PREGUNTES OPORTUNES – 360 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Conflicte “Catalunya / Espanya” Parlem de “unilateralitat”?

Publicat: “S’acusa al Parlament de Catalunya per la DUI. S’exigeix l’abandó definitiu de la unilateralitat”

QUI actua unilateralment segons la cronologia dels fets objectius?

Constitució espanyola.

Representants de Catalunya van participar en la seva elaboració multilateral. La seva societat la va aprovar. Va creure en el concepte “nacionalitat” històrica i en els drets per a Catalunya. Durant 40 anys, Catalunya l’ha respectat. L’estat espanyol, no “la seva pròpia constitució”. Els reiterats incompliments de PP i PSOE van ser acords bilaterals amb el parlament català? Mai. Van ser decisions “unilaterals” amb el suport de l’aparell de l’estat i que van perjudicar molt a Catalunya i a tots els seus habitants! Per què exigeix respecte qui no ho compleix? Davant aquesta realitat objectiva, Qui ha actuat i actua sempre “unilateralment” i en contra de la Constitució? És  democràticament “digna” aquesta unilateralitat…?

Estatuts.

Van ser negociacions “bilaterals”. Resultat final consensuat. S’han aplicat tots els seus apartats i compromisos? Per part de Catalunya, sí, en tot! Per part de l’estat, en absolut! Hi encara resten pendents transferències del primer. L’estat no ha complert mai els compromisos de finançament, inversions. Pitjor: hi ha clara invasió de competències en àrees bàsiques. Tots aquests incompliments, sobradament coneguts i denunciats, han perjudicat i perjudiquen seriosament a la societat catalana han estat fruit d’un acord bilateral? No! Qui ha actuat i actua sempre “unilateralment”?  És democràticament “digna” aquesta unilateralitat…?

Acords anuals en pressupostos.

PP i PSOE han rebut suport de les forces catalanes cara als seus pressupostos. Es van consensuar inversions que són vitals per al normal desenvolupament de la societat catalana i que afecten a àrees bàsiques com a educació, sanitat, infraestructures, assistència social, cultura, investigació, etc. Els ha complert algun any i en tot l’estat espanyol? Mai! Aquí estan els crònics dèficits d’aquestes aplicacions vitals per al benestar que “tots” els habitants de Catalunya es mereixen. Tots aquests incompliments de les diferents partides pressupostàries han estat consensuades de forma bilateral? No! Qui ha actuat sempre “unilateralment”? És democràticament “digna” aquesta unilateralitat…?

Últim estatut.

Elaborat  i votat per clara majoria a Catalunya. Es “raspallat” al Parlament espanyol. Així i tot, la societat catalana ho vota. Confirma el rei. Però el PP va i recull signatures per tota Espanya i ho porta a un Constitucional “anti-constitucional” en la seva composició i funcionament.  Aquest ho retalla i imposa. Catalunya no té opció a votar-ho. Aquest fet, que és “anticonstitucional”, ha estat negociat bilateralment amb el Parlament Català? No. Qui ha actuat i actua sempre “unilateralment”. És democràticament digna aquesta “unilateralitat”?

Reacció catalana.

Macro manifestacions que sorprenen tot el món pel seu pacifisme. Es ”demana “votar” per decidir. L’estat s’hi oposa. Els líders independentistes promouen una votació: Suport a la independència “malgrat” la brutal, i reconeguda internacionalment, agressió de les forces policials espanyoles. S’aprova la DUI. Els líders estan a la presó. Motiu? Se’ls acusa “d’unilateralitat” i no respectar la Constitució i l’Estatut! Aquesta unilateralitat sí és indigna i punible? Si és per “unilateralitat” i incompliments qui hauria d’estar a la presó? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA  Què és “causa” i què “efecte”? Qui és realment unilateral…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 360 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

Conflicto “Catalunya / España” ¿Hablamos de “unilateralidad”?

Publicado: “Se acusa al Parlamento catalán por la DUI. Se exige que se abandone definitivamente la vía unilateral”.

¿QUIÉN actúa unilateralmente según la cronología de los hechos objetivos?

Constitución española. Representantes de Catalunya participaron en su elaboración multilateral. Su sociedad la aprobó. Creyó en el concepto “nacionalidad” histórica y en los derechos para Catalunya. Durante 40 años, Catalunya la ha respetado. El estado español, no “su” propia constitución”. Los reiterados incumplimientos de PP y PSOE ¿fueron acuerdos bilaterales con el parlamento catalán? Nunca. ¡Fueron decisiones “unilaterales” con el respaldo del aparato del estado y que perjudican mucho a Catalunya y a todos sus habitantes!  ¿Por qué exige respeto quien no lo cumple? Ante esa realidad objetiva ¿Quién ha actuado y actúa siempre “unilateralmente” y en contra de la Constitución? ¿Es  democráticamente “digna” esa unilateralidad…?

Estatutos. Fueron negociaciones “bilaterales”. Resultado final consensuado ¿Se han aplicado  todos sus apartados, compromisos? Por Catalunya, ¡sí, en todo!. Por el estado, ¡en absoluto!. Hay aún pendientes transferencias del primero. No ha cumplido nunca los compromisos de financiación, inversiones. Peor: hay una clara invasión de competencias en áreas básicas. Todos esos incumplimientos, de sobra conocidos y denunciados, han perjudicado y perjudican seriamente a la sociedad catalana ¿han sido fruto de un acuerdo bilateral? ¡No! ¿Quién actúa siempre “unilateralmente”?  ¿Es democráticamente “digna” esa unilateralidad…?

Acuerdos anuales en presupuestos. PP y PSOE han recibido apoyo de fuerzas catalanas  cara a sus presupuestos. Se consensuaron inversiones que son vitales para el normal desarrollo de la sociedad catalana y que afectan a áreas básicas como educación, sanidad, infraestructuras, asistencia social, cultura, investigación, etc. ¿Los ha cumplido algún año y en todo el estado español? ¡Nunca!. Ahí están los crónicos déficits en esas aplicaciones vitales para el bienestar que “todos” los habitantes de Catalunya merecen. Esos incumplimientos de las diferentes partidas presupuestarias ¿han sido consensuadas bilateralmente? ¡No! ¿Quién actúa siempre “unilateralmente”? ¿Es democráticamente “digna” esa unilateralidad…?

Último estatuto.  Elaborado  y votado por mayoría en Catalunya. Se “cepilla” en el Congreso.. Aun así, la sociedad catalana lo vota. Refrenda el rey. Pero el PP recoge firmas por toda España y lo lleva a un Constitucional o “anti constitucional” en su composición y funcionamiento.  Éste lo recorta e impone. Catalunya no tiene opción a votarlo. Este hecho, que es “anticonstitucional”,  ¿ha sido negociado bilateralmente con el Parlamento catalán? No. ¿Quién ha actuado y actúa siempre “unilateralmente”. ¿Es digna democráticamente esta “unilateralidad”?

Reacción catalana. Macro manifestaciones que asombran al mundo por su pacifismo. Se pide “votar” para decidir. El estado se opone . Los líderes independentistas promueven una votación: Apoyo a la independencia “a pesar” de la brutal, y reconocida internacionalmente, agresión de las fuerzas policiales españolasa de los hechos objetivos? ¿Qui´nacionalmente agresiito. Los l al mundo por su pacificismo. Se pide “alonvierten en “nsuadas bil. Se aprueba la DUI. Los líderes están en prisión. ¿Motivo? ¡Se les acusa de “unilateralidad” y no respetar la Constitución! ¿Esta unilateralidad sí es indigna y punible? Si es por “unilateralidad” e incumpli-mientos ¿quién debería estar en prisión? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA  ¿Qué es “causa” y qué “efecto”? ¿Quién es realmente unilateral?

POR LA DIGNIDAD – GRUPO D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 359 (català)

La No Independència És… Dependència!

Per a qui és problema? Per Catalunya o per a Felipe VI…?

Publicat: “Si la Generalitat no vol rebre al Rei serà un problema per a Catalunya perquè suposarà que no representa a tota Catalunya? Segur? Pot assegurar que el rei “sí” representa a “tota” Catalunya? Felipe VI va dir: “Catalunya serà el que vulguin els catalans”. Quan els catalans han volgut expressar què volen, com ha reaccionat el rei? Recolzant la repressió, prohibint! Aquí estan les seves declaracions després de l’1-O! Té paraula i memòria? Els fets demostren que no. Exactament, què li deuen els votants a Catalunya a la monarquia espanyola? Votaria avui monarquia borbònica i castellana la majoria de la societat catalana? Si la resposta és “NO”, qui té el problema seriós? No és un problema evident i un indicador clar que hagi de venir i estar “blindat” per les forces de seguretat? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què és el coherent? Optar per una República independent i moderna dins del marc europeu o ser cada cop més súbdits d’un Rei castellà i hostil, que no demostra cap gest per a ser estimat, acceptat, respectat, a Catalunya?

Despotisme il·lustrat o autèntica democràcia a Catalunya?

Publicat: “En el tema de Catalunya, PSOE, C’s i PP estan d’acord. Competeixen per veure qui és més anti-independentista”. Publicat: “Hi ha diferències entre JxC i el PDCAT i entre aquests i ERC, CUP”. Per què, per a què, competeixen? El 80% de votants a Catalunya vol decidir: República independent o autonomia que cada vegada és més “autonosuya”? La societat catalana ha demostrat una de les majors iniciatives democràtiques a través de macro manifestacions pacífiques que han sorprès al món. Els polítics diuen defensar a la societat. Ho fan o… en realitat defensen les seves posicions ideològiques, partidistes, personals? Segueix el “despotisme il·lustrat”? La societat catalana que es va manifestar ho va fer unida i amb un clar objectiu. Ha de renunciar a imposar la seva paraula i influència per sotmetre’s al que decideixin els qui ostenten el poder o lideratge “aquí” i “allí”? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què és el coherent? Referèndum per una República independent o submissió a un estat espanyol clarament colonitzador i amb jutges i policies com a únic recurs de persuasió?

Com es qualifica a qui “es ven” per diners…?

Publicat: Govern espanyol: “Invertir a Catalunya possibilitarà un marc d’enteniment” Quantes vegades s’ha escoltat, llegit, que l’estat espanyol invertiria a Catalunya el que contemplaven els pressupostos, figurava en els estatuts i necessitava en infraestructures, sanitat, educació, etc.? Moltes vegades. S’han complert? No! A quant ascendeix el dèficit fiscal acumulat des de la transició? A més de 300.000 milions d’euros! Aquest incompliment i dèficit, perjudica només als independentistes o a tots els que viuen, treballen, tributen a Catalunya? La resposta és clara. Ara, volen enteniment “a canvi d’inversions”? Des de la COHERÈNCIA, què triar: Prostituir-se una vegada més per promeses que mai compleixen, oblidar el 155 i l’1-0… o decidir una independència que defensi tant el BENESTAR merescut com la DIGNITAT, LLIBERTAT, JUSTÍCIA SOCIAL, DEMOCRÀCIA AUTÈNTICA…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 359 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Para quién es el problema? ¿Para Cataluña o para Felipe VI…?

Publicado: “Si la Generalitat no quiere recibir al Rey será un problema para Catalunya porque supondrá que no representa a toda Catalunya? ¿Seguro? ¿Puede asegurar que el rey “sí” representa a “toda” Catalunya? Felipe  VI dijo: “Catalunya será lo que quieran los catalanes”. Cuando los catalanes han querido expresar qué quieren, ¿cómo ha reaccionado el rey? ¡Apoyando la represión, prohibiendo! ¡Ahí están sus declaraciones tras el 1-O! ¿Tiene palabra y memoria? Los hechos demuestran que no. Exactamente, ¿qué le deben los votantes en Catalunya a la monarquía española? ¿Votaría hoy monarquía borbónica la gran mayoría de la sociedad catalana? Si la respuesta es “NO”, ¿quién tiene el problema? ¿No es evidente que deba venir “blindado” por las fuerzas de seguridad? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué es lo coherente? ¿Optar por una República independiente y moderna dentro del marco europeo o ser cada vez más súbditos de un Rey castellano y hostil, que no demuestra nada para ser querido, aceptado, respetado, en Catalunya?

¿Despotismo ilustrado o auténtica democracia en Catalunya?

Publicado: “En el tema de Catalunya, PSOE, C’s y PP están de acuerdo. Compiten para ver quién es más anti independentista”. Publicado: “Hay diferencias entre JxC y el PDCAT y entre estos y ERC, CUP”. ¿Por qué, para qué, compiten? El 80% de votantes en Catalunya quiere decidir: ¿República independiente o autonomía que cada vez es más “autonosuya”? La sociedad catalana ha demostrado una de las mayores iniciativas democráticas a través de macro manifestaciones pacíficas que han asombrado al mundo. Los políticos dicen defender a la sociedad. ¿Lo hacen o en realidad defienden sus posiciones ideológicas, partidistas, personales? ¿Sigue el “despotismo ilustrado”? La sociedad catalana que se manifestó lo hizo unida y con un claro objetivo. ¿Debe renunciar a imponer su palabra e influencia para someterse a lo que decidan quienes ostentan el poder o liderazgo “aquí” y “allí”? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué es lo coherente? ¿Referéndum por una República independiente o sumisión a un estado español claramente colonizador y con jueces y policías como único recurso de persuasión?

¿Cómo se califica a quien “se vende” por dinero…?

Publicado: Gobierno español: “Invertir en Catalunya posibilitará un marco de entendimiento”. ¿Cuántas veces se ha escuchado, leído, que el estado español invertiría en Catalunya lo que contemplaban los presupuestos, figuraba en los estatutos y necesitaba en infraestructuras, sanidad, educación, etc.? Muchas veces. ¿Se han cumplido? ¡No! ¿A cuánto asciende el déficit fiscal acumulado desde la transición? ¡A más de 300.000 millones de euros!. Ese incumplimiento y déficit, ¿perjudica sólo a los independentistas o a todos los que viven, trabajan, tributan en Catalunya? La respuesta es clara. Ahora, quieren entendimiento “a cambio de inversiones? Desde la COHERENCIA, qué elegir: ¿Prostituirse una vez más por promesas que nunca cumplen, olvidar el 155 y el 1-0… o decidir una independencia que defienda tanto el BIENESTAR merecido como la DIGNIDAD, LIBERTAD, JUSTICIA SOCIAL, DEMOCRACIA AUTÉNTICA…?

POR LA DIGNIDAD – GRUPO D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 358 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Una mica menys “pitjor” amb el PSOE que amb PP?

Publicat: Anècdota en un país centreamericà. Un govern popular i revolucionari succeïa a una dictadura de dreta. Després d’uns mesos en el poder, es pregunta a una camperola: Com viuen vostès ara, amb el nou govern popular? Resposta: “Una mica menys PITJOR

Recordem una mica d’Història recent?

La transició va generar gran esperança. Sortida d’una dictadura i entrada a un procés “democràtic” (?). Nova Constitució que va rebre suport majoritari. Cada votant va veure i va votar “el que creia” que significaria. Estatuts. Nova esperança. Progressivament, decepció creixent. Ni PP ni PSOE els van respectar. Tampoc es van complir les inversions promeses. Ser incomplidor, morós, invasor, es va convertir en un dret d’estat. La situació es va anar agreujant:  incompliments, invasió de competències, retallada de les mateixes. Gran suport dels mitjans espanyols a aquesta degradació. El tema culmina amb el “cop d’estat”, segons experts, que el constitucional (inconstitucional en la seva composició) va donar en retallar el segon estatut.

Bona part de la societat catalana reacciona per dignitat democràtica i justa defensa dels seus drets i interessos. Se celebren macro manifestacions que sorprenen al món. Líders no independentistes es posen al capdavant de la reivindicació. Un estat autènticament democràtic mai hagués donat lloc a aquesta situació. Davant la mateixa, un estat amb polítics competents hagués rectificat. No ha estat així. Ha crescut l’autoritarisme via judicial i policial. Injustos i antidemocràtics empresonaments, el 155.  No cal seguir una història coneguda. L’estat i els seus mitjans parlen de “cop d’estat a la democràcia i rebel·lió” per part de Catalunya. Cap estat europeu ho considera. Espanya, sí. Reaccionar per dignitat democràtica, pacíficament, davant la manipulació, mentides, agressió de la força pública, incompliments, invasió de competències, pèrdua de llibertats, perjudicis econòmics, és un “cop d’estat”, delicte?

Què fa, farà, el PSOE després del PP/C’s, constitucional, jutges?

De moment, res! Van dir: la “carpeta de Catalunya” estaria en la taula del primer consell”. No ha estat així. Promeses de diàleg però el president serà rebut quan toqui amb els altres presidents “regionals”. Contempla la constitució  “nacionalitats”? Parlen de “gestos” de distensió com  “apropar” els presos. Apropar…? El just i democràtic no seria “sobreseure” i deixar-los en llibertat?  Això suggereixen els estats europeus que rebutgen l’acusació de rebel·lió. Està només el PSOE? No. Hi ha silencis còmplices! Per exemple, l’Església catalana. N’hi ha prou amb reunir-se a resar pels presos? Sindicats fins ara muts totals i còmplices de la injustícia. Ara comencen a parlar. I els col·legis professionals, patronals, i Universitats… de Catalunya? Tímids gestos sense cap repercussió i nul·la incidència. No ha canviat res. Ni res suggereix un canvi substancial. I els partits estatals i catalans que es consideren demòcrates? Silenci còmplice. I els militants i votants “dependentistes”? “culpables” perquè, segons l’adagi castellà “qui calla atorga”.

Amb el PSOE, Catalunya estarà igual o només una mica menys “pitjor”? Davant aquesta situació, què és el més coherent des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA? Independència alliberadora o dependència creixent i negativa?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 358 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Un poco menos “pior” con el PSOE que con PP?

Publicado: Anécdota en un país centroamericano. Un gobierno popular y revolucionario sucedía a una dictadura de derecha. Tras unos meses en el poder,  se pregunta a una campesina: ¿Cómo viven ustedes ahora, con el gobierno popular? Respuesta: “Un poco menos PIOR”

¿Recordamos algo de Historia reciente?

La transición generó gran esperanza. Salida de una dictadura y entrada a un proceso “democrático”. (¿?)  Nueva constitución que recibió apoyo mayoritario. Cada votante vio y votó “lo que creía” que significaría. Estatutos. Nueva esperanza. Progresiva y creciente decepción. Ni PP ni PSOE los respetaron. Tampoco cumplieron las muchas inversiones prometidas. Ser incumplidor, moroso, invasor, se convirtió en un derecho de estado. La situación se agravó: incumplimientos, invasión de competencias,  recorte de las mismas. Gran apoyo de los medios españoles a ese proceso de degradación. El tema culmina con el “golpe de estado”, según los expertos, que el constitucional (inconstitucional en su composición) dio al recortar el segundo estatut.

Buena parte de la sociedad catalana reacciona por dignidad democrática y justa defensa de sus derechos e intereses. Se celebran macro manifestaciones que asombran al mundo.  Líderes que no eran independentistas se ponen al frente de la reivindicación. Un estado auténticamente democrático nunca hubiera dado lugar a esa situación. Ante la misma, un estado con políticos competentes hubiera rectificado. No ha sido así. Ha crecido el autoritarismo vía judicial y policial. Injustas y antidemocráticas prisiones, 155.  No hace falta continuar una historia conocida. El estado y sus medios hablan de “golpe de estado a la democracia y de rebelión” por parte de Catalunya. Ningún estado europeo lo considera. Por el contrario España, sí. Reaccionar por dignidad democrática, pacíficamente, ante la manipulación, mentiras, agresión de la fuerza pública, incumplimientos, invasión de competencias, pérdida de libertades, perjuicios económicos, es un “golpe de estado”, delito?

¿Qué hace, hará,  el PSOE tras el PP/C’s, constitucional, jueces?

De momento, ¡nada!. Dijeron: la “carpeta de Catalunya” estaría en la mesa en el primer consejo”. No ha sido así. Promesas de diálogo pero el president será recibido cuando toque como los demás presidentes “regionales”. ¿Contempla la constitución  “nacionalidades”? Hablan de “gestos” de distensión como  “acercar” los presos. ¿Acercar…? ¿Lo justo y democrático no sería “sobreseir” y dejarlos en libertad?  Eso sugieren los estados europeos que rechazan la acusación de rebelión. ¿Está sólo el PSOE? No. Hay silencios cómplices!.  Por ejemplo, la Iglesia catalana. ¿Basta con reunirse a orar por los presos? Sindicatos hasta ahora mudos totales y cómplices de la injusticia. Ahora empiezan a hablar. ¿Y los colegios profesionales, patronales y  universidades… de Catalunya? Tímidos gestos sin apenas repercusión y nula incidencia. No ha cambiado nada. Y nada sugiere un cambio sustancial. ¿Y los partidos estatales y catalanes que se consideran demócratas? Silencio cómplice. ¿y los militantes y votantes “dependentistas”? “culpables” porque, según el adagio castellano “quién calla otorga”.

Con el PSOE, ¿Catalunya estará igual o sólo un poco menos “peor”? Ante esa situación, ¿qué es lo coherente desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA? Independencia liberadora o dependencia creciente y negativa?

POR LA DIGNIDAD – GRUPO D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 357 (català)

La No Independència És… Dependència!

Què es pot esperar del govern socialista espanyol per a Catalunya?

Publicat: El Periódico realitza una entrevista a la ministra de Política Territorial. Meritxell Batet. Les seves respostes mereixen algunes PREGUNTES OPORTUNES.

Batet: “No sortirem del conflicte català amb un referèndum”. Preguntes: Es va equivocar Anglaterra, Canadà i, ara Dinamarca, per utilitzar un recurs tan democràtic com és un referèndum? Té l’estat un recurs millor per conèixer l’opinió majoritària de la societat catalana? Serà que saben que ho perdrien? Anglaterra, Canadà, van fer una oferta i van guanyar. Què ofereix l’estat espanyol a més de 2 milions de votants a Catalunya? És democràtic negar la democràcia?

Batet: “Veuria bé que el jutge apropés als polítics presos”.  Preguntem: De debò creu que són “polítics presos” en lloc de “presos polítics”? No es posiciona ja en presumpció de culpabilitat? Si de debò creu en la democràcia, el just i democràtic no seria sol·licitar el total sobreseïment d’aquests processos?

Batet: “Tots hem de posar de la nostra part. Estem oberts a escoltar, dialogar, consensuar. No servirà de res si no ho està l’altra part”. Preguntes: Des del 78, què ha demostrat la Generalitat? Va confiar en la Constitució, va consensuar els estatuts, va recolzar els governs espanyols i els pressupostos. Va respectar l’estat i els seus governs (PP/PSOE) aquests acords? Va complir, fins i tot, els seus projectes d’inversions a Catalunya? Va respectar el PSC al Congrés el que es va consensuar en el segon estatut? Després del “raspallat” del PSOE i la retallada del TC, amb membres nomenats pel PSOE! que va anul·lar aspectes clau, Zapatero va anunciar actuacions que restituïssin. Ho va fer? No a tot! Què entén el PSOE per escoltar, dialogar, consensuar amb Catalunya? Què demostra el que “posen de la seva part”? Ha escoltat el PSOE a Catalunya, ha complert el que era consensuat?

Batet: “La Generalitat ha de plantejar-se que representa tots els catalans”. Preguntes: El parlament promou lleis que afavoreixen a “tothom”: benestar en educació, sanitat, infraestructures, justícia social. Representa només als independentistes o a “tots”? A qui representen realment els líders socialistes catalans? A tots els catalans o… al PSOE, els seus barons regionals, als espanyols? Què demostren els fets objectius? Representa més i millor el PSC, el PSOE, l’estat espanyol, a tots els catalans que la Generalitat?

Batet: “Es pot avançar parlant dels 45 punts que Puigdemont va lliurar a Rajoy”. Preguntes: Aquests 45 punts  “són deutes” de l’estat amb Catalunya!  Perjudiquen a “tota” la societat catalana. Pagar, si ho fan o només en part, “l’endarrerit” és “avançar? Primer, “recuperem” la llibertat dels presos polítics i tot el pendent. Després, avancem!

Batet: “Hem d’articular un camí en el que tots ens trobem. És el que esperen la societat catalana i l’espanyola”. Preguntes: “Això” ja s’ha provat. L’estat espanyol no compleix. La societat catalana espera viure amb el nivell de vida que mereix, en democràcia autèntica i llibertat, amb respecte a la seva identitat, amb avançada justícia social, amb dignitat. És el que vol la societat espanyola per a tots els catalans? Què demostren els fets?

Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què esperar del PSOE, de l’estat espanyol?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTAS OPORTUNAS – 357 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Qué se puede esperar del gobierno socialista español para Catalunya?

Publicado: El Periódico realiza una entrevista a la ministra de Política Territorial. Meritxell Batet. Sus respuestas merecen algunas PREGUNTAS OPORTUNAS.

Batet: “No saldremos del conflicto catalán con un referéndum”. Preguntas:¿Se equivocan Inglaterra, Canadá, ahora Dinamarca, utilizando un recurso tan democrático como un referéndum? ¿Tiene el estado un recurso mejor para conocer la opinión mayoritaria de la sociedad catalana? ¿Será que saben que lo perderían? Inglaterra, Canadá, hicieron una oferta y ganaron. ¿Qué ofrece el estado español a más de 2 millones de votantes en Catalunya? ¿Es democrático negar la democracia?

Batet: “Vería bien que el juez acercase a los políticos presos”  Preguntamos: ¿De verdad cree que son “políticos presos” en lugar de “presos políticos”? ¿No  se  posiciona ya en presunción de culpabilidad? Si de verdad cree en la democracia, lo justo y democrático ¿no sería solicitar el total sobreseimiento de esos procesos?

Batet: “Todos tenemos que poner de nuestra parte. Estamos dispuestos a escuchar, dialogar, consensuar. No servirá de nada si no lo está la otra parte”. Preguntas: Desde  el 78, ¿qué ha demostrado la Generalitat? Confió en la Constitución, consensuó los estatutos, apoyó a los gobiernos españoles y sus presupuestos. ¿Respetó el estado y sus gobiernos (PP/PSOE) esos acuerdos? ¿Cumplió, incluso, sus proyectos de inversión en Catalunya? ¿Respetó el PSC en el Congreso lo que se consensuó en el segundo estatuto? Tras el “cepillado” del PSOE y el recorte del TC, ¡con miembros nombrados por el PSOE!, que anuló aspectos clave, Zapatero anunció actuaciones que restituyeran ¿lo hizo? NO ¿Qué entiende el PSOE por escuchar, dialogar, consensuar con Catalunya? ¿Qué demuestra lo que “ponen de su parte”?¿Ha escuchado el PSOE a Catalunya, ha cumplido lo que estaba consensuado?

Batet: “La Generalitat debe plantearse que representa a todos los catalanes” Preguntas:  El parlament promueve leyes que favorecen a “todos”: bienestar en educación, sanidad, infraestructuras, justicia social. ¿Representa sólo a los independentistas o a “todos”? ¿A quién representan realmente los líderes socialistas catalanes? ¿A todos los catalanes o… al PSOE, sus barones regionales, a los españoles? ¿Qué nos demuestran los hechos objetivos?¿Representa más y mejor el PSC, el PSOE, el estado español, a todos los catalanes que la Generalitat?

Batet: “Se puede avanzar en los 45 puntos que Puigdemont entregó a Rajoy”. Preguntas:  Esos 45 puntos  “son deudas” del estado con Catalunya. Y perjudican claramente a “toda” la sociedad catalana. ¿Pagar, si lo hacen o sólo en parte, lo “atrasado” es “avanzar”? . Primero “recuperar” la libertad de los presos políticos i todo lo pendiente. Después ¡avancemos!

Batet: “Tenemos que articular un camino en el que todos nos encontremos. Es lo que esperan la sociedad catalana y la española”. Preguntas: “Eso” ya se ha probado. El estado español no lo cumple. La sociedad catalana espera vivir con el nivel de vida que merece, en democracia auténtica y libertad, con respeto a su identidad, con avanzada justicia social, con dignidad. ¿Es lo que quiere la sociedad española para todos los catalanes? ¿Qué demuestran los hechos?

Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué esperar del PSOE, del estado español?

POR LA DIGNIDAD – GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PrEGUNTES OPORTUNES – 356(Català)

La No Independència És… Dependència!

I més de 2 milions en “llibertat vigilada”…?

Publicat: El Món: Les línies vermelles de la presó provisional: l’abús» de 200 dies entre reixes. Experts en dret penal i processal (tant nacionals com estrangers) argumenten la “inexistència” del delicte de rebel·lió. Publicat: PP: “L’estat vigilarà estretament l’actuació del govern de la Generalitat” Publicat: “C’s recrimina al govern que no sigui més dur i exigent, en l’aplicació del 155”. Etc.

Quin ha estat el “procés real”?

Recordem-ho: mort del dictador, nova constitució amb “nacionalitats” i regions. Aprovació majoritària. 1er. Estatut . Espanya ho incompleix com les inversions aprovades i els acords amb la Generalitat. 2ón Estatut. El parlament espanyol “ho deixa com una patena” (Alfonso Guerra dixit). Retalla aspectes importants. S’aprova. Segueixen incompliments en tot. Invasió de competències. El rei ho sanciona després del referèndum. El PP recorre i “el seu” constitucional, elimina articles fonamentals per a Catalunya però que manté en altres autonomies espanyoles. Experts ho qualifiquen de “cop d’estat” a la constitució del 78 i a la transició. Bona part de la societat catalana reacciona per dignitat democràtica. Hi ha propostes al parlament espanyol per a consulta pactada. Negativa. Noves propostes i trobades amb el govern. No a tot. El 75-80% dels catalans volen poder votar. No es permet. La Generalitat promou una votació democràtica. Resposta del regne d’Espanya?, militar i judicial! La qualifiquen de “cop d’estat” contra la constitució espanyola. Empresonen a dirigents. Espanya decideix noves eleccions. No accepta el resultat. No resol el problema. Ho accentua via “falsos informes”, jutges amb amenaça de prevaricadors, guàrdia civil. És important no oblidar QUÈ ÉS CAUSA i QUE EFECTE! Qui són els veritables “colpistes”? És digne qualificar de colpistes als qui només defensen la democràcia, la llibertat dels seus representats i de “tots” els votants?

Quina és la situació actual?

Líders pacífics i democràtics empresonats, altres, exiliats. La Generalitat, dirigida des de Madrid (600 km), paralitzada. Molts projectes importants, aturats. Totes les iniciatives del Parlament català anul·lades pel constitucional. Amenaça d’imputar a més polítics, alcaldes, demòcrates que van recolzar l’1-0. Ha guanyat alguna cosa Catalunya sota la “total” dependència de l’estat espanyol? Ha millorat la qualitat de vida, la llibertat, la justícia social a Catalunya? No, en res. Segueix, o creix, l’amenaça del 155 que molts experts ho consideren del tot “anticonstitucional”. Aquestes persones empresonades “preventivament” pensen i senten exactament el mateix que els més de 2 milions de votants. Aquests són també “rebels”… o conscients de la seva dignitat democràtica? Què suggereix aquest fet de la qualitat democràtica del regne d’Espanya? Es donaria aquest “procés” en un estat veritablement democràtic? No. Però sí en un d’autoritari i pseudodemocrátic. Partits dependentistes i els seus “mitjans” de comunicació demanen “govern” però amb el 155 vigilant. Com en les dictadures! Els votants dependentistes, aprovarien això com “jurisprudència” i ho aplicarien a ells mateixos si fossin els perjudicats? Serien dignes en acceptar-ho?

És el millor en benestar, justícia social, llibertat i democràcia autèntica, per a “tots” els qui viuen, treballen, tributen a Catalunya? Estaran els més de 2 milions de votants pels beneficis de la independència en “LLIBERTAT VIGILADA”? Què decidiria un votant amb autèntica dignitat democràtica?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES – 356 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Y más de 2 millones en “libertad vigilada”…?

Publicado: El Mon: “Las líneas rojas de la prisión provisional: el abuso» de 200 días entre rejas. Expertos en derecho penal i procesal (nacionales y extranjeros) argumentan la “inexistencia” del delito de rebelión” Publicado: PP: “El estado vigilará estrechamente la actuación del gobierno de la Generalitat”  Publicado: “Cs recrimina al gobierno que no sea más duro y exigente, en la aplicación del 155”. Etc.

¿Cuál es el “proceso real”?

Recordemos: Muerte del dictador, Nueva constitución con “nacionalidades” y regiones. Aprobación mayoritaria. 1º Estatuto. España lo incumple así como las inversiones aprobadas y los acuerdos con la Generalitat. 2º Estatuto. El parlamento español “lo deja como una patena” (Alfonso Guerra dixit). Recorta aspectos importantes. Se aprueba. Siguen incumplimientos en todo. Invasión de competencias. El rey lo sanciona tras referéndum. El PP recurre y “su” constitucional, elimina artículos fundamentales para Catalunya pero que mantiene para otras autonomías españolas. Expertos lo califican de “golpe de estado” a la constitución del 78 y a la transición. Una buena parte de la sociedad catalana reacciona por dignidad democrática. Hay propuestas al congreso para una consulta pactada. Negativa. Nuevas propuestas y encuentros con el gobierno. NO a todo. El 75-80% de los catalanes quieren votar. No se permite. La Generalitat promueve votación democrática. ¿Respuesta del reino de España? ¡Militar y judicial! Lo califican de “golpe de estado” contra la constitución y la democracia española. Encarcelan dirigentes. España decide nuevas elecciones. No acepta su resultado. No resuelve el problema. Lo acentúa vía “falsos informes”, jueces con amenaza de prevaricadores, guardia civil. ¡Es importante no olvidar QUÉ ES CAUSA y QUÉ EFECTO! ¿Quiénes son los verdaderos “golpistas”? ¿Es digno calificar de golpistas a quienes sólo defienden la democracia, la libertad de sus representados y de “todos” los votantes?

¿Cuál es la situación actual?

Líderes pacíficos y demócratas en prisión. Otros, exiliados. La Generalidad, dirigida desde Madrid (600 km), totalmente paralizada. Muchos proyectos importantes, parados. Todas las iniciativas del Parlamento catalán anuladas por el TC. Amenaza de imputar a más políticos, alcaldes, demócratas que apoyaron el 1-0. ¿Ha ganado algo Catalunya bajo la “total” dependencia del estado español? ¿Ha mejorado la calidad de vida, la libertad y la justicia social? No, en nada. Sigue, o crece, la amenaza del 155 que muchos expertos consideran “anticonstitucional”. Esas personas encarceladas “preventivamente” piensan y sienten exactamente lo mismo que sus más de 2 millones de votantes. ¿Éstos son también “rebeldes”… o votantes conscientes de su dignidad democrática? ¿Qué sugiere este hecho de la calidad democrática del reino de  España? ¿Se daría este “proceso real” en un estado verdaderamente democrático? No. Sí en uno autoritario, pseudodemocrático. Partidos dependentistas y sus “medios” de comunicación piden “gobierno” pero con el 155 vigilante. ¡Como en las dictaduras! Los votantes dependentistas, ¿Aprobarían esto como “jurisprudencia” y aplicable a ellos mismos si fuesen los perjudicados? ¿Serían dignos al aceptarlo?

¿Es lo mejor en bienestar, justicia social, libertad, democracia auténtica, para “todos” quienes viven, trabajan, tributan en Catalunya? ¿Estarán los más de 2 millones de votantes por los beneficios de la independencia en “LIBERTAD VIGILADA”? ¿Qué decidiría un votante con auténtica dignidad democrática?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  

http://perladignitat.blog.cat/     /    dignitat@hotmail.com