Arxiu de la categoria: POLÍTICA

PREGUNTES OPORTUNES – 365 (Català)

La No Independència És… Dependència!

On, de quin costat, està “ara” l’esquerra espanyola a Catalunya?

Publicat: (El País): “El poder judicial pren el comandament. Sorprèn el silenci de l’esquerra i del liberalisme progressista”. Publicat: (PSOE. Suresnes.1974) La definitiva solució del problema de les nacionalitats que integren l’Estat espanyol part indefectiblement del ple reconeixement del dret d’autodeterminació de les mateixes que comporta la facultat que cada nacionalitat pugui determinar lliurement les relacions que va a mantenir amb la resta dels pobles que integren l’Estat espanyol” Publicat: (Álvarez): “UGT defensa el dret a decidir i diu que el sindicat serà equidistant si es convoca un referèndum”. (Álvarez. 13/8/2018):”nega que el referèndum sigui una prioritat per a Catalunya”.

Què ha succeït en l’esquerra, en els grans sindicats espanyols?

Abanderaven democràcia, justícia social, les millors condicions per a tots els treballadors. A l’inici del procés van prendre posicions favorables a un referèndum que recollís la decisió majoritària dels catalans l’1.0. És conegut el que va succeir:  repressió policial, ferits, presos polítics i exiliats per ?ser capdavanters? del seu poble, 155 amb paràlisi de pressupostos bàsics per a tota la societat, tercer sector. Segueixen els presos polítics i segueix la judicialització. I ara…? Governa el PSOE. Algun canvi substancial? Cap. Només bones paraules i comissions per estudiar ?el deute pendent en tants capítols com a finançament, infraestructures, la qual cosa obliga el que va quedar de l’estatut?. No retiren càrrecs per la fiscalia general. I a Sánchez no li tremolarà la mà si ha d’aplicar un nou 155.  Des de la DIGNITAT, ha millorat en alguna cosa l’arribada del PSOE para Catalunya?

De quin costat està l’esquerra a Catalunya representada pels sindicats majoritaris, comunistes/podemitas, PS(c)OE?

De la  democràcia, el benestar, llibertat, justícia social o?, amb el seu silenci o absència, de part de qui limita, impedeix, prohibeix, aquests valors? Defensen i representen als seus associats i votants o es posen també al costat dels qui tant els perjudiquen i exploten?. No és escandalós i molt sospitós un silenci que els fa còmplices davant els presos polítics, la judicialització del procés, la continuïtat de l’asfíxia econòmica, incompliment d’obligacions que tant perjudica “als seus propis” militants, afiliats, votants? No és prioritari un referèndum que ho resolgui? Són DIGNES representants d’ells, dels valors  universals que diuen defensar…?

I la propera Diada…?

L’esquerra sempre  visualitza molt les seves grans manifestacions. Són experts a organitzar i materialitzar grans o petites vagues. La societat catalana es manifestarà l’11-S. Lema: “Per la República” La recolliran nombrosos mitjans internacionals de comunicació. Tornarà a sorprendre el pacifisme, l’esperit democràtic i transversal de la societat catalana amb anhel de llibertat. I estaran absents l’esquerra, sindicats? Quina posició prendran els qui tant diuen representar  i defensar als treballadors catalans? No va de manifestació. Va de DEMOCRÀCIA, LLIBERTAT, BENESTAR, JUSTÍCIA SOCIAL, Tindran DIGNITAT DEMOCRÀTICA els partits i indicats d’esquerra a Catalunya?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 365 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Dónde, de qué lado, está “ahora”  la izquierda española en Catalunya?

Publicado: (El País): “El poder judicial toma el mando. Sorprende el silencio de la izquierda y del liberalismo progresista”. Publicado(PSOE Suresnes.1974) La solución definitiva del problema de las nacionalidades que integran el Estado parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar  libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español.” Publicado: (Álvarez): “UGT defiende el derecho a decidir y dice que el sindicato será equidistante si se convoca el referéndum”. (Álvarez. 13/8/2018):“niega que el referéndum sea prioritario a Catalunya”. 

¿Qué ha sucedido en la izquierda, en los grandes sindicatos españoles?

Abanderaban democracia, justicia social, mejores condiciones para todos los trabajadores. Al inicio del proceso tomaron posiciones favorables a un referéndum que recogiera la decisión mayoritaria de los catalanes el 1-0. Es conocido lo sucedido: represión policial, heridos, presos políticos y exiliados por “ser líderes” de su pueblo, 155 con parálisis de presupuestos básicos para toda la sociedad, tercer sector. Siguen los presos políticos y sigue la judicialización. ¿Y ahora…? Gobierna el PSOE. ¿Algún cambio? Ninguno. Sólo buenas palabras y comisiones para estudiar “la deuda pendiente en tantos capítulos como financiación, infraestructuras, lo que obliga lo que quedó del estatut”. No retiran cargos por la fiscalía general. Y a Sánchez no le temblará la mano si ha de aplicar un nuevo 155.  Desde la DIGNIDAD, ¿ha mejorado en algo la llegada del PSOE para Catalunya?

¿De qué lado está  la izquierda Catalana representada por  sindicatos mayoritarios, comunistas/podemitas, PS(c)OE?

¿De  la democracia, el bienestar, libertad, justicia social o…, con su silencio o ausencia, de parte de quien limita, impide, prohíbe, esos valores? ¿Defienden y representan a sus asociados y votantes o están al lado de quienes tanto les perjudican y explotan? ¿No es escandaloso y sospechoso un silencio que les hace cómplices ante los presos políticos, la judicialización del proceso, la continuidad de la asfixia económica, incumplimiento de obligaciones que tanto perjudica a “sus propios” militantes, afiliados, votantes? ¿No es prioritario un referéndum que lo resuelva? ¿Son DIGNOS representantes de ellos, de los valores  universales que dicen defender…?

¿Y la próxima Diada…?

La izquierda siempre visualiza sus grandes manifestaciones. Son expertos en organizar y materializar grandes o pequeñas huelgas. La sociedad catalana se manifestará el 11-S. Lema: “Por la República”  La recogerán numerosísimos medios internacionales de comunicación. Volverá a asombrar el pacifismo, el espíritu democrático y transversal de la sociedad catalana con anhelo de libertad. ¿Y estarán ausentes la izquierda, sindicatos? ¿Qué posición tomarán quienes tanto dicen representar  y defender a los trabajadores catalanes? No va de manifestación. Va de DEMOCRACIA, LIBERTAD, BIENESTAR, JUSTICIA SOCIAL, ¿Tendrán DIGNIDAD DEMOCRÁTICA los partidos y grandes sindicatos de izquierda en Catalunya?

PER LA DIGNIDAD – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/     /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 364 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Qui polititza el 17-A? Cal polititzar la commemoració…?

Política: Etimologia. Hi ha diverses definicions. Una, molt adequada, seria el resultant d’unir dues paraules: “polis” i “ètica” Polis: “Ciència que tracta del govern i l’organització de les societats humanes, en especial dels estats”. Ètica:Conjunt de costums i normes que dirigeixen o valoren el correcte o no del comportament d’una comunitat”. “És aplicable això al 17-A?

Publicat: “Ada Colau veu moralment repugnant la politització del 17-A”

Pregunta:

Va poder haver-se evitat l’atemptat? No és possible contestar. Ha succeït en grans ciutats de països importants. Va fer el govern espanyol tot el possible per evitar-ho? Hi ha molt seriosos dubtes! És “ètic” que l’estat espanyol no permeti que la policia catalana estigui en l’organisme de “l’Europol” i així tingui informació directa? Va ser “ètic” que la policia espanyola avisés a uns jihadistes que estaven sent vigilats pels mossos? És “ètic” que l’imant que va promoure l’atemptat fos confident del CNI i no s’hagi donat informació clara? És “ètic” que els partits majoritaris es neguin a investigar el que va passar? Va ser “ètic” que en tres ocasions la policia espanyola contactés amb l’imant i no informés els mossos? Aquests fets, àmpliament publicats, no els qualifica moralment repugnants l’alcaldessa Colau? Tots aquests fets, no obeeixen a la “política” de l’estat espanyol amb Catalunya? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, qui polititza? És un comportament “ètic” per part de l’estat espanyol?

Publicat: “Sánchez diu que el rei serà benvingut a Catalunya”

Pregunta:

Aquesta afirmació, és ignorància, demagògia o bé autoritarisme? Què han fet els reis d’Espanya, pare i fill, perquè Catalunya els doni la benvinguda si existeixen molts motius per ser rebutjats? Què va fer Felipe VI el dia de l’atemptat? Va venir d’immediat o, com el govern espanyol, els seus estaments, es van quedar muts i absents? Mentre, el govern i els mossos van ser lloats mundialment per la seva eficàcia. I ara estan o a la presó o imputats! És una bona política, és ètica? Òmnium, ANC han decidit no protestar però no participaran al costat del rei. Es pregunten la monarquia, els grans partits, per què no es desitja la presència de Felipe VI, o la del govern espanyol? Que existeixi aquest rebuig tan majoritari, no és conseqüència de la “política” aplicada pels partits majoritaris durant molt temps contra Catalunya; dels quals van recolzar i amenacen amb el 155; del discurs que va autodestruir la funció institucional i moderadora del rei? De debò ignoren aquesta realitat? No ha estat la monarquia, els governs del PP, PSOE, “polititzant” aquesta reacció ciutadana que troba una manera de manifestar-se en la commemoració del 17-A? Han aplicat una “política” en, i per a Catalunya com perquè se’ls consideri “líders propis i siguin benvinguts”? Han estat sempre i en tot un comportament “ètic” amb tots els catalans?

Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, qui polititzava molt abans del mateix atemptat? Qui polititza ara la commemoració del 17-A? Què ha de fer un català amb DIGNITAT DEMOCRÀTICA?

Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, qui polititzava molt abans del mateix atemptat? Qui polititza ara la commemoració del 17-A? Què ha de fer un català amb DIGNITAT DEMOCRÀTICA?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 364 (castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

Quién politiza el 17-A? ¿Hay que politizar esta  conmemoración…?

Política: Etimología. Hay varias definiciones. Una, muy adecuada, sería lo resultante de unir dos palabras: “polis” y “ética”. Polis: Ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados”. Ética:Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran lo correcto o no del comportamiento en una comunidad”.  ¿Es aplicable esto al 17-A?

Publicado:

“La alcaldesa Colau ve moralmente repugnante la politización del 17-A”.

Pregunta: ¿Pudo haberse evitado el atentado? No es posible contestar. Ha sucedido en grandes ciudades de países importantes. ¿Hizo el gobierno español todo lo posible para evitarlo? ¡Hay muy serias dudas!. ¿Es “ético” que el estado español no permita que la policía catalana esté en el organismo de “europol” y así tenga información directa? ¿Fue “ético” que policía española avisara a unos jihadistas de que estaban siendo vigilados por los mossos? ¿Es ético que el imán que promovió el atentado fuera confidente del CNI y no se haya dado información clara? ¿Es ético que los partidos mayoritarios se nieguen a investigar lo que pasó? ¿Fue ético que en tres ocasiones la policía española contactara en Ripoll con el imán y no informara a los mossos? Todos estos hechos, ampliamente publicados, ¿no los califica de moralmente repugnantes la alcaldesa Colau? Todos esos hechos, ¿no obedecen a la “política” del estado en, para, con Catalunya? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿quién politiza? ¿Es un comportamiento “ético” por parte del estado español?

Publicado: Sánchez dice que el rey será bienvenido en Catalunya”.

Pregunta: Esa afirmación, ¿es ignorancia, demagogia o autoritarismo? ¿Qué han hecho los reyes de España, padre e hijo, para que Catalunya les dé la bienvenida existiendo muchos motivos para ser rechazados. ¿Qué hizo el rey Felipe VI la jomada del atentado? ¿Vino de inmediato o, como el gobierno español, sus estamentos, se quedaron mudos y ausentes? Mientras, el govern y los mossos fueron alabados mundialmente por su eficacia. ¡Y ahora están o en prisión o imputados! ¿Es una buena política, es ética? Ómnium, ANC han decidido no protestar pero no participarán junto al rey. ¿Se preguntan la monarquía, los grandes partidos, por qué no se desea la presencia de Felipe VI, o la del gobierno español? Que exista ese rechazo tan mayoritario, ¿no es consecuencia de la “política” aplicada por los partidos mayoritarios durante mucho tiempo contra Catalunya; de los que apoyaron y amenazan con el 155; del discurso que autodestruyó la función institucional y moderadora del rey? ¿De verdad ignoran esa realidad? ¿No ha estado la monarquía, los gobiernos del PP, PSOE, “politizando” esa reacción ciudadana que encuentra un modo de manifestarse en la conmemoración del 17-A? ¿Han aplicado una “política” en y para Catalunya como para que se les considere “líderes propios y sean bienvenidos”? ¿Ha sido siempre y en todo un comportamiento “ético” con todos los catalanes?

Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿quién politizaba mucho tiempo antes del propio atentado? Quien politiza ahora la conmemoración del 17-A? ¿Qué ha de hacer un catalán con DIGNIDAD DEMOCRÁTICA?

POR LA DIGNIDAD – GRUPO D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/     /    dignitat@hotmail.co

PREGUNTES OPORTUNES – 363 (Català)

La No Dependència És… Dependència!

PSOE al Govern: Nous temps o retorn al passat…?

Publicat: Miquel Iceta: “El Consell de la República és del tot irrellevant. No existeix. El líder socialista català critica que els objectius de Carles Puigdemont són “la inestabilitat i la tensió”

Demagògia o… com qualifica la psiquiatria negar la realitat?

El Consell de la República i “tot” el que va succeir fins a arribar a ell, ”no ha existit” per al PSC. Els incompliments sistemàtics del PSOE que han contribuït a la digna reacció de la societat catalana, tampoc? Quantes promeses ha incomplit el socialisme per a Catalunya? Hi ha una llarga llista: el “recolzaré” de Zapatero; el “raspallat” d’Alfonso Guerra; Anunci de “esmenes en CONTRA” del segon estatut de Montilla!. Aberrant! Inversions promeses pels successius governs socialistes en rodalies, infraestructures. Recordem que Borrell va impedir que la   N-II de Barcelona a França fos una autopista gratis i avui segueix passant per rotondes, semàfors, pobles…? Tot “això” és irrellevant? Que més de 2 milions de votants catalans vulguin independitzar-se i recolzin la república és irrellevant?

Que milions de catalans defensin urnes democràtiques amb els seus cossos davant els robocops de policia i guàrdia civil; que existeixin presos polítics per ser demòcrates quan el propi redactor de l’apartat de rebel·lió en el codi penal (López Garrido) i un expresident del Suprem diuen que “no ho va ser” és irrellevant? La societat catalana que vol democràcia autèntica, el benestar que mereix, justícia social avançada, viure en llibertat i dignitat; que aspira a una república que substitueixi al vergonyós i corrupte regne d’Espanya és irrellevant per al Sr. Iceta, el PSC, el PSOE…? Qui ha generat inestabilitat i tensió que ha portat a la digna reacció de l’independentisme? Què suggereixen els fets objectius? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, qui i què és irrellevant? Qui ignora la realitat i perjudica a tots o qui demostra la seva existència amb macro manifestacions, amb el seu compromís, presó, exili, risc físic defensant la democràcia, la llibertat, la dignitat…?

Publicat: “Batet tanca la porta a l’autodeterminació i aposta per un ampli consens”.

Una altra mostra d’ignorància o incompliment d’acords internacionals signats per Espanya? Una altra imposició d’entrada? Votar només per mantenir-se “dins” en lloc de “on” vol estar Catalunya? Aquesta permanència, voluntària o forçosa? Què justifica seguir sent súbdits d’una monarquia corrupta i hostil a Catalunya? Què dependre d’un estat que ha donat un “cop d’estat” a la seva pròpia constitució (López Royo, dixit) recolzat pels seus partits majoritaris, mitjans, el seu constitucional…? Parlen de consens. Té el govern veritable intenció d’aconseguir-ho? El “màxim” que està disposat a oferir superarà els molts beneficis que la independència reportarà a “tota” la societat catalana en qualitat de vida, llibertat, autèntica democràcia, justícia social…? Si realment aposta per un consens molt ampli hi ha millor forma de quantificar-ho que un referèndum? Però ho nega.

Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què és el coherent, lògic, per a uns votants demòcrates a Catalunya? Una república veritablement democràtica o ser súbdits  d’una monarquia obsoleta; un estat hostil que només aporta perjudicis i nega la possibilitat de decidir…? Anar a un futur millor o tornar a un pèssim passat…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 363 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

PSOE en el Gobierno: ¿Nuevos tiempos o regreso al pasado…?

Publicado: Miquel Iceta: “El Consejo de la República es irrelevante. No existe. El líder socialista declara que el objetivo de Puigdemont son “la inestabilidad i la tensión”

¿Demagogia o… cómo califica la psiquiatría negar la realidad?

El Consejo de la República y “todo” lo que sucedió hasta llegar a él, “no ha existido” para el PSC. Los incumplimientos sistemáticos del PSOE que han contribuido a la digna reacción de la sociedad catalana, ¿tampoco?. ¿Cuántas promesas  ha incumplido el socialismo para Catalunya? Hay una larga lista: el “apoyaré” de Zapatero;   el “cepillado” de Guerra; Anuncio de “enmiendas en CONTRA” del segundo estatuto ¡del Montilla! ¡Aberrante! Inversiones prometidas por los gobiernos socialistas en cercanías, infraestructuras. ¿Recordamos que Borrell impidió que la N-II de Barcelona a Francia fuese una autopista gratis y hoy sigue pasando por rotondas, semáforos, pueblos…? ¿Todo “eso” es irrelevante? Que más de 2 millones de votantes catalanes quieran independizarse y den su apoyo la república ¿es irrelevante? Que millones de catalanes defiendan urnas democráticas con sus cuerpos ante los robocops de policía y guardia civil; que existan presos políticos por ser demócratas cuando el propio redactor del apartado de rebelión en el código penal (López Garrido) y un ex presidente del Supremo  dicen que “no lo fue” ¿es irrelevante? La sociedad catalana que quiere democracia auténtica, el bienestar que merece, justicia social avanzada, vivir en libertad y dignidad; que aspira a una república que sustituya al vergonzoso y corrupto reino de España ¿es irrelevante para el Sr. Iceta, el PSC, el PSOE…? ¿Quién ha generado  la inestabilidad y tensión que ha llevado a la digna reacción del independentismo? ¿Qué sugieren los hechos objetivos? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿quién y qué es irrelevante? ¿Quien ignora la realidad y perjudica a todos o quien demuestra su existencia con macro manifestaciones, con  su compromiso, cárcel, exilio, riesgo físico para defender la democracia, su libertad, dignidad…?

Publicado: “Batet cierra la puerta a la autodeterminación i apuesta per un consenso amplio”.

¿Otra muestra de ignorancia o incumplimiento de los acuerdos internacionales firmados por España? ¿Otra imposición de entrada? ¿Votar sólo para mantenerse “dentro” en lugar de “dónde” quiere estar Catalunya? Esa permanencia, ¿voluntaria o forzosa? ¿Qué justifica seguir siendo súbditos de una monarquía corrupta y hostil a Catalunya? ¿Qué depender de un estado que ha dado un “golpe de estado” a su propia constitución (López Royo, dixit) apoyado por sus partidos mayoritarios, medios, su constitucional…? Hablan de consenso. ¿Tiene el gobierno verdadera intención de lograrlo? Lo “máximo” que está dispuesto a ofrecer ¿superará a los muchos beneficios que la independencia reportará a “toda” la sociedad catalana en calidad de vida, libertad, auténtica democracia, justicia social…? Si realmente apuesta por un consenso muy amplio ¿hay mejor forma de cuantificarlo que un referéndum? Pero lo niega.

Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué es coherente, lógico, para un votante demócrata en Catalunya? ¿Una república verdaderamente democrática o ser súbditos de una monarquía obsoleta, un estado hostil que sólo aporta perjuicios y niega la posibilidad de decidir…? ¿Ir a un futuro mejor o regresar a un pésimo pasado…?

POR LA DIGNIDAD – GRUPO D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 362 (Català)

La No Independència És… Dependència!

El 44,9% dels votants prefereixen els perjudicis de la “dependència”?

Publicat: CEO: “EL 44,9% dels votants catalans rebutgen la independència”

Ofereix la “dependència” MÉS I MILLOR DEMOCRÀCIA?

Quin lloc ocupa Espanya en el rànquing internacional de països democràtics? Aquí estan els resultats. Hi ha separació de poders? No! Respecta  la seva “pròpia” constitució i estatuts, lleis…? No!  4 proves.  1: Aquesta “obliga” al fet que Catalunya tingui un estatut aprovat per la seva societat. El Constitucional, va incomplir aquesta norma i els grans partits espanyols ho van recolzar. Catalunya no té estatut confirmat. 2: López Garrido, autor de l’apartat de “rebel·lió” del codi penal assegura que “res” del succeït l’1-O l’és. El PP, PSOE, Cs, la Fiscalia General, el Suprem ho ignoren i imputen, “empresonen” els líders democràtics. La justícia suïssa, belga, alemanya, confirmen que no és rebel·lió. Però segueixen a la presó. Aquesta imputació és “il·legal i anticonstitucional” però el govern socialista ho manté. 3: Alemanya, Itàlia, Espanya, van patir el nazisme i el feixisme. Les dues primeres prohibeixen qualsevol record i exaltació, d’aquestes ideologies i els seus actes. Es condemna amb  presó. A Espanya, el franquisme encara segueix viu. L’estat “subvenciona” fundacions, moviments, i la premsa, que ho manté. Fins i tot aquest incita a un “nou alçament nacional”. Reacciona l’estat? No! 4: Espanya ha signat acords internacionals que reconeixen l’autodeterminació. Espanya, però, no ho respecta.

Hi ha moltes més “proves”!

És propi d’una veritable democràcia l’actuació de l’estat espanyol? A quin tipus d’estat s’assembla aquest? A Canadà, Anglaterra, Suïssa, països nòrdics centre europeus… o a Turquia, Veneçuela, repúbliques bananeres? Quan existeix la possibilitat d’un estat modern amb autèntica i avançada democràcia… el 44,9% de catalans prefereixen renunciar a aquests valors vivint en pseudo-democràcia? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, com qualificar-ho…? En què és millor per a la LLIBERTAT, la “dependència” que la ”independència”?

Ofereix la “dependència” més i millor nivell de vida? No!

Catalunya genera uns recursos que la situen com “motor d’Europa”, com l’economia més dinàmica del sud del continent. Financial Times la qualifica com “la millor zona europea per invertir”. Vénen grans multinacionals. És primera capital mundial en congressos de nivell. “Es van empreses però només canvien les seves seus socials i per motius que són coneguts. Primera exportadora, aportadora de PIB, turisme, investigació. El seu creixement és superior a l’espanyol i també al europeu. “Però està intervinguda econòmicament”. L’estat no compleix els seus compromisos que són llei! Això repercuteix negativament en sanitat, educació, justícia social, infraestructures… De “nacionalitat” ha passat a sots regió. El seu finançament depèn del que decideixin els presidents regionals o els dos grans partits. El dèficit acumulat és conegut: més de 300.000 milions d’Euros des de la transició. Quan “tots” els catalans podrien viure com en els millors estats d’europeus en una Catalunya independent, el 44,9% prefereix la “dependència” i perjudicar-se a si mateixos, a les seves famílies, veïns; desitgen viure colonitzats, intervinguts…? com qualificar-ho? En què és el millor per al seu present i futur? “Això” és digne…?

Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, la LLIBERTAT, el BENESTAR merescut… Què és el coherent? Independència positiva  o dependència negativa…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 362 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿El 44,9%  de votantes prefieren los perjuicios de la “dependencia…?

Publicado: CEO: “EL 44,9% de los votantes rechazan la independencia

¿Ofrece la “dependencia” MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA?

¿Qué lugar ocupa España en el ranking internacional de países democráticos? Ahí están los resultados. ¿Hay separación de poderes? ¡No! ¿Respeta  su “propia” constitución, estatutos, leyes? ¡No!  4 pruebas. 1: La Constitución “obliga” a que Catalunya tenga un estatuto aprobado por su sociedad. El Constitucional, incumplió esa norma y los grandes partidos españoles lo apoyaron. Catalunya no tiene estatuto refrendado.  2: López Garrido,  autor del apartado “rebelión” del código penal asegura que “nada” de lo sucedido el 1-O lo es. El PP, PSOE, C’s, la Fiscalía General, el Supremo lo ignoran e imputan, “encarcelan” líderes democráticos. La justicia suiza, belga y alemana, confirman que no se trata de rebelión. Pero siguen en la cárcel. Esta imputación es “ilegal y anticonstitucional” pero el gobierno socialista los mantiene. 3: Alemania, Italia, España, sufrieron el nazismo y el fascismo. Las dos primeras prohíben cualquier exaltación de esas ideologías y sus actos. Se condenan con prisión. En España, el franquismo sigue vivo. El estado “subvenciona” fundaciones, movimientos y prensa que los mantienen. Incluso ésta, incita a un “nuevo alzamiento nacional”. ¿Reacciona el estado? ¡No!. 4: España ha firmado acuerdos internacionales que reconocen la autodeterminación. Pero España no lo respeta.

Hay muchas más “pruebas”.

¿Es propio de una verdadera democracia la actuación del estado español? ¿A cuál se asemeja éste? ¿A Canadá, Inglaterra, Suiza, países nórdicos y centro europeos… o a Turquía, Venezuela, repúblicas bananeras? Cuando existe la posibilidad de un estado moderno con auténtica y avanzada democracia… ¿el 44,9% de catalanes prefieren renunciar a esos valores y vivir en una pseudo democracia creciente? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿cómo calificarlo…? ¿En qué es mejor para la LIBERTAD, la “dependencia” que la “independencia”?

¿Ofrece la “dependencia” más y mejor nivel de vida? ¡No!

Catalunya genera recursos que la sitúan como “motor de Europa”, como la economía más dinámica del sur del continente. Financial Times la califica como “la mejor zona europea para invertir”. Vienen grandes multinacionales. Es primera capital mundial en congresos de nivel. “Se van empresas pero sólo cambian sus sedes sociales y por motivos que son conocidos. Primera exportadora, aportadora de PIB, turismo, investigación. Su crecimiento es superior al español y al de la UE. “Pero está intervenida económicamente”. El estado no cumple sus compromisos ¡que son ley!. Eso repercute negativamente en sanidad, educación, justicia social, infraestructuras… De “nacionalidad” ha pasado a ser subregión. Su financiación depende de lo que decidan los presidentes regionales o los dos grandes partidos. El déficit acumulado es conocido: más de 300.000 millones de € desde la transición. Cuando “todos” los catalanes podrían vivir como en los mejores estados de Europa, en una Catalunya independiente, ¿el 44,9% prefiere la “dependencia” y perjudicarse a sí mismos, a sus familias, vecinos; desean vivir colonizados, intervenidos…? ¿cómo calificarlo? ¿En qué es lo mejor para su presente y futuro? ¿”Eso” es digno…?

Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, la LIBERTAD, el BIENESTAR merecido … ¿Qué es lo coherente? ¿Independencia positiva  o dependencia negativa…?

POR LA DIGNIDAD – GRUPO D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES- 361 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Monarquia o República?…!

Públicat: “No creieu que ja ha arribat el moment de votar República o Monarquia”?

Són “bones” per si mateixes les monarquies o les repúbliques?

No. Només són “formes” d’estat. Algú va definir que les monarquies es basen en el dret “vaginal” perquè és l’única cosa segura: la descendència materna directa. De la paterna no parla. De “competència, intel·ligència, natural, segura” cara a la funció, tampoc! Aquí està la història. Dependrà de la constitució i dels qui la gestionin. Les monarquies nòrdiques  són exemplars. No les islàmiques. I les repúbliques? Diuen ser demòcrates, trien president que pot ser revocat. Tampoc assegura res. Hi ha repúbliques profundament democràtiques i unes altres, com algunes sud-americanes, africanes, de països totalitaris, molt negatives. La clau està en la qualitat política dels seus dirigents i dels seus votants. Des de la perspectiva d’una veritable dignitat democràtica quina valoració mereix la monarquia espanyola segons els fets objectius…? 

Quin nivell de dignitat democràtica ofereix l’actual monarquia espanyola?

Ja és evident el que és i dóna de si. Actuació de Juan Carlos I qüestionada des del seu nomenament.  El 23-F sota sospita. Enregistraments que ho comprometen perillosament. Què va fer davant la clara manipulació de la constitució del 78? Què davant la corrupció que s’estenia per zones, governs regionals? Què davant la composició partidista del constitucional? Ningú sabia res entre els governs de torn? Com es diu en dret permetre infraccions, ocultar-les, ocupant màxims càrrecs públics? I el rei actual? Què fa davant la deplorable situació que va heretar? Si ho ignorava i/o ho sabia i ocultava podem qualificar-la de competent? I com s’ha de valorar el succeït en la seva pròpia família? Ignorància, complicitat…? En qualsevol cas, “eficaç, competent”? Potser la incompetència inclou també als partits i governs de l’estat espanyol? També a la pròpia societat espanyola que era ignorant i/o permissiva…?  Objectivament, des de la dignitat democràtica, què justifica, a Catalunya, ser súbdits de la inútil monarquia espanyola actual?

És digna la seva actuació a Catalunya? 

Felipe VI, no advertia la creixent asfíxia i situació de Catalunya? Que avui tingui presos i exiliats polítics “per ser demòcrates i voler votar”; que hi hagi més de 2 milions de votants que volen la independència i molts més que volen república no és un clar indicador del seu fracàs? Felipe VI va dir: “Catalunya serà el que vulguin els catalans”. Quan han votat, aquest rei ha recolzat l’actuació repressiva judicial i la violència física de la policia i guàrdia civil davant de pacífics votants indefensos. Desmemoriat, demagog? És digna la seva actuació…?

Cambó va dir: “Monarquia, república”? Catalunya! Què diem ara nosaltres? Ens va bé amb la monarquia? En absolut! Podem canviar-la? No. Tenim a l’abast una república moderna, veritablement democràtica, amb avança justícia social, llibertat, benestar? Sí! Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què és el que volem? Ser sotmesos i súbdits d’una monarquia obsoleta, corrupta, hostil o… República i Constitució catalana possibilista que aporti  democràcia real, benestar, llibertat, a Catalunya! Què és el coherent? Què és el DIGNE…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 361 (castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Monarquía o República? …!

Publicado: ¿No crees que ha llegado ya el momento de votar República o Monarquía?

¿Son “buenas” por sí mismas las monarquías o las repúblicas?

No. Sólo son “formas” de estado. Alguien definió que la monarquía se basan en el derecho “vaginal” porque es lo único seguro: la descendencia materna directa. De la paterna no habla. De “competencia, inteligencia, natural, segura” cara a la función, ¡tampoco!. Ahí está la historia. Dependerá de la constitución y quienes la gestionen. Las monarquías nórdicas son ejemplares. No así las islámicas. ¿Y las repúblicas? Dicen ser demócratas, eligen presidente que puede ser revocado. Tampoco asegura nada. Las hay profundamente democráticas y otras, como algunas sudamericanas, africanas, de países totalitarios, muy negativas. La clave está en la calidad política de sus dirigentes y sus votantes. Desde la perspectiva de una verdadera dignidad democrática ¿qué valoración merece la monarquía española según los hechos objetivos…?  

¿Qué nivel de dignidad democrática ofrece la actual monarquía española?

Ya es evidente lo que es y da de sí. Actuación de Juan Carlos I cuestionada desde su nombramiento. 23 F bajo sospecha. Grabaciones que lo comprometen peligrosamente. Qué hizo ante la clara manipulación de la constitución del 78? ¿Qué ante la corrupción que se extendía por zonas, gobiernos regionales? ¿Qué ante la composición partidista del constitucional? ¿Nadie sabía nada entre los gobiernos de turno? ¿Cómo se llama en derecho permitir infracciones, ocultarlas, ocupando máximos cargos públicos? ¿Y el rey actual? ¿Qué hace ante la deplorable situación que heredó? Si lo ignoraba y/o lo sabía y ocultaba ¿podemos calificarlo de competente? ¿Y  cómo valorar lo sucedido en su propia familia? ¿Ignorancia, complicidad…? En cualquier caso, “¿eficaz, competente”? ¿Quizá la incompetencia incluye también a los partidos y gobiernos del estado español? ¿También a la propia sociedad española que era ignorante y/o permisiva…?  Objetivamente, desde la dignidad democrática, ¿qué justifica, en Catalunya, ser súbditos de la actual e inútil monarquía española?

¿Es digna su actuación en Catalunya? 

Felipe VI, ¿no advertía la creciente asfixia y situación en Catalunya? Que hoy tenga presos y exiliados políticos “por ser demócratas y querer votar”; que haya más de 2 millones de votantes que quieren la independencia y muchos más que quieren república ¿no es un claro indicador de su fracaso? Felipe VI dijo: “Catalunya será lo que quieran los catalanes”. Cuando han votado, este rey ha apoyado la actuación represiva judicial y la violencia física de la policía y la guardia civil ante los votantes pacíficos e indefensos. ¿Desmemoriado, demagogo? ¿Es digna su actuación…?

Cambó dijo: “¿Monarquía, república? ¡Catalunya!  ¿Qué decimos ahora nosotros? ¿Nos va bien con la monarquía? ¡En absoluto! ¿Podemos cambiarla? No. ¿Tenemos al alcance una república moderna, verdaderamente democrática, con avanza justicia social, libertad,  bienestar? ¡Sí! Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué es lo deseable? ¿Ser sometidos y súbditos de una monarquía obsoleta, corrupta, hostil o… República y Constitución catalana posibilista que aporte  democracia real, bienestar, libertad, en Catalunya! ¿Qué es lo coherente? ¿Qué es lo DIGNO…?

POR LA DIGNIDAD – GRUPO D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com