?

Conocido: “Catalunya tiene a su gobierno y líderes políticos independentistas en prisión”. ¿Por qué están tan injustamente prisioneros? De pronto, se descubre que el estado al que se pertenece, ¡no significa sentirlo como propio!, no responde en nada a lo que sería un moderno estado democrático. La evolución es conocida. Catalunya tiene historia propia. Y, más importante y determinante, “conciencia propia de nación”. Además: lengua, cultura, leyes, valores, que la identifican. Y una gran capacidad económica, industrial, cultural.  Pero perdió una guerra y llegó el tratado de Nueva Planta con su “regionalización, castellanización”. Pasa el tiempo pero permanece esa conciencia de “sujeto” político. Franco lo intentó pero no consiguió anular esa conciencia.

1.978. Nueva constitución, partidos. Democracia.

¿Democracia? Sus sucesores, que siguen en el poder y con los mismos objetivos, han dado por finalizado el “método” para ir directamente a la derrota total de Catalunya como tal. ¿Recursos? Manipulación del constitucional, interpretación sectaria de la constitución, decisiones anticonstitucionales, policía, fiscales y jueces. A la vez, incumplimiento de presupuestos, de los estatutos, asfixia económica, invasión de competencias, anulación de cualquier decreto del parlamento catalán. La sociedad reacciona. Líderes de partidos catalanes sintonizan con esa sociedad y sus legítimas demandas. El estado español y los partidos mayoritarios no sólo las ignoran sino que las rechazan y agravan aún más la presión.  Se propone consulta “democrática” pactada. El estado que se dice “democrático y de derecho” niega la “democracia”. Rajoy lo dice claramente: “no quiero”. Referéndum el 1-0. Agresión policial: más de 1000 heridos. El mundo es testigo.

155: intervención de la Generalitat. Medio gobierno en la cárcel y en el exilio.

¿Algún argumento para persuadir que más de dos millones de catalanes quieran seguir “voluntariamente” en España? ¡Ninguno! El estado no tiene argumentos. Los dos partidos mayoritarios, implicados en enormes casos de corrupción, incumplimientos incluso “ante” Europa… más el radical y anti catalán Cs y la ambigüedad de los Comunes se erigen en defensores de una legalidad que les acercan más a una pseudo-democracia, incluso dictaduras,  que a un “auténtico” estado de derecho. Ya no hay caretas. Toda una “flota” en guerra declarada contra Catalunya: Felipe VI, grandes partidos estatales, gran patronal, sindicatos estatales, tribunal constitucional, TSJ de Catalunya, fiscalía del estado, medios de comunicación estatales, ejército, policía, guardia civil, conferencia episcopal, con un objetivo común: “Catalunya a degüello”. Incluso la sociedad española: ¡A por ellos!.  El anti catalanismo da votos. Detrás ¿Faes…?, Opus…? Todos “contra” Catalunya. De “nación… a subregión española”. Ésa es la meta común: “A degüello”. ¿Cómo reaccionar desde la Dignidad…?

Y mientras, líderes demócratas catalanes en prisión o en el exilio. Líderes que escuchan a millones de catalanes que quieren vivir en auténtica democracia, con el bienestar que merecen por lo que generan, con una justicia social avanzada, en libertad, con… DIGNIDAD. “Por eso”, encarcelados, condenados, multados. Y la sociedad catalana sometida, colonizada.

21-D. Dos modelos en juego. La España que toca “a degüello” y la Catalunya que aún tiene CONCIENCIA y DIGNIDAD DEMOCRÁTICA. ¿Qué es coherente votar…?

PER LA DIGNITAT-GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 338 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Som conscients del “què” és votarà el 21-D?

Publicat: (Eldiario.es) “El Govern admet que pot promoure una regressió autonòmica en la reforma constitucional”. No tanca la porta al fet que la modificació de la Carta Magna suposi que   “el Govern espanyol torni a assumir polítiques públiques essencials” El desafiament secessionista a Catalunya ha obert una nova etapa que suposa que “algunes polítiques que potser van tenir sentit en un moment inicial de la consolidació de l’Estat de les autonomies, han posat ara de manifest disfuncionalitats i algun resultat dissonant”. “Han estat nombroses les veus -dins i fora del Partit Popular- que han aprofitat la pulsió independentista catalana per promoure un canvi de rumb en la descentralització de l’Estat, especialment en competències bàsiques com l’Educació, amb l’excusa d’un suposat adoctrinament de menors, o Interior, pel paper dels mossos durant l’1-O” La centralització ve de lluny. Segueix vigent l’objectiu del “Tractat de Nova Planta”. Estem, ara sense caretes, davant un nou 1.714 i les seves nefastes conseqüències?

Com han de reaccionar els votants amb DIGNITAT DEMOCRÀTICA?

Publicat: (Diferents mitjans) Javier Pérez Royo: (Catedràtic Dret Constitucional, Univ. de Sevilla) “El conflicte amb Catalunya ja no té una solució jurídica”. “Va ser el TC el que va trencar el pacte territorial de la Constitució en 2010 i va sumir a Catalunya en l’actual desordre”. “Que ningú es cridi a engany”. Assistim a la primera fase d’una operació d’esterilització del nacionalisme català. La convocatòria electoral del 21-D és, per al Govern, la primera mesura d’esterilització. “Per aquest motiu els seus agents electorals no siguin els militants del PP, dels quals gairebé no se sap gens, sinó el fiscal general de l’Estat i, a través d’ell,  l’AN i el TS. És a ells als quals es confia la tasca no tant de la mobilització de l’electorat propi, com la de dissuasió de la part menys ferma de l’electorat aliè” Publicat: (eldiario.es) “Un escrit de 100 professors de Dret Penal de les diferents Universitats espanyoles, en el qual es diu i argumenta que la conducta dels membres del Govern i de la taula del Parlament no és constitutiva del delicte de rebel·lió o de sedició.”

Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA.

Quines conclusions podem extreure davant aquestes notícies? Què es votarà el 21-D?  Les sigles de partit o… el rebuig o l’acceptació detot” un sistema polític d’enorme transcendència…? Pot qualificar-se d’estat de dret un estat que actua tan sectàriament com l’espanyol i tan fora de la pròpia llei, constitució? Així ho confirmen catedràtics eminents i aliens a qualsevol ideologia o partit. És DIGNE que hi hagi un sol votant a Catalunya que recolzi a qui incompleix la pròpia constitució, se salta les lleis, vol anul·lar no només la història de Catalunya, la seva identitat, cultura, valors, llengua, sinó la seva pròpia democràcia, benestar, llibertat? que només té com a arguments a la policia, guàrdia civil, sistema judicial qüestionat? Què es votarà el pròxim 21-D? L’Espanya castellana, autoritària i colonitzadora o una Catalunya lliure, democràtica, amb el benestar que mereix? Independència possibilista o dependència negativa fins a la sots-regionalització espanyola de Catalunya…? Quin vot és el DIGNE…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 338 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Somos conscientes de “LO” que se votará el 21-D?

Publicado: (Eldiario.es) “El Gobierno central admite que puede promover una regresión autonómica en la reforma constitucional. No cierra la puerta a que la modificación de la Carta Magna suponga que “el Gobierno español vuelva a asumir políticas públicas esenciales”  “El desafío secesionista en Catalunya ha abierto una nueva etapa que supone que “algunas políticas que tuvieron sentido quizás en un momento inicial de consolidación del Estado de las autonomías, han puesto ahora de manifiesto disfuncionalidades y algún resultado disonante”. “Han sido numerosas las voces –dentro y fuera del Partido Popular– que han aprovechado la pulsión independentista en Catalunya para promover un cambio de rumbo en la descentralización del Estado, especialmente en competencias básicas como la Educación, con la excusa del supuesto adoctrinamiento de menores, o Interior, por el papel de los mossos durante el 1-0”  La recentralización viene de muy lejos. Sigue vigente el objetivo del “Tratado de Nueva Planta”. ¿Estamos, ahora sin caretas, ante un nuevo 1.714 y sus nefastas consecuencias?

¿Cómo deben reaccionar los votantes con DIGNIDAD DEMOCRÁTICA?

Publicado: (Distintos medios) Javier Pérez Royo: (Catedrático Derecho Constitucional, Univ. De Sevilla) “El conflicto con Catalunya ya no tiene una solución jurídica”. “Fue el TC el que rompió el pacto territorial de la Constitución en 2010 y sumió a Catalunya en el actual desorden” “Que nadie se llame a engaño. Estamos asistiendo a la primera fase de una operación de esterilización del nacionalismo catalán. La convocatoria electoral del 21-D es, para el Gobierno, la primera medida de esterilización. De ahí que sus agentes electorales no sean los militantes del PP, de los que casi no se sabe nada, sino el fiscal general del Estado y, a través de él,  la AN y el TS. Es a ellos a los que se confía la tarea no tanto de la movilización del electorado propio, como la de disuasión  de la parte menos firme del electorado ajeno”  Publicado: (eldiario.es) “Un escrito de 100 profesores de Derecho Penal de las distintas Universidades españolas, en el que se decía y argumentaba que la conducta de los miembros del Govern y de la mesa del Parlament no era constitutiva del delito de rebelión o de sedición.”

Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA.

¿Qué conclusión podemos sacar ante estas noticias? ¿Qué se votará el próximo 21-D? ¿Siglas de partido o… el rechazo o aceptación de “todo” un sistema político de enorme trascendencia…? ¿Puede calificarse de estado de derecho un estado que actúa tan sectariamente como el español y tan fuera de la propia ley, constitución? Así lo confirman catedráticos eminentes y ajenos a cualquier ideología o partido. ¿Es DIGNO que haya un solo votante en Catalunya que apoye a quien incumple la propia constitución, se salta las leyes, quiere anular no sólo la historia de Catalunya, su identidad, cultura, valores, lengua, sino su propia democracia, bienestar, libertad? ¿que sólo tiene como argumentos a la policía, guardia civil, sistema judicial cuestionado? ¿Qué se votará el 21-D? ¿La España castellana, autoritaria y colonizadora o una Catalunya libre, democrática, con el bienestar que merece? ¿Independencia posibilista o dependencia negativa hasta la sub-regionalización española  de Catalunya…? ¿Qué voto es el DIGNO…?

PER LA DIGNITAT-GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 337 (CATALÀ)

La No Independència Es… Dependència!

Què és, per a Catalunya, CONSTITUCIONAL, LEGAL, NORMAL…?

Catalunya veu com en quasi 39 anys no s’ha complert la constitució que va votar i que s’ha  anat convertint, mètode de “nova planta”: “Que s’aconsegueixi l’efecte sense que es noti la manera… en una sots regió espanyola. Davant aquesta evident deriva que anul·la la democràcia a Catalunya, que perjudica molt greument al benestar de les seves gents, sorgeix un moviment que vol decidir, i en gran mesura, la independència. Es demana un referèndum pactat. L’estat espanyol s’hi oposa. Se celebra “malgrat” la repressió i agressió policial. Es qualifica “d’il·legal” pels qui ja fa temps que són “il·legals” en diferents camps. Els líders democràticament triats i majoria al Parlament català escolten a la ciutadania i  aproven l’establiment de la  república catalana. L’estat espanyol reacciona amb l’article 155 saltant-se encara més la seva pròpia llei, segons la majoria de juristes objectius, intervenint les finances, la Generalitat; enviant a presó els polítics i capdavanters per “ser demòcrates”. Ho fa en nom de la “constitució i la legalitat” que el mateix govern no respecta. Diu que tot tornarà a la “normalitat”… si el parlament torna a la “normalitat constitucional, a la legalitat”.

Això que ens suggereix?

D’acord amb la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, cal considerar que el “constitucional, legal, normal… és ignorar la constitució que van votar els catalans per aplicar la molt subjectiva i sectària interpretació que fa l’estat espanyol a través d’un tribunal a-constitucional, dirigit?, incomplir sistemàticament les inversions aprovades per a Catalunya?, arribar a un dèficit acumulat de més de 300.000 milions d’euros que tant benestar i desenvolupament ha impedit i impedeix a la societat catalana i impossibilita una justícia social avançada? El “constitucional,  legal, normal” és anul·lar tot el que aprova el parlament català a favor i benefici dels seus representats? Ignorar el que desitja el 80% de la població per expressar-se de forma democràtica i pacífica?

Què és “Constitucional, legal, normal”?

Utilitzar exclusivament la guàrdia civil i policia contra les famílies, persones majors, nens, només per voler votar en un referèndum en lloc d’oferir propostes com va fer Anglaterra amb Escòcia i permetre votar? saltar-se lleis de tot tipus per enviar a presó als polítics que compleixen el seu programa, a líders que promouen només la manifestació pacífica…? Negar a Catalunya la seva història, cultura, llengua, valors, per sotmetre-la com una colònia castellana…? Ignorar a tots els demòcrates catalans i atemptar contra la més elemental dignitat…? “AIXÒ” és el “constitucional, legal, normal” que volen per als habitants de Catalunya, el PPC, PSC, C’s, i, en tant no es decideixi, CSQP? AIXÒ és el que desitgen els seus militants i votants… per a ells i per a “tots” els que viuen, treballen, tributen, a Catalunya i per a les seves famílies?

Què ha de fer un votant amb DIGNITAT? Acceptar com “normal el que és anormal”? Què és el lògic? Optar per una independència possibilista… o per una dependència creixent i negativa?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ      

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 337 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Qué es para Catalunya CONSTITUCIONAL, LEGAL, NORMAL…?

Catalunya ve cómo en casi 39 años no se ha cumplido la constitución que votó y se la ha ido convirtiendo, método de “nueva planta”: “que se consiga el efecto sin que se note el modo…” en una subregión española. Ante esa evidente deriva que anula la democracia en Catalunya, que perjudica muy gravemente al bienestar de sus gentes, surge un movimiento que quiere decidir, y en gran medida, la independencia. Se solicita un referéndum pactado. El estado español se opone. Se celebra “a pesar” de la represión y agresión policial. Se califica de “ilegal” por quienes ya hace tiempo que son “ilegales” en diferentes campos. Los líderes democráticamente elegidos y mayoría en el Parlamento catalán escuchan a la ciudadanía y  aprueban el establecimiento de la república catalana. El estado español reacciona con el artículo 155 saltándole aún más sus propias leyes, según la mayoría de juristas objetivos, interviniendo las finanzas, la Generalitat; enviando a prisión a los políticos y líderes por “ser demócratas”. Lo hace en nombre de la “constitución y la legalidad” que el mismo gobierno no respeta. Declara que todo volverá a la “normalidad”… si el parlament vuelve a la “normalidad constitucional, a la legalidad”.

Esto que nos sugiere?

De acuerdo con la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿hay que considerar que lo “constitucional, legal, normal…” es ignorar la constitución que votaron los catalanes para aplicar la muy subjetiva y sectaria interpretación que hace el estado a través de un tribunal a-constitucional, dirigido? ¿Incumplir sistemáticamente las inversiones aprobadas para Catalunya? ¿Llegar a un déficit acumulado de más de 300.000 millones de euros que tanto bienestar y desarrollo ha impedido e impide a la sociedad catalana e imposibilita una justicia social avanzada? Lo “constitucional,  legal, normal” ¿es anular todo lo que aprueba el parlamento catalán a favor y beneficio de sus representados?, ¿ignorar lo que desea el 80% de la población para expresarse democrática y pacíficamente?

¿Que es “constitucional, legal, normal”?

Utilizar exclusivamente la guardia civil y policía contra las familias, personas mayores, niños, sólo por querer votar en un referéndum en lugar de ofrecer propuestas como hizo Inglaterra con Escocia y permitir votar? ¿saltarse leyes de todo tipo para enviar a prisión a los políticos que cumplen su programa, a líderes que promueven sólo la manifestación pacífica…? ¿negar a Catalunya su historia, cultura, lengua, valores, para someterla como una colonia castellana…? ¿ignorar a todos los demócratas catalanes y atentar contra la más elemental dignidad…? ¿“ESO” es lo “constitucional, legal, normal” que quieren para los habitantes de Catalunya, el PPC, PSC, C’s, y, en tanto no se decidan, CSQP? ¿Es lo que desean sus militantes y votantes… para ellos y para “todos” los que viven, trabajan, tributan, en Catalunya y sus familias?

¿Qué debe hacer un votante con DIGNIDAD? ¿Aceptar como “normal lo que es tan anormal? ¿Qué es lo lógico? ¿Optar por una independencia posibilista… o por una dependencia crecientemente negativa?

PER LA DIGNITAT-GRUP D’OPINIÓ   

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 336 (Català)

La No Independència Es… Dependència!

Preguntes Oportunes: Com es veu, des del prisma de la DIGNITAT…?

Quin model sociopolític, volem?

S’ha celebrat un referèndum amb agressions evidents per part de la policia i la guàrdia civil. Imatges per la “reflexió”! Desautorització total en nom de la llei i la constitució. Democràtiques de debò? Més de 2.300.000 votants catalans van decidir, “malgrat” tot!, una clara majoria en favor de la independència. L’estat espanyol, amb partits i votants també catalans, ja ha decidit que Catalunya segueixi a Espanya. Què suggereix  el tracte que es dispensa a Catalunya? Amb o sense DIGNITAT? “En” o “sota” Espanya? Quin model decidiran els votants catalans amb DIGNITAT DEMOCRÀTICA i sentit de la JUSTÍCIA, el 21-D?

Com qualificar a l’expresident MONTILLA?

El senat espanyol preparava un 155 d’amplis poders per intervenir la Generalitat. Montilla es va absentar. Es podia esperar “això” d’un expresident de Catalunya? Va ser el president i representant de tots els catalans davant l’estat espanyol o… representant d’aquest davant els catalans…? Què suggereixen els fets objectius? Montilla va anunciar esmenes “en contra” de l’estatut aprovat pel Parlament català. Què pensen i senten els qui li van posar en el càrrec? Es pot dir de Montilla allò tan hispà de “qui calla, atorga”? Què diria un observador imparcial de l’expresident d’una nació (no deu creure que ho és) que “s’absté” quan es decideix intervenir-la? Consideren  “DIGNA” aquesta actitud els militants i votants socialistes a Catalunya?

I com qualificaríem al PSC?

Miquel Iceta es manifesta i fotografia al costat del PP i C’s perquè Catalunya segueixi “dependent” d’Espanya. Iceta va demanar “per Déu” a Sánchez que els alliberés de Rajoy. Ara el recolza cegament. Es pot dir allò de “Diguem amb qui camines i et diré qui ets”? Quin efecte té que el Partit abandoni totalment la defensa dels interessos legítims, democràtics, històrics, justs, de la societat catalana per unir-se i recolzar clarament als qui els impedeixen, neguen? És DIGNE que hi hagi un sol votant o militant a Catalunya que recolzi aquesta actuació?

Què deduir de les manifestacions Independentistes i Dependentistes?

Fets comprovats. Les primeres: pacífiques, festives, familiars, de totes les edats, multitudinàries. Ni un sol desperfecte, ni un insult, ni cap problema. Poden unir-se banderes espanyoles que són respectades. Les “espanyolistes”: agressivitat, desperfectes, atacs, insults, odi. Nombroses però molt menys participatives. Podria anar algú amb una senyera o estelada? Què deduir? Són dos “clars” models de societat, comportament i tarannà democràtic? Sens dubte! Quin d’ells és més DIGNE…? En quin tipus de societat volem viure, volem per als nostres fills…?  Quin tipus triarem el 21-D?

Alhora, que pensem d’això?:

Publicat (El Mundo) “El Govern espanyol tornarà a reduir la despesa en Sanitat, Educació i Protecció Social el 2018 però creix el de Defensa.” Això és el que volen tots els dependentistes…? És el millor per a la població? Això és el que volen per a tots els catalans, inclosos els seus votants, el PPC, PSC, C’s, CSQP? És DIGNE votar a qui castigarà encara més a la societat catalana?

I mentrestant…?

Líders de partits i entitats pacífiques, democràtiques: són empresonats, investigats o imputats… per “ser” demòcrates, per defensar la llibertat, la justícia, el benestar, de “tots” els  catalans. Des de la DIGNITAT, la DEMOCRÀCIA AUTÈNTICA, això és el coherent…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 336 (Espanyol)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

PREGUNTAS OPORTUNAS: ¿Cómo se ve, desde el prisma de la DIGNIDAD…?

¿Qué modelo sociopolítico, queremos?

Se ha celebrado un referéndum con agresiones más que evidentes por parte de la policía y la guardia civil. Imágenes para la “reflexión”. Desautorización total en nombre de la ley y la constitución. ¿Democráticas de verdad? Más de 2.300.000 votantes catalanes decidieron, “a pesar” de ¡todo!, una clara mayoría en favor de la independencia. El estado español, con partidos y votantes también catalanes, ya ha decidido que Cataluña siga en España. ¿Qué sugiere el trato que se dispensa a Cataluña? ¿Con o sin DIGNIDAD? ¿“En” o “debajo” de España? ¿Qué modelo decidirán los votantes catalanes con DIGNIDAD DEMOCRÁTICA y sentido de la JUSTICIA, el 21-D?

¿Cómo calificar al ex presidente MONTILLA?

El senado español preparaba un 155 de amplios poderes para intervenir la Generalitat. Montilla se ausentó. Se podía esperar “esto” de un ex presidente de Cataluña? ¿Fue presidente y representante de todos los catalanes ante el estado español o… representando de este ante los catalanes…? ¿Qué sugieren los hechos objetivos? Montilla anunció enmiendas “en contra” del estatuto aprobado por el Parlamento catalán. ¿Qué piensan y sienten quienes le pusieron en el cargo? ¿Se puede decir de Montilla aquello tan hispano de “quién calla, otorga”? ¿Qué diría un observador imparcial del ex presidente de una nación (no debe de creer que lo es) que “se abstiene” cuando se decide intervenirla? ¿Consideran “DIGNA” esta actitud los militantes y votantes socialistas en Cataluña?

¿Y cómo calificaríamos al PSC?

Miquel Iceta se manifiesta y fotografía junto al PP y C’s porque Cataluña siga “dependiente” de España. Iceta pidió “por Dios” a Sánchez que los liberara de Rajoy. Ahora lo apoya ciegamente. ¿Se puede decir aquello de “Dime con quién andas y te diré quién eres”? ¿Qué efecto tiene que el Partido abandone totalmente la defensa de los intereses legítimos, democráticos, históricos, justos, de la sociedad catalana para unirse y apoyar claramente a quienes los impiden, niegan? ¿Es DIGNO que  haya un solo votante o militante en Cataluña que apoye esta actuación?

¿Qué vemos de las manifestaciones Independentistas y Dependentistas?

Hechos comprobados. Las primeras: pacíficas, festivas, familiares, de todas las edades, multitudinarias. Ni un solo desperfecto, ni un insulto, ni ningún problema. Pueden unirse banderas españolas que son respetadas. Las “españolistas”: agresivas, desperfectos, ataques, insultos, odio. Numerosas pero mucho menos participativas. ¿Podría ir alguien con una señera? ¿Qué deducir? ¿Son dos “claros” modelos de sociedad, comportamiento y talante democrático? ¡Sin duda! ¿Cuál de ellos es más DIGNO…? ¿En qué tipo de sociedad queremos vivir, queremos para nuestros hijos…? ¿Qué tipo elegiremos el 21-D?

A la vez, ¿que pensamos de esto?:

Publicado (El Mundo) “El Gobierno español volverá a reducir el gasto en Sanidad, Educación y Protección Social el 2018 pero crece el de Defensa” ¿Esto es el que quieren los dependentistss…? ¿Es el mejor para la población? ¿Esto es el que quieren para todos los catalanes, incluidos sus votantes, el PPC, PSC, C’s, CSQP? Es DIGNO votar a quien castigará todavía más a la sociedad catalana?

Y mientras tanto…

Diversos líderes de partidos y entidades pacíficas, democráticas: son encarcelados, investigados o imputados… por “ser” demócratas, para defender la libertad, la justicia, el bienestar, de “todos” los  catalanes. Desde la DIGNIDAD, la DEMOCRACIA AUTÉNTICA, ¿esto es lo coherente…?

PER LA DIGNITAT-GRUP D’OPINIÓ        

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com