Arxiu de la categoria: POLÍTICA

PREGUNTES OPORTUNES – 368 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Què justifica votar la dependència d’España…?

Publicat: Público.es: “La Crida de Carles Puigdemont se presenta con una llamada a la unidad: “El exceso de rivalidad amenaza el proyecto independentista”. “El movimiento político del ex-presidente se presenta reivindicado la unidad independentista pese al rechazo de ERC y la CUP a su opa”

La societat catalana amb dignitat democràtica té una gran oportunitat. Demana unitat. Els votants tenen l’opció de triar a qui la demana i ofereix, deixant al marge ideologies, partidismes, etc. perquè la situació és excepcional: consecució de la llibertat i després podran tornar al partidisme però ja dins d’un marc democràtic de debò. Altres votants, sembla que encara molts, prefereixen anar dividits, i més febles. Fins i tot preferiran seguir sent “dependents” d’un estat que ni és democràtic, ni es preocupa pel benestar de “tots” els habitants de Catalunya, ni els permet desenvolupar una autèntica justícia social. És respectable però no sembla gaire lògic. Es porten molts anys de “proves” d’aquest maltractament, menyspreu, explotació de molt diferents tipus de l’estat espanyol amb Catalunya, amb “tots” els seus habitants siguin independentistes o no El lema de la crida és “sumar”. Tots els votants “sumaran” amb el seu vot. A qui, a què…? Uns, sumaran per la democràcia, la dignitat, la llibertat, el benestar que mereixen pel seu treball, la justícia social avançada que ofereix la independència. Altres, per seguir depenent d’un estat en fallida econòmica, que no podrà pagar pensions; en fallida judicial, territorial, política; que està en deriva antidemocràtica, cap a l’autoritarisme, la injustícia social. Tot votant “suma”: independència o dependència. Si s’analitza bé i buscant el millor per al futur de les famílies i fills, des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA quin és l’única opció coherent…?

Publicat en varis mitjans de Madrid: “PP y Ciudadanos acusan a Sánchez de mentir a los españoles y a Europa con Presupuestos ‘falsos’. “España desciende hasta los últimos lugares en rankings económicos, de productividad, de democracia… “

Què hauria de fer un consell d’administració responsable davant el que és Espanya: un hòlding?: “Sumar” esforços per canviar la tendència i situar-se en primers llocs en aquests camps”. Ho fan els partits espanyols? No! Succeeix el contrari: concentren el seu esforç a desqualificar i desplaçar als seus oponents. Quin inversor amb criteri invertiria o mantindria la seva inversió en una societat en declivi, en fallida econòmica, que no podrà pagar pensions, que s’endeuta progressivament i ni properes generacions podran pagar mentre els seus dirigents es barallen? I si aquest consell “espanyol” no inverteix a Catalunya, la seva divisió més rendible i que més aporta, la que més exporta, la concentració més gran industrial i, damunt, maltracta a la seva població de manera que el 80% vol votar i el 50% vol independitzar-se?, es pot qualificar d’una gestió eficaç? És lògic voler seguir sent accionista d’un hòlding així? Què justifica que encara hi hagi votants a Catalunya que vulguin seguir depenent d’un estat en fallida i renunciïn a una qualitat de vida molt millor, en veritable democràcia i justícia social avançada? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què ha de decidir un “accionista/votant” a Catalunya de cara a la seva inversió?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/   /  dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 368 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Qué justifica votar dependencia de España…?

Publicado: Público: “La Crida de Carles Puigdemont se presenta con una llamada a la unidad: “El exceso de rivalidad amenaza el proyecto independentista”. El movimiento político del ex-presidente se presenta reivindicado la unidad independentista pese al rechazo de ERC y la CUP a su opa”

La sociedad catalana con dignidad democrática tiene una gran oportunidad. Pide unidad. Los votantes tienen la opción de elegir a quien la pide y ofrece, dejando al margen ideologías, partidismos, etc. porque la situación es excepcional: consecución de la libertad y después podrán volver al partidismo pero ya dentro de un marco democrático de verdad. Otros votantes, parece que todavía muchos, prefieren ir divididos, y más débiles. Incluso preferirán seguir siendo “dependientes” de un estado que ni es democrático, ni se preocupa por el bienestar de “todos” los habitantes de Catalunya, ni les permite desarrollar una auténtica justicia social. Es respetable pero no parece lógico. Se llevan muchos años de “pruebas” de ese maltrato, menosprecio, explotación de muy diferentes tipos del estado español con Catalunya, con “todos” sus habitantes sean independentistas o dependentistas. El lema de la Crida es “sumar”. Todos los votantes ” sumarán” con su voto. ¿A quién, a qué…? Unos, sumarán por la democracia, la dignidad, la libertad, el bienestar que merecen por su trabajo, la justicia social avanzada que ofrece la independencia. Otros, para seguir dependiendo de un estado en quiebra económica, que no podrá pagar pensiones; en quiebra judicial, territorial, política; que está en deriva antidemocrática, hacia el autoritarismo, la injusticia social. Todo votante “suma”: independencia o dependencia. Si se analiza bien y buscando lo mejor para el futuro de las propias familias, desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA ¿cuál es la única opción coherente…?

Publicado en varios medios de Madrid: “PP y Ciudadanos acusan a Sánchez de mentir a los españoles y a Europa con Presupuestos ‘falsos’. “España desciende hasta los últimos lugares en rankings económicos, de productividad, de democracia

¿Qué debe hacer un consejo de administración responsable ante lo que es España: un holding?: “sumar” esfuerzos para cambiar la tendencia y situarse en primeros lugares en esos campos. ¿Lo hacen los partidos españoles? ¡No!. Sucede lo contrario: concentran su esfuerzo en descalificar y desplazar a sus oponentes. ¿Qué inversor con criterio invertiría o mantendría su inversión en una sociedad en declive, en quiebra económica, que no podrá pagar pensiones, que se endeuda progresivamente y ni próximas generaciones podrán pagar mientras sus dirigentes se pelean? Y si ese consejo “español” no invierte en Catalunya: su división más rentable y que más aporta, la que más exporta, la que mayor concentración industrial y, encima, maltrata a su población de modo que el 80% quiere votar y el 50% quiere independizarse… ¿se puede calificar de gestión eficaz? ¿Es lógico querer seguir siendo accionista de un holding así? ¿Qué justifica que todavía haya votantes en Catalunya que quieran seguir dependiendo de un estado en quiebra y renuncien a una calidad de vida mucho mejor, en verdadera democracia y justicia social avanzada? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué debe decidir un “accionista/votante” en Catalunya de cara a su inversión?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/   /   dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 367 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Cal recolzar els pressupostos del PSOE?

Publicat: “El PSC no aprovarà els pressupostos del Govern “mentre la unilateralitat estigui sobre la taula”.

El PSC prioritza els interessos del PSOE d’Espanya, als dels seus propis militants, votants i habitants de Catalunya. No és res de nou. Va defensar el dret d’autodeterminació. Després recolzà el 155 i ho amenaça. No recolzarà a la Generalitat mentre hi hagi risc de “unilateralitat”. Què ha demostrat la “bilateralitat”? Existia? Qui és “unilateral” en incompliments constitucionals, estatutaris, pressupostos, que han perjudicat i perjudiquen a “tota” la societat catalana? L’estat espanyol, “el seu” constitucional, “els seus” grans partits PP i PSOE. Quan bona part de la societat catalana, no alguns líders!, ha reaccionat per “dignitat democràtica” davant la “unilateralitat” espanyola…se l’acusa de “unilateral” i se la castiga. Vol l’estat espanyol en exclusiva la unilateralitat? És digne que hi hagi un sol militant i votant socialista que accepti la unilateralitat “espanyola” i els clars danys a la seva llibertat, benestar, al present i futur de les seves famílies i la de “tots” a Catalunya?

Publicat: “El PSOE demana als partits independentistes que recolzin els seus pressupostos sense contrapartides” .

Com qualificar que un govern demani suport a canvi de res? Reconeix un deute de 10.000 milions d’euros només dels últims anys i que, per llei, està obligat a aportar. (No parlem dels 350.000 milions acumulats de l’espoli fiscal) Entre altres aplicacions: llei de la dependència que havia d’atendre a mitges”. La Generalitat assumeix la major part. Treu recursos on pugues. El PSOE ofereix “només” 1.450 milions d’aquest deute i en 4 anys! Mentre, es publica que ha anunciat 1.000 milions d’euros més per a Andalusia. I vol un xec en blanc qui és tan clarament morós o està en fallida? Què guanyaran els militants i votants socialistes a Catalunya, tots els habitants, si es recolza sense contrapartida? Res! Accepta el PSC recolzar els pressupostos de la Generalitat sense exigències? Han de ser els presos polítics… moneda de canvi? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què és el coherent? Recolzar sense retirada de càrrecs i llibertat, sense exigir alguna cosa tan senzill i democràtic com “votar”? Sense poder disposar dels “propis” recursos per a gaudir del benestar merescut, justícia social avançada que Catalunya pot aplicar per si mateixa? Què és el coherent…?

Publicat: “Sánchez demana que es recolzin els seus pressupostos per patriotisme”.

Definició: “Sentiment que té un ésser humà per la terra natal o adoptiva a la qual se sent lligat per determinats valors, afectes, cultura i història” Podríem afegir: “mitjans de vida”. A quin “patriotisme” es refereix Sánchez? Tots els habitants de Catalunya, naturals i immigrats, pateixen els perjudicis de la política espanyola. Els fets objectius ho demostren. Han de renunciar els catalans al seu propi patriotisme per afavorir a un govern que els castiga? Tenen que renunciar els catalans adoptius, al seu benestar, democràcia, llibertat i justícia social, per un patriotisme espanyol que els va obligar a emigrar de la seva terra i els segueix castigant?

Per DIGNITAT DEMOCRÀTICA, cal recolzar el pressupost del PSOE renunciant a la llibertat de presos, dret a decidir i sense contrapartides, per patriotisme… espanyol?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/   /  dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES 367 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Hay que apoyar los presupuestos del PSOE?

Publicado: “El PSC no aprobará los presurosos del govern “si la unilateralidad siga sobre la mesa”.

El PSC prioriza  los intereses del PSOE de  España, que los de sus propios militantes, votantes y  habitantes de Catalunya. No es nada nuevo. Defendió el derecho de autodeterminación. Ahora apoyó  el 155 y lo amenaza. No apoya a la Generalitat mientras haya riesgo  de “unilateralidad”. ¿Qué ha demostrado la “bilateralidad”? ¿Existía? ¿Quién es “unilateral” en incumplimientos constitucionales, estatutarios,  presupuestos, que tanto han perjudicado y perjudican a “toda” la sociedad catalana?  El estado español, “su” constitucional, “sus” grandes partidos PP y PSOE. Cuando buena parte de la sociedad catalana, ¡no todos los líderes!, ha reaccionado por “dignidad democrática”  ante la “unilateralidad” española… se la acusa de “unilateral” y se la castiga. ¿Quiere el estado español en exclusiva la unilateralidad? ¿Es digno que haya un solo militante y votante socialista que acepte esa unilateralidad “española” y sus claros daños a su libertad, bienestar, al presente y futuro de sus familias y la de todos en Catalunya?

Publicado: “El PSOE pide a los independentistas  que apoyen sus presupuestos    sin contrapartidas”.

¿Cómo calificar que un gobierno pida apoyo a cambio de nada? Reconoce una deuda de 10.000 millones de € sólo de los últimos años y que, por ley, está obligado a aportar. (¡No hablemos de los 350.000 millones de €uros acumulado por expolio fiscal!) Entre otras aplicaciones: ley de la dependencia que debía atender “a medias”. La Generalitat asume la mayor parte. Saca recursos donde puede. ¡El PSOE ofrece “sólo” 1.450 millones de esa deuda y en 4 años!  Mientras, se publica que ha anunciado 1.000 millones de € “más” para Andalucía. ¿Y quiere un cheque en blanco quien es tan claramente moroso o está en quiebra? ¿Qué ganarán militantes y votantes socialistas de Catalunya, y todos los habitantes, si se apoya sin contrapartida? ¡Nada! ¿Acepta el PSC apoyar los presupuestos de Catalunya sin exigencias? ¿Deben ser los presos políticos “moneda de cambio? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué es lo coherente? ¿Apoyar sin retirada de cargos y libertad, sin  exigir algo tan sencillo y democrático como “votar”?  ¿Sin disponer de los “propios” recursos para poder disfrutar del bienestar merecido, justicia social avanzada que Catalunya puede aplicar por sí misma? ¿Qué es lo coherente…?

Publicado: “Sánchez pide que se apoyen sus presupuestos por patriotismo”.

Definición: “Sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, afectos, cultura e historia” Podríamos añadir: “medios de vida”. ¿A qué “patriotismo” apela Sánchez? Todos los habitantes de Catalunya, naturales como inmigrados, padecen los perjuicios de la política española. Los hechos objetivos lo demuestran. ¿Deben renunciar los catalanes a su propio patriotismo y favorecer a un gobierno que les castiga? ¿Deben renunciar los catalanes adoptivos, a su bienestar, libertad, democracia, justicia social, por un patriotismo español que ya les obligó a emigrar y les sigue castigando?

Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿hay que apoyar los presupuestos del PSOE renunciando a la libertad de los presos, al derecho a decidir, sin contrapartidas, por patriotismo… español?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/   /  dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 366 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Què, qui, no dóna més de si…? Espanya, Catalunya, els votants…?

Publicat: El Confidencial:  “El filòsof que està dinamitant el ‘procés’ des de dins: “Això ja no dóna més de si” Bernat Dedéu és una de les referències de l’independentisme. El Govern tem que el seu discurs demolidor cali en el votant català mitjà?.

Un filòsof va dir: “el meu ofici és dubtar”. Dedéu no dubta, dogmatitza. La filosofia és “el per què de les coses? Dedéu no explica el creixement tan espectacular de l’independentisme. Tampoc “projecta”. “El Confidencial”, clarament posicionat pel seu anticatalanisme, utilitza la frase “això no dóna més de si” al seu favor amb intenció de “dinamitar”. Què interpretar?

És Espanya la que ja no dóna més de si?

Tot ho indica. Tractat de Nova Planta vigent,  successius enfrontaments Catalunya/Espanya, dictadura, constitució que el propi tribunal constitucional, aquest, sí! dinamita. Incompliments de constitució, estatuts, pressupostos, acords.  Espanya va iniciar el foc. Ho apaga amb gasolina. Sense propostes polítiques. Què volen els independentistes? Democràcia real, benestar per a tots pel que generen pel seu treball, justícia social avançada pels seus propis recursos, respecte a cultura i identitat, llibertat. Què ofereix l’estat? Només jutges i policies que escandalitzen al món. I pagar a terminis només una part del seu crònic deute. Ho va dir Unamuno i encara segueix vigent: Espanya no dóna més de si. Des de la “dignitat democràtica”, què es pot esperar d’Espanya…?

Són els capdavanters independentistes els qui ja no donen més de si?

Què suggereix la cronologia del procés? Quin % d’independentisme existia fa uns anys i quin és ara? La premsa dependentista parla de líders il·luminats, manipulació de Tv3, etc. Ignoren que ha estat i és una formidable “reacció” per dignitat democràtica d’una part creixent de la societat catalana? Alguns polítics es van posar al capdavant de l’independentisme però amb clares diferències d’objectius, estratègies, premisses. Alguns, avui, empresonats per delictes que la justícia europea no contempla. Això posa en evidència a l’estat espanyol però també a la decisió dels actuals capdavanters. També als futurs? Ara, milions de vots independentistes se senten com els personatges de Pirandello: “a la recerca d’autor”, del guió. L’objectiu és clar però davant… tenen realment els capdavanters independentistes un projecte comú, amb l’autoexigència  i perseverança que cal? Aquí estan els fets. Des de la dignitat democràtica que exigeix l’actual situació? donaran de sí els actuals capdavanters independentistes o… caldrà esperar-ne uns altres…?

Donarà de sí el 80% que vol votar o el 50% que vol la independència?

Demostren ser magnífics manifestants i figurants de grans coreografies. És suficient? Influeixen en els seus  entorns? No ho sembla. Seran els que compartiran el projecte comú, perseveraran “units” fins a materialitzar aquesta Catalunya independent que els aporti el benestar, la llibertat, la justícia social avançada, la veritable democràcia que mereixen? Les circumstàncies els posarà a prova. Des de la dignitat democràtica, què és el coherent? Deixar de donar de si i resignar-se a dependre d’una Espanya en fallida, colonitzadora, excloent… o perseverar fins a aconseguir una Catalunya lliure, democràtica, justa, pròspera…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  /  PREGUNTES OPORTUNES

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 366 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Qué, quién, no da más de sí…? ¿España, Catalunya, los votantes…?

Publicado: El Confidencial: “El filósofo que está dinamitando el ‘procés’ desde dentro: “Esto ya no da más de sí” Bernat Dedéu es una de las referencias del independentismo. El Govern teme que su discurso demoledor cale en el votante catalán medio”.

Un filósofo dijo: “mi oficio es dudar”. Dedéu no duda. Dogmatiza. La filosofía es “el por qué de todas las cosas”. Dedéu no  explica  el crecimiento tan espectacular del independentismo. Tampoco “proyecta”. “El Confidencial”, claramente posicionado por su anticatalanismo, utiliza la  frase “esto no da más de sí” a su favor con intencionado gerundio “dinamitando”. ¿Qué interpretar?

¿Es España la que ya no da más de sí? ¡Todo lo indica!.

Tratado de Nueva Planta vigente,  sucesivos enfrentamientos Catalunya/España, dictadura, constitución que el propio tribunal constitucional, ¡éste, sí! dinamita. Incumplimientos de constitución, estatutos, presupuestos, acuerdos. España inició el fuego. Lo apaga con gasolina. Sin propuestas políticas. ¿Qué quieren los independentistas? Democracia real, bienestar para todos por lo que generan por su trabajo, justicia social avanzada por sus propios recursos, respeto a  cultura e identidad, libertad. ¿Qué ofrece el estado?  Sólo jueces y policías que escandalizan al mundo. Y pagar a plazos sólo una parte de su crónica deuda. Lo avisó Unamuno y sigue vigente. Desde la “dignidad democrática, ¿qué se puede esperar de España…?

¿Son los líderes independentistas quienes ya no dan más de sí?

¿Qué sugiere la cronología del proceso? ¿Qué % de independentismo existía hace unos años y cuál es ahora? La prensa dependentista habla de líderes iluminados, manipulación de TV3, etc. ¿Ignoran que ha sido y es una formidable ”reacción” por dignidad democrática de una    parte creciente de la sociedad catalana? Algunos políticos se pusieron al frente del independentismo pero con claras diferencias de objetivos, estrategias, premisas. Algunos, hoy, encarcelados por delitos que la justicia europea no contempla. Eso pone en evidencia al estado español pero también a la decisión de los actuales líderes. ¿También a los futuros? Ahora, millones de votos independentistas se sienten como los personajes de Pirandello: “en busca de autor”, de guión. El objetivo es claro pero delante… ¿tienen realmente los líderes independentistas un proyecto común, con la autoexigencia y perseverancia necesaria? Ahí están los hechos. Desde la dignidad democrática que exige la actual situación… ¿darán de sí los actuales líderes independentistas o… habrá que esperar a otros…?

¿Dará de sí el 80% que quiere votar o el 50% que quiere la independencia?

Demuestran ser magníficos manifestantes y figurantes de grandes coreografías. ¿Esto es suficiente? ¿Influyen en sus propios entornos? No lo parece. ¿Serán ellos los que compartirán el proyecto común, perseverarán “unidos” hasta materializar esa Cataluña independiente que les aporte el bienestar, la libertad, la justicia social avanzada, la verdadera democracia que merecen? Las circunstancias los pondrá a prueba. Desde la dignidad democrática, ¿qué es lo coherente? ¿Dejar de dar de sí y resignarse a depender de una España en quiebra, colonizadora, excluyente… o perseverar hasta conseguir una Cataluña libre, democrática, justa, próspera…?

PER LA DIGNIDAD – GRUP D’OPINIÓ  /  PREGUNTAS OPORTUNAS

http://perladignitat.blog.cat/     /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 365 (Català)

La No Independència És… Dependència!

On, de quin costat, està “ara” l’esquerra espanyola a Catalunya?

Publicat: (El País): “El poder judicial pren el comandament. Sorprèn el silenci de l’esquerra i del liberalisme progressista”. Publicat: (PSOE. Suresnes.1974) La definitiva solució del problema de les nacionalitats que integren l’Estat espanyol part indefectiblement del ple reconeixement del dret d’autodeterminació de les mateixes que comporta la facultat que cada nacionalitat pugui determinar lliurement les relacions que va a mantenir amb la resta dels pobles que integren l’Estat espanyol” Publicat: (Álvarez): “UGT defensa el dret a decidir i diu que el sindicat serà equidistant si es convoca un referèndum”. (Álvarez. 13/8/2018):”nega que el referèndum sigui una prioritat per a Catalunya”.

Què ha succeït en l’esquerra, en els grans sindicats espanyols?

Abanderaven democràcia, justícia social, les millors condicions per a tots els treballadors. A l’inici del procés van prendre posicions favorables a un referèndum que recollís la decisió majoritària dels catalans l’1.0. És conegut el que va succeir:  repressió policial, ferits, presos polítics i exiliats per ?ser capdavanters? del seu poble, 155 amb paràlisi de pressupostos bàsics per a tota la societat, tercer sector. Segueixen els presos polítics i segueix la judicialització. I ara…? Governa el PSOE. Algun canvi substancial? Cap. Només bones paraules i comissions per estudiar ?el deute pendent en tants capítols com a finançament, infraestructures, la qual cosa obliga el que va quedar de l’estatut?. No retiren càrrecs per la fiscalia general. I a Sánchez no li tremolarà la mà si ha d’aplicar un nou 155.  Des de la DIGNITAT, ha millorat en alguna cosa l’arribada del PSOE para Catalunya?

De quin costat està l’esquerra a Catalunya representada pels sindicats majoritaris, comunistes/podemitas, PS(c)OE?

De la  democràcia, el benestar, llibertat, justícia social o?, amb el seu silenci o absència, de part de qui limita, impedeix, prohibeix, aquests valors? Defensen i representen als seus associats i votants o es posen també al costat dels qui tant els perjudiquen i exploten?. No és escandalós i molt sospitós un silenci que els fa còmplices davant els presos polítics, la judicialització del procés, la continuïtat de l’asfíxia econòmica, incompliment d’obligacions que tant perjudica “als seus propis” militants, afiliats, votants? No és prioritari un referèndum que ho resolgui? Són DIGNES representants d’ells, dels valors  universals que diuen defensar…?

I la propera Diada…?

L’esquerra sempre  visualitza molt les seves grans manifestacions. Són experts a organitzar i materialitzar grans o petites vagues. La societat catalana es manifestarà l’11-S. Lema: “Per la República” La recolliran nombrosos mitjans internacionals de comunicació. Tornarà a sorprendre el pacifisme, l’esperit democràtic i transversal de la societat catalana amb anhel de llibertat. I estaran absents l’esquerra, sindicats? Quina posició prendran els qui tant diuen representar  i defensar als treballadors catalans? No va de manifestació. Va de DEMOCRÀCIA, LLIBERTAT, BENESTAR, JUSTÍCIA SOCIAL, Tindran DIGNITAT DEMOCRÀTICA els partits i indicats d’esquerra a Catalunya?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 365 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Dónde, de qué lado, está “ahora”  la izquierda española en Catalunya?

Publicado: (El País): “El poder judicial toma el mando. Sorprende el silencio de la izquierda y del liberalismo progresista”. Publicado(PSOE Suresnes.1974) La solución definitiva del problema de las nacionalidades que integran el Estado parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar  libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español.” Publicado: (Álvarez): “UGT defiende el derecho a decidir y dice que el sindicato será equidistante si se convoca el referéndum”. (Álvarez. 13/8/2018):“niega que el referéndum sea prioritario a Catalunya”. 

¿Qué ha sucedido en la izquierda, en los grandes sindicatos españoles?

Abanderaban democracia, justicia social, mejores condiciones para todos los trabajadores. Al inicio del proceso tomaron posiciones favorables a un referéndum que recogiera la decisión mayoritaria de los catalanes el 1-0. Es conocido lo sucedido: represión policial, heridos, presos políticos y exiliados por “ser líderes” de su pueblo, 155 con parálisis de presupuestos básicos para toda la sociedad, tercer sector. Siguen los presos políticos y sigue la judicialización. ¿Y ahora…? Gobierna el PSOE. ¿Algún cambio? Ninguno. Sólo buenas palabras y comisiones para estudiar “la deuda pendiente en tantos capítulos como financiación, infraestructuras, lo que obliga lo que quedó del estatut”. No retiran cargos por la fiscalía general. Y a Sánchez no le temblará la mano si ha de aplicar un nuevo 155.  Desde la DIGNIDAD, ¿ha mejorado en algo la llegada del PSOE para Catalunya?

¿De qué lado está  la izquierda Catalana representada por  sindicatos mayoritarios, comunistas/podemitas, PS(c)OE?

¿De  la democracia, el bienestar, libertad, justicia social o…, con su silencio o ausencia, de parte de quien limita, impide, prohíbe, esos valores? ¿Defienden y representan a sus asociados y votantes o están al lado de quienes tanto les perjudican y explotan? ¿No es escandaloso y sospechoso un silencio que les hace cómplices ante los presos políticos, la judicialización del proceso, la continuidad de la asfixia económica, incumplimiento de obligaciones que tanto perjudica a “sus propios” militantes, afiliados, votantes? ¿No es prioritario un referéndum que lo resuelva? ¿Son DIGNOS representantes de ellos, de los valores  universales que dicen defender…?

¿Y la próxima Diada…?

La izquierda siempre visualiza sus grandes manifestaciones. Son expertos en organizar y materializar grandes o pequeñas huelgas. La sociedad catalana se manifestará el 11-S. Lema: “Por la República”  La recogerán numerosísimos medios internacionales de comunicación. Volverá a asombrar el pacifismo, el espíritu democrático y transversal de la sociedad catalana con anhelo de libertad. ¿Y estarán ausentes la izquierda, sindicatos? ¿Qué posición tomarán quienes tanto dicen representar  y defender a los trabajadores catalanes? No va de manifestación. Va de DEMOCRACIA, LIBERTAD, BIENESTAR, JUSTICIA SOCIAL, ¿Tendrán DIGNIDAD DEMOCRÁTICA los partidos y grandes sindicatos de izquierda en Catalunya?

PER LA DIGNIDAD – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/     /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 364 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Qui polititza el 17-A? Cal polititzar la commemoració…?

Política: Etimologia. Hi ha diverses definicions. Una, molt adequada, seria el resultant d’unir dues paraules: “polis” i “ètica” Polis: “Ciència que tracta del govern i l’organització de les societats humanes, en especial dels estats”. Ètica:Conjunt de costums i normes que dirigeixen o valoren el correcte o no del comportament d’una comunitat”. “És aplicable això al 17-A?

Publicat: “Ada Colau veu moralment repugnant la politització del 17-A”

Pregunta:

Va poder haver-se evitat l’atemptat? No és possible contestar. Ha succeït en grans ciutats de països importants. Va fer el govern espanyol tot el possible per evitar-ho? Hi ha molt seriosos dubtes! És “ètic” que l’estat espanyol no permeti que la policia catalana estigui en l’organisme de “l’Europol” i així tingui informació directa? Va ser “ètic” que la policia espanyola avisés a uns jihadistes que estaven sent vigilats pels mossos? És “ètic” que l’imant que va promoure l’atemptat fos confident del CNI i no s’hagi donat informació clara? És “ètic” que els partits majoritaris es neguin a investigar el que va passar? Va ser “ètic” que en tres ocasions la policia espanyola contactés amb l’imant i no informés els mossos? Aquests fets, àmpliament publicats, no els qualifica moralment repugnants l’alcaldessa Colau? Tots aquests fets, no obeeixen a la “política” de l’estat espanyol amb Catalunya? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, qui polititza? És un comportament “ètic” per part de l’estat espanyol?

Publicat: “Sánchez diu que el rei serà benvingut a Catalunya”

Pregunta:

Aquesta afirmació, és ignorància, demagògia o bé autoritarisme? Què han fet els reis d’Espanya, pare i fill, perquè Catalunya els doni la benvinguda si existeixen molts motius per ser rebutjats? Què va fer Felipe VI el dia de l’atemptat? Va venir d’immediat o, com el govern espanyol, els seus estaments, es van quedar muts i absents? Mentre, el govern i els mossos van ser lloats mundialment per la seva eficàcia. I ara estan o a la presó o imputats! És una bona política, és ètica? Òmnium, ANC han decidit no protestar però no participaran al costat del rei. Es pregunten la monarquia, els grans partits, per què no es desitja la presència de Felipe VI, o la del govern espanyol? Que existeixi aquest rebuig tan majoritari, no és conseqüència de la “política” aplicada pels partits majoritaris durant molt temps contra Catalunya; dels quals van recolzar i amenacen amb el 155; del discurs que va autodestruir la funció institucional i moderadora del rei? De debò ignoren aquesta realitat? No ha estat la monarquia, els governs del PP, PSOE, “polititzant” aquesta reacció ciutadana que troba una manera de manifestar-se en la commemoració del 17-A? Han aplicat una “política” en, i per a Catalunya com perquè se’ls consideri “líders propis i siguin benvinguts”? Han estat sempre i en tot un comportament “ètic” amb tots els catalans?

Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, qui polititzava molt abans del mateix atemptat? Qui polititza ara la commemoració del 17-A? Què ha de fer un català amb DIGNITAT DEMOCRÀTICA?

Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, qui polititzava molt abans del mateix atemptat? Qui polititza ara la commemoració del 17-A? Què ha de fer un català amb DIGNITAT DEMOCRÀTICA?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 364 (castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

Quién politiza el 17-A? ¿Hay que politizar esta  conmemoración…?

Política: Etimología. Hay varias definiciones. Una, muy adecuada, sería lo resultante de unir dos palabras: “polis” y “ética”. Polis: Ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados”. Ética:Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran lo correcto o no del comportamiento en una comunidad”.  ¿Es aplicable esto al 17-A?

Publicado:

“La alcaldesa Colau ve moralmente repugnante la politización del 17-A”.

Pregunta: ¿Pudo haberse evitado el atentado? No es posible contestar. Ha sucedido en grandes ciudades de países importantes. ¿Hizo el gobierno español todo lo posible para evitarlo? ¡Hay muy serias dudas!. ¿Es “ético” que el estado español no permita que la policía catalana esté en el organismo de “europol” y así tenga información directa? ¿Fue “ético” que policía española avisara a unos jihadistas de que estaban siendo vigilados por los mossos? ¿Es ético que el imán que promovió el atentado fuera confidente del CNI y no se haya dado información clara? ¿Es ético que los partidos mayoritarios se nieguen a investigar lo que pasó? ¿Fue ético que en tres ocasiones la policía española contactara en Ripoll con el imán y no informara a los mossos? Todos estos hechos, ampliamente publicados, ¿no los califica de moralmente repugnantes la alcaldesa Colau? Todos esos hechos, ¿no obedecen a la “política” del estado en, para, con Catalunya? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿quién politiza? ¿Es un comportamiento “ético” por parte del estado español?

Publicado: Sánchez dice que el rey será bienvenido en Catalunya”.

Pregunta: Esa afirmación, ¿es ignorancia, demagogia o autoritarismo? ¿Qué han hecho los reyes de España, padre e hijo, para que Catalunya les dé la bienvenida existiendo muchos motivos para ser rechazados. ¿Qué hizo el rey Felipe VI la jomada del atentado? ¿Vino de inmediato o, como el gobierno español, sus estamentos, se quedaron mudos y ausentes? Mientras, el govern y los mossos fueron alabados mundialmente por su eficacia. ¡Y ahora están o en prisión o imputados! ¿Es una buena política, es ética? Ómnium, ANC han decidido no protestar pero no participarán junto al rey. ¿Se preguntan la monarquía, los grandes partidos, por qué no se desea la presencia de Felipe VI, o la del gobierno español? Que exista ese rechazo tan mayoritario, ¿no es consecuencia de la “política” aplicada por los partidos mayoritarios durante mucho tiempo contra Catalunya; de los que apoyaron y amenazan con el 155; del discurso que autodestruyó la función institucional y moderadora del rey? ¿De verdad ignoran esa realidad? ¿No ha estado la monarquía, los gobiernos del PP, PSOE, “politizando” esa reacción ciudadana que encuentra un modo de manifestarse en la conmemoración del 17-A? ¿Han aplicado una “política” en y para Catalunya como para que se les considere “líderes propios y sean bienvenidos”? ¿Ha sido siempre y en todo un comportamiento “ético” con todos los catalanes?

Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿quién politizaba mucho tiempo antes del propio atentado? Quien politiza ahora la conmemoración del 17-A? ¿Qué ha de hacer un catalán con DIGNIDAD DEMOCRÁTICA?

POR LA DIGNIDAD – GRUPO D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/     /    dignitat@hotmail.co