Arxiu mensual: Gener de 2018

PREGUNTES OPORTUNES – 345 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Qui és un autèntic “risc” per a “tots” els que viuen a Catalunya?

Publicat: (Diari16): El “terrorisme d’estat” s’atribueix als mètodes il·legítims de l’estat espanyol per lluitar contra ETA. Es pot perfectament reinterpretar aquest terme al tracte que l’Estat Español està aplicant a Catalunya. No ordena matar a la gent però sí posa en risc intenció-nadament la seguretat de la població”.

Fets objectius:

1) “Policia nacional espanyola i guàrdia civil van generar 1.066 ferits entre persones de totes les edats i amb les mans en l’aire. Motiu de l’agressió? voler votar pacíficament i democràticament tant SÍ com NO. No hi ha més justificació que la política i amb suport de PP, PSOE, (C’s), Senat, Constitucional. Es prohibeix una investigació sobre el tema”.

2) “La ministra de Defensa va assegurar que l’exèrcit estava preparat per actuar a Catalunya”. Contra un exèrcit català armat…? No! Contra uns votants que, cansats de ser tractats indignament  per l’estat espanyol, només pretenien votar pacíficament. “Rovira no va mentir quan va informar que s’havia avisat que podia haver morts”.

3) “El CNI espanyol va mantenir 3 reunions amb qui va ser el seu confident i ideòleg de la cèl·lula terrorista que va deixar 15 morts a Barcelona i Cambrils”. Es pregunta Diari 16: “Quina mena d’estat manté contacte amb terroristes que després assassinen al carrer als seus ciutadans? Quin estat oculta informació necessària per lluitar contra el terrorisme a una policia autonòmica?” Opinem i preguntem nosaltres: Quina classe d’estat prohibeix que una policia autonòmica que ha demostrat un altíssim nivell professional en desarticular la cèdula terrorista i abatut a part dels seus membres no pertanyi a organismes internacionals antiterroristes, no disposi de munició, estant en alerta nivell 4? Davant aquests fets objectius, no és l’estat espanyol qui realment representa un perillosíssim risc per a la seguretat de “tots: independentistes i dependentistas que viuen a Catalunya…? Això és digne?

A més del risc democràtic, polític, físic, ho és també en l’econòmic? Publicat: DAVOS, Catalunya es cola entre els riscos globals per al 2018”. Catalunya és un “risc” o el veritable risc és l’Estat espanyol per a la democràcia real, el benestar de “tots” els qui treballen i tributen a Catalunya, els qui defensen “de debò” la justícia social? Qui interpreta sectàriament la constitució espanyola? Qui ha incomplert sistemàticament les inversions pressupostades i les transferències del 1er i 2on estatut? Qui va donar un “cop d’estat” constitucional (Catedràtic Pérez Royo) manipulant al Tribunal Constitucional (reiteradament publicat) i anul·lant un estatut “constitucionalment” elaborat, votat, confirmat per les Corts i signat pel Rei? Qui es que ha donat contingut a un 155 que tants juristes, tant nacionals com internacionals, el qualifiquen d’anticonstitucional? Qui està a la cua europea en independència judicial i qualitat democràtica? Clarament l’estat espanyol amb el suport del PP, PSOE, C’s; Sindicats, Felipe VI, que ha pres partit! Recordem el “terrorisme polític” de “l’operació Catalunya”, els líders democràtics a la presó, etc.? Davos, el més selecte del món, inclou a Catalunya entre els riscos globals.

Qui és, realment, l’autèntic “risc global”? Qui “provoca” el procés independentista? Catalunya… o Espanya? No és clarament l’estat espanyol? Què demostren els fets? Des de la Dignitat DEMOCRÀTICA, què concloure…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 345 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Quién es un “riesgo” para “todos” los que viven en Catalunya?

Publicado: (Diario16): El “terrorismo de estado” se atribuye al método ilegítimo del estado español para luchar contra ETA. Se puede perfectamente reinterpretar este término al trato que el Estado Español está aplicando a Catalunya. No ordena matar a la gente pero pone en riesgo intencionadamente la seguridad de la población”.

Hechos objetivos:

1) Policía nacional española y guardia civil generaron 1.066 heridos entre personas de todas las edades y con las manos en alto. ¿Motivo de la agresión? querer votar pacífica y democráticamente SÍ o NO. No hay más justificación que la política y con apoyo de PP, PSOE, C’s, Senado, Constitucional español. Se prohíbe una investigación sobre el tema”.

 2)La ministra de Defensa aseguró que el “ejército estaba preparado para actuar en Catalunya”. ¿Contra un ejército catalán armado…? ¡No! Contra votantes que, cansados de ser tratados indignamente por el estado español, sólo pretendían votar pacíficamente. “Rovira no mintió cuando informó de que se había avisado de que podía haber muertos”.

 3) el CNI español mantuvo 3 reuniones con el que fue su confidente e ideólogo de la célula terrorista que dejó 15 muertos en Barcelona y Cambrils”. Se pregunta Diario 16: “¿Qué clase de estado mantiene contacto con terroristas que posteriormente asesinan en la calle a sus ciudadanos? ¿Qué estado oculta información necesaria para luchar contra el terrorismo a una policía autonómica? Opinamos y preguntamos nosotros: ¿Qué clase de estado prohíbe que una policía autonómica que ha demostrado un altísimo nivel profesional al desarticular la cédula terrorista y abatido a parte de sus miembros no pertenezca a organismos internacionales antiterroristas, no disponga de munición, estando en alerta de nivel 4? Ante estos hechos objetivos, ¿no es el estado español quien realmente representa un peligrosísimo riesgo para la seguridad de “todos: independentistas y dependentistas que viven en Catalunya?”. Eso es digno?

 Además del riesgo democrático, político, físico, ¿lo es también en lo económico? Publicado: DAVOS, “Catalunya se cuela entre los riesgos globales para el 2018”. ¿Catalunya es un “riesgo” o el verdadero riesgo es el Estado español para la democracia real, el bienestar de “todos” quienes trabajan y tributan en Catalunya, quienes defienden “de verdad” la justicia social? ¿Quién interpreta sectariamente la constitución española? ¿Quién ha incumplido sistemáticamente inversiones presupuestadas y transferencias del  1º y 2º estatuto? ¿Quién dio un “golpe de estado” constitucional (Catedrático Pérez Royo) manipulando al Tribunal Constitucional (reiteradamente publicado) y anulando un estatut “constitucionalmente” elaborado, votado, refrendado por las Cortes y firmado por el Rey? ¿Quién ha dado contenido a un 155 que tantos juristas, tanto nacionales e internacionales, califican de anticonstitucional? ¿Quién está a la cola europea en independencia judicial y calidad democrática? ¡Claramente el estado español con el apoyo del PP, PSOE, C’s; Sindicatos! y ¡Felipe VI, que ha tomado partido! ¿Recordamos el “terrorismo político” de la “operación Catalunya”, los líderes democráticos en prisión, etc., etc.?  Davos, lo más selecto del mundo, incluye a Catalunya entre los riesgos globales.

¿Quién es, realmente, el auténtico “riesgo global”? ¿Quién “provoca” el proceso independentista? ¿Catalunya… o España? ¿No es claramente el estado español? ¿Qué demuestran los hechos? Desde la Dignidad DEMOCRÁTICA, ¿qué concluir…?

 PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 344 (Català)

La No Independència És… Dependència

De terra ferma… a terres movedisses…?

Situació de partida.

Crèiem que Espanya havia fet una transició veritable cap a la democràcia i actuaria com un modern estat de dret europeu: separació de poders, justícia social avançada, finançament just. La realitat demostra clarament que NO. Fets:

Democràcia Espanyola. És real, com la dels millors països?

Europa situa a Espanya en els últims llocs en qualitat democràtica! Segons molts juristes internacionals i la més important premsa estrangera: a Espanya hi ha “presos polítics”. No entenen les imputacions als qui, escandalosament, estan a la presó.  Hi ha temor social i polític “al” que interpretin els jutges clarament sota la influència del govern? Sí! Pitjor encara: ja no fan falta ni els jutges. Recordem la “llei mordassa” i 8 drets fonamentals d’una democràcia que han estat anul·lats? El que digui la policia és suficient! Estem en terra ferma davant una  democràcia així…?

La constitució no s’interpreta subjectiva, partidista, ètnicament?

Hi ha clara regressió en la seva aplicació. Els “pares” de la mateixa la defensen. Si es fes una prova d’ADN, com a les persones físiques, segur que serien els pares? Els fets suggereixen “una altra” paternitat que segueix molt vigent: militar, franquista…? Un altre fet objectiu: la Constitució que es va votar “exigeix” que l’Estatut de Catalunya sigui confirmat per la seva societat.   NO contempla que el Constitucional pugui modificar-ho després del referèndum. Avui, Catalunya no té Estatut propi perquè, segons experts, el PP va donar un “cop d’estat” anticonstitucional. I succeeix, creix! amb el suport de PS©OE, Ciutadans… i els seus votants.  Seria  acceptada aquesta constitució avui per la societat catalana? Si la resposta és NO… què suggereix des d’una veritable democràcia…?

“L’esquerra” recolza, en realitat, a qui deia defensar i representar?

Des de sempre, els partits “d’esquerres” proclamen la seva defensa “a ultrança” de la classe treballadora, els més desprotegits. Ja no és així.  Ara, ni tan sols en “declaracions”. Catalunya sofreix una clara infra-financiació, viu molt per sota de les seves possibilitats pel que genera. L’esquerra espanyola i la catalana, excepte la CUP, manté “a ultrança” la “dependència” d’Espanya. Els pensionistes catalans estan molt perjudicats en relació als seus col·legues espanyols. L’esquerra catalana prefereix dependre d’Espanya i l’espanyola mantenir la injustícia amb els catalans. El parlament independentista català promou lleis en defensa de la justícia social. El constitucional espanyol ho anul·la i l’esquerra ho recolza. Els sindicats majoritaris “haurien” de defensar els treballadors catalans. No ho fan. Mantenen la seva posició de “dependència” d’Espanya perjudicant clarament als qui diuen representar. A qui beneficien realment PSC, Comunistes/podemites? De terra ferma, a on ha passat l’esquerra…? què justifica la seva posició dependentista i en clar perjudici dels treballadors a Catalunya? Què pot justificar votar a una esquerra dependent de la centralista i explotadora dreta  espanyola?

“Nacionalitat” què en queda d’aquesta definició en la Constitució? Els fets demostren l’objectiu final de PP, PS©OE, C’s, Podem: “regionalitzar”!

Davant aquesta realitat objectiva, quin terreny trepitgem els qui desitgem viure amb DIGNITAT DEMOCRÀTICA, JUSTÍCIA SOCIAL, LLIBERTAT, IDENTITAT…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 344 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿De tierra firme… a tierras movedizas…?

Situación de partida.

Creíamos que España había hecho una transición verdadera hacia la democracia y actuaría como un moderno estado de derecho europeo: separación de poderes, justicia social avanzada, financiación justa. La realidad demuestra claramente que NO. Hechos:

Democracia.

¿Es real, como la de los mejores países? Europa sitúa España en últimos lugares en ¡calidad democrática! Según juristas internacionales y la más importante prensa extranjera: en España hay “presos políticos”. No entienden las imputaciones a quienes, escandalosamente, están en la prisión.  ¿Hay temor social y político a “lo” que interpreten los jueces claramente bajo la influencia del gobierno? ¡Sí! Peor todavía: ya no hacen falta ni los jueces. ¿Recordamos la “ley mordaza” y los 8 derechos fundamentales de una democracia que han sido anulados? Lo que diga la policía ¡es suficiente! ¿Estamos en tierra firme ante una democracia así…?

¿La constitución no se interpreta subjetiva, partidista, étnicamente?

Hay una clara regresión en su aplicación. Los “padres” de la misma la defienden. Si se hace una prueba de ADN, como las personas físicas, ¿seguro que serían los padres? ¿Los hechos sugieren “otra” paternidad que sigue muy vigente: militar, franquista…? Otro hecho objetivo: la Constitución que se votó “exige” que el Estatuto de Cataluña sea confirmado por su sociedad. NO contempla que el Constitucional pueda modificarlo después del referéndum. Hoy, Cataluña no tiene Estatuto propio porque, según expertos, el PP dio un “golpe de estado” anticonstitucional. Y sucede, ¡crece! con el apoyo de PS©OE, Ciudadanos… y sus votantes. ¿Sería aceptada esta constitución hoy por la sociedad catalana? Si la respuesta es NO… ¿Qué sugiere desde una verdadera democracia…?

¿La “izquierda” apoya, en realidad, a quienes decía defender y representar?

Desde siempre, los partidos “de izquierda” proclaman su defensa “a ultranza” de las clases trabajadoras, los desprotegidos. Ya no es así. Ahora, ni tan siquiera en “declaraciones”. Cataluña sufre una clara infra-financiación, vive muy por debajo de sus posibilidades por lo que genera. La izquierda española y la catalana, excepto la CUP, mantiene “a ultranza” la “dependencia” de España. Los pensionistas catalanes están muy perjudicados en relación a sus colegas españoles. La izquierda catalana prefiere depender de España y la española mantener la injusticia con los catalanes. El parlamento independentista catalán promueve leyes en defensa de la justicia social. El constitucional español las anula y la izquierda lo apoya. Los sindicatos mayoritarios “deberían” defender a los trabajadores catalanes. No lo hacen. Mantienen su posición de “dependencia” de España perjudicando claramente a quienes dicen representar. ¿A quien benefician realmente PSC, Comunistas/podemitas? De tierra firme, ¿a dónde se ha ido la izquierda…? ¿Qué justifica su posición dependentista y en claro perjuicio de los trabajadores en Cataluña? ¿Qué puede justificar votar a una izquierda dependiente de la centralista y explotadora derecha  española?

“Nacionalidad” ¿Qué nos queda de esta definición en la Constitución? Los hechos demuestran el objetivo final de PP, PS©OE, C’s, Podemos: ¡“regionalizar”!

Ante estas realidades objetivas, ¿Qué terreno pisamos quienes deseamos vivir con DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL, LIBERTAD, IDENTIDAD…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 343 (Català)

La No Independència És… Dependència!

És justa i independent la justícia espanyola?

Existeix una idea “força” dependentista i permanent: “Espanya és un estat de dret”. S’entén per tal un país    en el qual regeixen unes “lleis” que determinen el seu funcionament. Això assegura que siguin lleis justes i democràtiques…? La realitat demostra que no. Corea del Nord, Turquia, Veneçuela, Cuba, totes les dictadures de qualsevol signe, Repúbliques africanes, monarquies musulmanes, tenen “les seves” lleis i, per tant, són “estats de dret”. Equiparables als veritablement democràtics i amb separació de poders? En absolut! I a Espanya…?

És independent la justícia espanyola?

Són constants les proves de que NO és així. Què dirien juristes i constitucionalistes democràtics, sobre el funcionament del Constitucional i del sistema judicial espanyol?

Fets objectius:

El tribunal constitucional és “a-constitucional” en la seva composició i “anticonstitucional” en moltes de les seves sentències, els jutges són apartats o nomenats segons interessos polítics, el govern anuncia “abans” que decidiran els jutges i aquests ho confirmen, un ministre assegura: la fiscalia “ho afina”, es castiga físicament i brutalment als que actuen democràticament i pacíficament (1/octubre), el Suprem manté a la presó sense respecte a la presumpció d’innocència i només per motius polítics que escandalitzen al món, s’actua contra qualsevol persona per interpretació subjectiva “d’incitació a l’odi” però no contra qui propugna decapitar al president Puigdemont o els que van cridar “a por ellos” aplaudint unes forces militars d’ocupació. La llista és llarga. I els fets contundents!

El president de la Generalitat està exiliat per motius polítics.

Així ho qualifiquen experts juristes internacionals i la premsa estrangera de més prestigi. Aspira a ser investit per “dignitat” de la institució que un 155 il·legal i anticonstitucional que, segons experts independents, vol evitar. “Per tots els mitjans” impediran que sigui investit o que es presenti al Parlament. Fa 30 anys, Juan Carlos Ioldi, un pres d’Eta va ser candidat a lehendakari a Euskadi. L’Audiència de Navarra va autoritzar el seu trasllat de la presó al Parlament per no lesionar “els drets polítics dels electors”. El jutge del Suprem que manté a la presó a Junqueras, Sánchez, Cuixart, Forn, admet que “tenen un gran suport social”. Però això no importa a la justícia espanyola. Experts juristes nacionals i internacionals neguen els càrrecs que els imputen.

És independent la justícia espanyola?

Actua a favor de la “veritable justícia”, de la “democràcia” o… d’un partit polític que a Catalunya només té 4 parlamentaris entre 135? “Això” és democràtic… o dictatorial? Tracten a Catalunya amb major rigor que al terrorisme etarra? I tot això succeeix amb el suport del PSOE, C’s per “raons d’estat”. I “només” testimonials declaracions dels comunistes/podemistes… Els qui a Catalunya desitgen seguir sent “dependents”… és aquesta la justícia que volen…?

Des de la  DIGNITAT DEMOCRÀTICA, la LLIBERTAT, SEPARACIÓ DE PODERS…  què té d’independent la justícia espanyola?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 343 (Castellà)

La No Independencia Es… Dependencia

¿Es justa e independiente la justicia española?

Existe una idea “fuerza” dependentista permanente: “España es un estado de derecho”. Se entiende por tal un país en el que rigen “leyes” que determinan su funcionamiento. Eso ¿asegura que sean leyes justas, democráticas…? La realidad demuestra que no. Corea del Norte, Turquía, Venezuela, Cuba, todas las dictaduras de uno u otro signo, Repúblicas africanas, monarquías musulmanas, tienen “sus” leyes y son “estados de derecho”. ¿Equiparables a los verdaderamente democráticos y con separación de poderes? ¡En absoluto! ¿Y en España…?

¿Es independiente la justicia en España?

Son muchas las pruebas de que NO es así. ¿Qué dirían juristas y constitucionalistas democráticos, sobre el funcionamiento del Constitucional y del sistema judicial español?

Hechos objetivos:

El tribunal constitucional es “a-constitucional” en su composición y “anticonstitucional” en muchas de sus sentencias, los jueces son apartados o nombrados según los intereses políticos, el gobierno anuncia “antes” lo que decidirán los jueces i estos lo confirman, un ministro asegura: la “fiscalía lo afina”, se castiga física y brutalmente a quienes actúan democrática y pacíficamente (1/Octubre), el Supremo mantiene en prisión sin respeto a la presunción de inocencia y sólo por motivos políticos que escandalizan a todo el mundo, se actúa contra cualquier persona por interpretación subjetiva de “incitación al odio” pero no contra quien propugna decapitar al presidente Puigdemont o contra quienes gritaron  “a por ellos” aplaudiendo a unas fuerzas militares de ocupación. La lista es muy larga. ¡Y los hechos contundentes!

El presidente de la Generalitat está exiliado por motivos políticos.

Así lo califican expertos juristas internacionales, la prensa extranjera de más prestigio. Aspira a ser investido por “dignidad” de la institución que el artículo 155 ilegal y anticonstitucional, según expertos independientes, quiere evitar. “Por todos los medios” impedirán que sea investido o que se presente en el Parlamento. Hace 30 años, Juan Carlos Ioldi, un preso de Eta fue candidato a lendakari en Euskadi. La Audiencia de Navarra autorizó su traslado de la prisión al Parlamento para no lesionar “los derechos políticos de los electores”. El juez del Supremo que mantiene en prisión a Junqueras, Sánchez, Cuixart, Forn, admite que “tienen un gran respaldo social”. Pero eso no importa a la justicia española. Expertos juristas nacionales e internacionales niegan los cargos que les imputan.

¿Es independiente la justicia española?

¿Actúa a favor de la “verdadera justicia”, de la “democracia” o… de un partido político que en Catalunya sólo tiene 4 miembros entre 135 parlamentarios? ¿“Eso” es democrático… o dictatorial?¿Tratan a Catalunya con mayor rigor que al terrorismo etarra? Y todo eso sucede con el apoyo del PSOE, C’s por “razones de estado”. Y “sólo” testimoniales declaraciones de los comunistas/podemitas… Quienes en Catalunya desean seguir siendo “dependientes”… ¿es ésa la justicia que quieren…?

Desde la  DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, la LIBERTAD, SEPARACIÓN DE PODERES…  ¿qué tiene de independiente la  justicia española?

 PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ   

http://perladignitat.blog.cat/    /   dignitat@hotmail.com