Arxiu mensual: Maig de 2018

PrEGUNTES OPORTUNES – 356(Català)

La No Independència És… Dependència!

I més de 2 milions en “llibertat vigilada”…?

Publicat: El Món: Les línies vermelles de la presó provisional: l’abús» de 200 dies entre reixes. Experts en dret penal i processal (tant nacionals com estrangers) argumenten la “inexistència” del delicte de rebel·lió. Publicat: PP: “L’estat vigilarà estretament l’actuació del govern de la Generalitat” Publicat: “C’s recrimina al govern que no sigui més dur i exigent, en l’aplicació del 155”. Etc.

Quin ha estat el “procés real”?

Recordem-ho: mort del dictador, nova constitució amb “nacionalitats” i regions. Aprovació majoritària. 1er. Estatut . Espanya ho incompleix com les inversions aprovades i els acords amb la Generalitat. 2ón Estatut. El parlament espanyol “ho deixa com una patena” (Alfonso Guerra dixit). Retalla aspectes importants. S’aprova. Segueixen incompliments en tot. Invasió de competències. El rei ho sanciona després del referèndum. El PP recorre i “el seu” constitucional, elimina articles fonamentals per a Catalunya però que manté en altres autonomies espanyoles. Experts ho qualifiquen de “cop d’estat” a la constitució del 78 i a la transició. Bona part de la societat catalana reacciona per dignitat democràtica. Hi ha propostes al parlament espanyol per a consulta pactada. Negativa. Noves propostes i trobades amb el govern. No a tot. El 75-80% dels catalans volen poder votar. No es permet. La Generalitat promou una votació democràtica. Resposta del regne d’Espanya?, militar i judicial! La qualifiquen de “cop d’estat” contra la constitució espanyola. Empresonen a dirigents. Espanya decideix noves eleccions. No accepta el resultat. No resol el problema. Ho accentua via “falsos informes”, jutges amb amenaça de prevaricadors, guàrdia civil. És important no oblidar QUÈ ÉS CAUSA i QUE EFECTE! Qui són els veritables “colpistes”? És digne qualificar de colpistes als qui només defensen la democràcia, la llibertat dels seus representats i de “tots” els votants?

Quina és la situació actual?

Líders pacífics i democràtics empresonats, altres, exiliats. La Generalitat, dirigida des de Madrid (600 km), paralitzada. Molts projectes importants, aturats. Totes les iniciatives del Parlament català anul·lades pel constitucional. Amenaça d’imputar a més polítics, alcaldes, demòcrates que van recolzar l’1-0. Ha guanyat alguna cosa Catalunya sota la “total” dependència de l’estat espanyol? Ha millorat la qualitat de vida, la llibertat, la justícia social a Catalunya? No, en res. Segueix, o creix, l’amenaça del 155 que molts experts ho consideren del tot “anticonstitucional”. Aquestes persones empresonades “preventivament” pensen i senten exactament el mateix que els més de 2 milions de votants. Aquests són també “rebels”… o conscients de la seva dignitat democràtica? Què suggereix aquest fet de la qualitat democràtica del regne d’Espanya? Es donaria aquest “procés” en un estat veritablement democràtic? No. Però sí en un d’autoritari i pseudodemocrátic. Partits dependentistes i els seus “mitjans” de comunicació demanen “govern” però amb el 155 vigilant. Com en les dictadures! Els votants dependentistes, aprovarien això com “jurisprudència” i ho aplicarien a ells mateixos si fossin els perjudicats? Serien dignes en acceptar-ho?

És el millor en benestar, justícia social, llibertat i democràcia autèntica, per a “tots” els qui viuen, treballen, tributen a Catalunya? Estaran els més de 2 milions de votants pels beneficis de la independència en “LLIBERTAT VIGILADA”? Què decidiria un votant amb autèntica dignitat democràtica?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 356 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Y más de 2 millones en “libertad vigilada”…?

Publicado: El Mon: “Las líneas rojas de la prisión provisional: el abuso» de 200 días entre rejas. Expertos en derecho penal i procesal (nacionales y extranjeros) argumentan la “inexistencia” del delito de rebelión” Publicado: PP: “El estado vigilará estrechamente la actuación del gobierno de la Generalitat”  Publicado: “Cs recrimina al gobierno que no sea más duro y exigente, en la aplicación del 155”. Etc.

¿Cuál es el “proceso real”?

Recordemos: Muerte del dictador, Nueva constitución con “nacionalidades” y regiones. Aprobación mayoritaria. 1º Estatuto. España lo incumple así como las inversiones aprobadas y los acuerdos con la Generalitat. 2º Estatuto. El parlamento español “lo deja como una patena” (Alfonso Guerra dixit). Recorta aspectos importantes. Se aprueba. Siguen incumplimientos en todo. Invasión de competencias. El rey lo sanciona tras referéndum. El PP recurre y “su” constitucional, elimina artículos fundamentales para Catalunya pero que mantiene para otras autonomías españolas. Expertos lo califican de “golpe de estado” a la constitución del 78 y a la transición. Una buena parte de la sociedad catalana reacciona por dignidad democrática. Hay propuestas al congreso para una consulta pactada. Negativa. Nuevas propuestas y encuentros con el gobierno. NO a todo. El 75-80% de los catalanes quieren votar. No se permite. La Generalitat promueve votación democrática. ¿Respuesta del reino de España? ¡Militar y judicial! Lo califican de “golpe de estado” contra la constitución y la democracia española. Encarcelan dirigentes. España decide nuevas elecciones. No acepta su resultado. No resuelve el problema. Lo acentúa vía “falsos informes”, jueces con amenaza de prevaricadores, guardia civil. ¡Es importante no olvidar QUÉ ES CAUSA y QUÉ EFECTO! ¿Quiénes son los verdaderos “golpistas”? ¿Es digno calificar de golpistas a quienes sólo defienden la democracia, la libertad de sus representados y de “todos” los votantes?

¿Cuál es la situación actual?

Líderes pacíficos y demócratas en prisión. Otros, exiliados. La Generalidad, dirigida desde Madrid (600 km), totalmente paralizada. Muchos proyectos importantes, parados. Todas las iniciativas del Parlamento catalán anuladas por el TC. Amenaza de imputar a más políticos, alcaldes, demócratas que apoyaron el 1-0. ¿Ha ganado algo Catalunya bajo la “total” dependencia del estado español? ¿Ha mejorado la calidad de vida, la libertad y la justicia social? No, en nada. Sigue, o crece, la amenaza del 155 que muchos expertos consideran “anticonstitucional”. Esas personas encarceladas “preventivamente” piensan y sienten exactamente lo mismo que sus más de 2 millones de votantes. ¿Éstos son también “rebeldes”… o votantes conscientes de su dignidad democrática? ¿Qué sugiere este hecho de la calidad democrática del reino de  España? ¿Se daría este “proceso real” en un estado verdaderamente democrático? No. Sí en uno autoritario, pseudodemocrático. Partidos dependentistas y sus “medios” de comunicación piden “gobierno” pero con el 155 vigilante. ¡Como en las dictaduras! Los votantes dependentistas, ¿Aprobarían esto como “jurisprudencia” y aplicable a ellos mismos si fuesen los perjudicados? ¿Serían dignos al aceptarlo?

¿Es lo mejor en bienestar, justicia social, libertad, democracia auténtica, para “todos” quienes viven, trabajan, tributan en Catalunya? ¿Estarán los más de 2 millones de votantes por los beneficios de la independencia en “LIBERTAD VIGILADA”? ¿Qué decidiría un votante con auténtica dignidad democrática?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  

http://perladignitat.blog.cat/     /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 355 (Català)

La No Independència És… Dependència!

És el 155 la millor mostra de “diàleg” d’Espanya amb Catalunya?

Publicat: “Rajoy diu que fa el possible per recuperar la normalitat, la sensatesa a Catalunya i que sempre ha ofert diàleg perquè torni ser puixant, oberta i plena d’oportunitats”.

Què és “normal” per al govern espanyol i els qui li donen suport?

Seguir dependent progressivament i negativament? Què suggereixen els fets objectius? És “normal” que els successius governs no respectin els estatuts “constitucionalment” aprovats? Que existeixi una clara discriminació i càstig a “tota” la societat catalana en temes de finançament, infraestructures, recursos per a sanitat, educació, assistència social? Que Catalunya sigui la primera exportadora, generadora de PIB, major concentració industrial i no decideixi “absolutament res” en les polítiques econòmiques que li afecten? Què l’estat tracti a més de 2 milions de votants independentistes com a terroristes? La llista de perjudicis per ser dependents és molt llarga i demostrable. Per al govern i els qui li donen suport, això és “normal”? És digne que hi hagi un sol votant català que accepti com “normal” una situació que podria ser clarament “anormal” si Catalunya fos independent?

Què entén Espanya per “sensatesa”?

Definició de Sensatesa: “Qualitat que tenen les persones que mostren un bon judici, prudència i maduresa en els seus actes i decisions”. Quina és la situació objectiva a l’estat espanyol? S’apropa als països democràtics més avançats (Anglaterra, Canadà) o als pseudodemócratas cada cop més autoritaris (Turquia, Veneçuela)? Què suggereixen les actuacions de la monarquia, governs, partits, mitjans, en i per a Catalunya? Què la seva política de “despeses”, que no d’inversions, en AVE’s i autopistes ruïnoses? Què el seu progressiu endeutament? Què la seva gestió de les pensions…? Què la macrocorrupción dels seus grans partits estatals? Què l’actuació del  seu constitucional, sistema judicial amb presoners polítics per “ser demòcrates”? Què el descens sostingut en els rànquings mundials d’indicadors clau en democràcia, justícia social, llibertat de premsa…? El 155 és una mostra de diàleg o una demostració d’absència total de recursos democràtics, justs, perquè més de 2 milions de votants catalans vulguin seguir dependent d’Espanya? Què quan pensa mantenir-ho encara que hi hagi govern? Quin projecte té Espanya per a ella mateixa? Quin projecte per a Catalunya que no sigui una progressiva i negativa dependència, explotació i colonització? És de “bon judici, prudència i maduresa” preferir seguir dependent d’un estat en descomposició, que només té jutges i policies per a Catalunya?

Perquè torni a ser puixant, oberta i plena d’oportunitats?

Catalunya ja era i és, cada cop més tot això. El 155 permet que sigui el govern qui gestioni la Generalitat. En què ha millorat el benestar, la democràcia, la llibertat, la justícia social, la identitat de Catalunya “sota” el comandament del govern espanyol? En res! Catalunya pot situar-se entre les primeres economies d’Europa. Ja ho està. Gràcies a l’estat espanyol o “malgrat” d’ell?

Davant un estat en declivi democràtic, explotador econòmic, que no respecta ni la seva pròpia constitució, ni els seus propis votants a Catalunya sense més recursos que policies i jutges, per a un veritable demòcrata i “assenyat”, cara a la seva família, què és el digne?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 355 (Castellà)

¡La No Independencia Es…  Dependencia!

¿Es el 155 la mejor muestra de “diálogo” de España con Catalunya?

Publicado: “Rajoy dice que hace  todo lo posible para recuperar la normalidad, la sensatez en Catalunya y que siempre ha ofrecido diálogo y vuelva ser pujante, abierta y llena de oportunidades”.

¿Qué es “normal” para el gobierno español y quienes le apoyan?

¿Seguir dependiendo progresiva y negativamente? ¿Qué sugieren los hechos objetivos? ¿Es “normal” que los sucesivos gobiernos no respeten los estatutos “constitucionalmente” aprobados? ¿Que exista una discriminación y castigo a “toda” la sociedad catalana en temas de financiación, infraestructuras, recursos para sanidad, educación, asistencia social? ¿Que Catalunya sea la primera exportadora, generadora de PIB, mayor concentración industrial y no decida “absolutamente nada” en las políticas económicas que le afectan? ¿Qué el estado trate a 2 millones de votantes independentistas como si fuesen terroristas? La lista de perjuicios por ser dependientes es muy larga y claramente demostrable. Para el gobierno y quienes le apoyan, ¿eso es “normal”? ¿Es digno que haya un solo votante catalán que acepte como “normal” una situación que podría y debería ser  claramente “anormal” si Catalunya fuese independiente?

¿Qué entiende España por “sensatez”?

Definición: “Sensatez: “La cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en todos sus actos y decisiones”. ¿Cuál es la situación objetiva del estado español? ¿Se acerca y asemeja a los países democráticos más avanzados (Inglaterra, Canadá) o a los pseudodemócratas  y cada vez más autoritarios (Turquía, Venezuela…? ¿Qué sugieren las actuaciones de su monarquía, gobiernos, partidos, medios, en y para Catalunya? ¿Qué su política de “gastos”, que no de inversiones,  en aves y autopistas ruinosas? ¿Qué su progresivo endeudamiento? ¿Qué su gestión de las pensiones…? ¿Qué la macrocorrupción de sus grandes partidos estatales? ¿Qué la actuación de su  constitucional, sistema judicial con prisioneros políticos por “ser demócratas”? ¿Qué el descenso sostenido en los rankings mundiales de indicadores clave en democracia, justicia social, libertad de prensa…? El 155 ¿es una muestra de diálogo o una clara demostración de ausencia total de recursos democráticos, justos, para que más de 2 millones de votantes catalanes quieran seguir dependiendo de España? ¿Qué cuándo piensa mantenerlo aunque haya gobierno? ¿Qué proyecto tiene España para ella misma? ¿Qué proyecto para Catalunya que no sea una progresiva y negativa dependencia, explotación, colonización? ¿Es de “buen juicio, prudencia y madurez” preferir seguir dependiendo de un estado en descomposición, que sólo tiene jueces y policías para Catalunya?

¿Para que vuelva a ser pujante, abierta y llena de oportunidades?

Catalunya ya era y es, cada vez más de todo eso. El 155 permite que sea el gobierno quien gestione la Generalitat. ¿En qué ha mejorado el bienestar, la democracia, la libertad, la justicia social, la identidad de Catalunya “bajo” el mando directo del gobierno español?  ¡En nada! Catalunya puede situarse entre las primeras economías de Europa. Ya lo está. ¿Gracias al estado español o “a pesar” de él?

Ante un estado en declive democrático, explotador económico, que no respeta ni su propia constitución, sin más recursos que policías y jueces, para un verdadero demócrata y “sensato”, cara a su familia, ¿qué es lo digno?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ    

http://perladignitat.blog.cat/     /    dignitat@hotmail.com