PREGUNTES OPORTUNES – 343 (Català)

La No Independència És… Dependència!

És justa i independent la justícia espanyola?

Existeix una idea “força” dependentista i permanent: “Espanya és un estat de dret”. S’entén per tal un país    en el qual regeixen unes “lleis” que determinen el seu funcionament. Això assegura que siguin lleis justes i democràtiques…? La realitat demostra que no. Corea del Nord, Turquia, Veneçuela, Cuba, totes les dictadures de qualsevol signe, Repúbliques africanes, monarquies musulmanes, tenen “les seves” lleis i, per tant, són “estats de dret”. Equiparables als veritablement democràtics i amb separació de poders? En absolut! I a Espanya…?

És independent la justícia espanyola?

Són constants les proves de que NO és així. Què dirien juristes i constitucionalistes democràtics, sobre el funcionament del Constitucional i del sistema judicial espanyol?

Fets objectius:

El tribunal constitucional és “a-constitucional” en la seva composició i “anticonstitucional” en moltes de les seves sentències, els jutges són apartats o nomenats segons interessos polítics, el govern anuncia “abans” que decidiran els jutges i aquests ho confirmen, un ministre assegura: la fiscalia “ho afina”, es castiga físicament i brutalment als que actuen democràticament i pacíficament (1/octubre), el Suprem manté a la presó sense respecte a la presumpció d’innocència i només per motius polítics que escandalitzen al món, s’actua contra qualsevol persona per interpretació subjectiva “d’incitació a l’odi” però no contra qui propugna decapitar al president Puigdemont o els que van cridar “a por ellos” aplaudint unes forces militars d’ocupació. La llista és llarga. I els fets contundents!

El president de la Generalitat està exiliat per motius polítics.

Així ho qualifiquen experts juristes internacionals i la premsa estrangera de més prestigi. Aspira a ser investit per “dignitat” de la institució que un 155 il·legal i anticonstitucional que, segons experts independents, vol evitar. “Per tots els mitjans” impediran que sigui investit o que es presenti al Parlament. Fa 30 anys, Juan Carlos Ioldi, un pres d’Eta va ser candidat a lehendakari a Euskadi. L’Audiència de Navarra va autoritzar el seu trasllat de la presó al Parlament per no lesionar “els drets polítics dels electors”. El jutge del Suprem que manté a la presó a Junqueras, Sánchez, Cuixart, Forn, admet que “tenen un gran suport social”. Però això no importa a la justícia espanyola. Experts juristes nacionals i internacionals neguen els càrrecs que els imputen.

És independent la justícia espanyola?

Actua a favor de la “veritable justícia”, de la “democràcia” o… d’un partit polític que a Catalunya només té 4 parlamentaris entre 135? “Això” és democràtic… o dictatorial? Tracten a Catalunya amb major rigor que al terrorisme etarra? I tot això succeeix amb el suport del PSOE, C’s per “raons d’estat”. I “només” testimonials declaracions dels comunistes/podemistes… Els qui a Catalunya desitgen seguir sent “dependents”… és aquesta la justícia que volen…?

Des de la  DIGNITAT DEMOCRÀTICA, la LLIBERTAT, SEPARACIÓ DE PODERS…  què té d’independent la justícia espanyola?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 343 (Castellà)

La No Independencia Es… Dependencia

¿Es justa e independiente la justicia española?

Existe una idea “fuerza” dependentista permanente: “España es un estado de derecho”. Se entiende por tal un país en el que rigen “leyes” que determinan su funcionamiento. Eso ¿asegura que sean leyes justas, democráticas…? La realidad demuestra que no. Corea del Norte, Turquía, Venezuela, Cuba, todas las dictaduras de uno u otro signo, Repúblicas africanas, monarquías musulmanas, tienen “sus” leyes y son “estados de derecho”. ¿Equiparables a los verdaderamente democráticos y con separación de poderes? ¡En absoluto! ¿Y en España…?

¿Es independiente la justicia en España?

Son muchas las pruebas de que NO es así. ¿Qué dirían juristas y constitucionalistas democráticos, sobre el funcionamiento del Constitucional y del sistema judicial español?

Hechos objetivos:

El tribunal constitucional es “a-constitucional” en su composición y “anticonstitucional” en muchas de sus sentencias, los jueces son apartados o nombrados según los intereses políticos, el gobierno anuncia “antes” lo que decidirán los jueces i estos lo confirman, un ministro asegura: la “fiscalía lo afina”, se castiga física y brutalmente a quienes actúan democrática y pacíficamente (1/Octubre), el Supremo mantiene en prisión sin respeto a la presunción de inocencia y sólo por motivos políticos que escandalizan a todo el mundo, se actúa contra cualquier persona por interpretación subjetiva de “incitación al odio” pero no contra quien propugna decapitar al presidente Puigdemont o contra quienes gritaron  “a por ellos” aplaudiendo a unas fuerzas militares de ocupación. La lista es muy larga. ¡Y los hechos contundentes!

El presidente de la Generalitat está exiliado por motivos políticos.

Así lo califican expertos juristas internacionales, la prensa extranjera de más prestigio. Aspira a ser investido por “dignidad” de la institución que el artículo 155 ilegal y anticonstitucional, según expertos independientes, quiere evitar. “Por todos los medios” impedirán que sea investido o que se presente en el Parlamento. Hace 30 años, Juan Carlos Ioldi, un preso de Eta fue candidato a lendakari en Euskadi. La Audiencia de Navarra autorizó su traslado de la prisión al Parlamento para no lesionar “los derechos políticos de los electores”. El juez del Supremo que mantiene en prisión a Junqueras, Sánchez, Cuixart, Forn, admite que “tienen un gran respaldo social”. Pero eso no importa a la justicia española. Expertos juristas nacionales e internacionales niegan los cargos que les imputan.

¿Es independiente la justicia española?

¿Actúa a favor de la “verdadera justicia”, de la “democracia” o… de un partido político que en Catalunya sólo tiene 4 miembros entre 135 parlamentarios? ¿“Eso” es democrático… o dictatorial?¿Tratan a Catalunya con mayor rigor que al terrorismo etarra? Y todo eso sucede con el apoyo del PSOE, C’s por “razones de estado”. Y “sólo” testimoniales declaraciones de los comunistas/podemitas… Quienes en Catalunya desean seguir siendo “dependientes”… ¿es ésa la justicia que quieren…?

Desde la  DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, la LIBERTAD, SEPARACIÓN DE PODERES…  ¿qué tiene de independiente la  justicia española?

 PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ   

http://perladignitat.blog.cat/    /   dignitat@hotmail.com

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 342 (Català)

PREGUNTES OPORTUNES ABANS DEL 21-D (1)

És DIGNE votar a Ciutadans?

Publicat: Arrimadas: “Espero tenir Iceta al meu costat  en un Govern constitucional”. A quina constitució es refereix? La que es va redactar sota pressió militar i, així fins i tot, es va votar a Catalunya? La que ha estat progressivament retallada i que va començar amb la Loapa, pels successius governs de PSOE i PP? La que és sistemàticament incomplida per l’actual govern amb el suport incondicional de C’s? La que reconeix Catalunya com “nacionalitat” però que C’s, PP, PSOE, han convertit en “província colonitzada”? La que, com demostren tots els fets, permet un 155 “a la carta” de qui li dóna contingut, que humilia, deté a líders, castiga milions de catalans? Com seria Catalunya sota una presidència de Ciutadans? Se li han escoltat moltes crítiques, declaracions, “en favor i a favor” de l’estat espanyol. Alguna “a favor i en favor” de Catalunya com a subjecte polític que és, dels seus habitants pel que generen amb el seu treball, per la seva democràcia, llibertat, justícia social…? Cap! És DIGNE que C’s rebi un sol vot a Catalunya?

És DIGNE votar a PSC?

Publicat: “PSC: abans de “cosir-les les ferides s’han de desinfectar” perquè, si no, és podreixen. Ha afegit que Catalunya és “un país malalt” i que està “en un forat”. Borrell demana a Iceta que “des processi” el país”. Qui ha originat i “infectat”  aquestes ferides? No va ser Borrell qui va convertir l’A2 (Barcelona/LaJunquera) en autopista de peatge quan havia de ser gratuïta? No demostren els fets que el PSOE mai va complir els seus acords amb Catalunya en els estatuts, inversions?  Qui va “raspallar” el segon després de ser aprovat per clara majoria en el Parlament? Qui va renunciar al reconeixement de “nació” a Catalunya per convertir-la en sots-regió espanyola? Qui decideix el finançament de cada treballador, família, a Catalunya, sinó els homes socialistes? Vol “des-processar” el país! Vol ignorar i castigar la justa demanda de benestar material, democràcia real i justícia social, a més de 2 milions de catalans…? És DIGNE votar al PS(c)OE amb un historial tan negatiu?

És DIGNE votar a Colau, Domènech, Comuns?

Publicat: Colau titlla els independentistes “d’irresponsables”. Diu: “aquesta és l’única opció que ofereix una opció viable, seriosa i creïble, per superar la política de blocs. L’alcaldessa de Barcelona repeteix que no trobaran els comuns a la via unilateral” És irresponsable reaccionar per dignitat democràtica davant els abusos de tot tipus: econòmics, polítics, identitaris…? Què pot tenir de “viable, seriós i creïble” proposar una confederació i plurinacionalitat que PP, PSOE, C’s, i la societat espanyola ni es planteja?

Diu que no trobaran als comunistes en la via unilateral. És “bilateral” l’aplicació del 155 i la indignitat, inconstitucionalitat i il·legalitat de la seva aplicació?  No eren “bilaterals” els estatuts, diferents acords, i l’experiència demostra que l’estat espanyol els incompleix sistemàticament? Al no donar suport a la independència unilateral… no s’uneixen als qui apliquen la “dependència” unilateral que tant castiga a “tots” els qui viuen, treballen, tributen a Catalunya?  És DIGNE votar a una opció que, en realitat, no pot complir gens del que promet i que es posa al costat de qui oprimeix, nega democràcia…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 342 (Español)

PREGUNTAS OPORTUNAS ANTES DE VOTAR EL 21-D (1)

¿Es DIGNO votar a Ciudadanos?

Publicado: Arrimadas: ‘Espero tenir Iceta al meu costat en un Govern constitucional“. ¿A qué constitución se refiere? ¿La que se redactó bajo presión militar y, aun así, se votó en Catalunya? ¿La que ha sido progresivamente recortada, empezó con la Loapa,  por los sucesivos gobiernos de PSOE y PP? ¿La que es sistematicamente incumplida por el actual gobierno con el apoyo incondicional de Ciudadanos? ¿La que reconoce a Catalunya como “nacionalidad” pero que C’s, con PP, PSOE, han convertido en “provincia colonizada”? ¿La que, como demuestran todos los hechos, permite un 155 “a la carta” de quien le da contenido, que humilla, detiene a líderes , castiga a millones de catalanes? ¿Cómo sería Catalunya bajo una presidència de Ciudadanos? Se le han escuchado muchas críticas, declaraciones, “en favor y a favor” del estado español. ¿Alguna “a favor y en favor” de Catalunya como sujeto político que es, de sus habitantes por lo que generan con su trabajo, por su democracia, libertad, justícia social…? ¡Ninguna! ¿Es DIGNO que C’s reciba un solo voto en Catalunya?

Es DIGNO votar al PSC?

Publicado: “PSC: abans de “cosir-les les ferides s’han de desinfectar” perquè, si no, es podreixen. Ha afegit que Catalunya és “un país malalt” i que està “en un forat”. Borrell demana a Iceta que “desprocessi” el país”. ¿Quién ha originado e ”infectado”  esas heridas? ¿No fue Borrell quien convirtió la A2 (Barcelona/LaJunquera) en autopista de peaje cuando debía ser gratuïta? ¿No demuestran los hechos que el PSOE nunca cumplió sus acuerdos con Catalunya en los estatutos, inversiones?  ¿Quién “cepilló” el segundo después de ser aprobado por clara mayoría en el Parlament? ¿Quién renunció al reconocimiento de “nación” a Catalunya para convertirla en subregión espanyola? ¿Quién decide la financiación de cada trabajador, família, en Catalunya, si nó los varones socialistes? Quiere “desprocesar” el país! ¿Quiere ignorar y castigar la justa demanda de bienestar material, democracia  real, justícia social, a más de 2 millones de catalanes…? ¿Es DIGNO votar al PS(c)OE con un historial tan negativo?

¿Es DIGNO votar a Colau, Doménech, Comuns?

Publicado: Colau titlla els independentistes “d’irresponsables”. Diu: “aquesta és la única opció que planteja una opció viable, seriosa i creïble, per superar la política de blocs. L’alcaldessa de Barcelona repeteix que no trobaran els comuns a la via unilateral”  ¿Es irresponsable reaccionar por dignidad democrática ante los abusos de todo tipo: económico, político, identitario…?¿Qué tiene de “viable, serio, creíble” proponer una confederación y plurinacionalidad que PP, PSOE, C’s,  y la sociedad española ni se plantea?

Dicen que no encontrarán a los comunistas en la vía unilateral. ¿Es “bilateral” la aplicación del 155 y la indignidad, inconstitucionalidad, ilegalidad de su aplicación?  ¿No eran “bilaterales” los estatutos, diferentes acuerdos, y la experiencia demuestra que el estado español los incumple sistemáticamente? Al no apoyar la independencia unilateral… ¿no se unen  a quienes aplican la “dependencia” unilateral que tanto castiga a “todos” quienes viven, trabajan, tributan en Catalunya?  ¿Es DIGNO votar a una opción que, en realidad, no puede cumplir nada de lo que promete y que se pone al lado de quien oprime, niega democracia…?

PER LA DIGNITAT-GRUP D’OPINIÓ

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 341 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Humiliats per defensar-nos democràticament? 155: deshonor i humiliació.

Publicat (Deia): “La frontera entre espanyols i catalans no l’ha marcat aquesta norma abusiva i ignominiosa, sinó l’altre 155, l’invisible: l’escarni i la violència emocional exercida en diversos fronts contra la ciutadania, inclosa la part que no simpatitza amb la causa sobiranista. Ni Euskadi va rebre tanta humiliació, insults, vexacions, desqualificacions i ultratges durant els llargs anys de la violència terrorista.  La ignomínia en marxa. El que es diu i maleeix dels catalans en els mitjans de comunicació de l’Estat espanyol és pura degradació. Aquest torrent ignominiós té dues versions. La primera és la més elemental, la de l’exabrupte directe sense cap concessió: Ana Rosa Quintana crida “mamarracho” a Oriol Junqueras. Eduardo Inda manifesta el seu odi radical i diu que Puigdemont “és un merda”. Els greuges són imparables. Són molts els tertulians convocats als platós, les emissores de radio i el paper premsa per a l’ofensiva de la mofa, sense que, almenys per compensació o, fins i tot per estètica, hi hagi els suficients comentaristes per denunciar la guerra bruta de la injúria, ideada en La Moncloa i articulada com un cor hostil d’imprecacions.

La segona versió de l’oprobi mediàtic és la manipulació informativa que es desenvolupa en notícies, editorials i articles d’opinió. S’ha elaborat un repertori anticatalà perquè hi hagi certa unanimitat en les paraules bàsiques, com és pertinent en les clàssiques accions de desprestigi i/o destrucció de l’enemic comú: desafio independentista, referèndum il·legal, cop d’estat, covards, adoctrinament… aquest mateix criteri de demolició es bolca  en les notícies i els editorials, a les primeres pàgines, dóna idea de fins a quin punt Espanya i les seves eines informatives han perdut la decència i estan en caiguda lliure cap a la xafogor i compromesos en un procés d’humiliació i deshonra del poble català sense límits ètics.

Amb la sistemàtica aplicació del 155 ofensiu, Catalunya es carrega de raons i emocions per sortir quan pugui d’un país governat per miserables, capaços del pitjor, des de la força legal al xantatge econòmic i la presó. Aquest futur està bastant a prop, perquè Espanya “ha portat la seva ignomínia massa lluny”.

Així es veu des del país basc. Això, i molt més com la pressió per a la marxa d’empreses, les no inversions que són llei, l’asfíxia econòmica, impedir lleis a favor de la justícia social… és el que està succeint. I tot per què…? Perquè la societat catalana ha decidit defensar-se reaccionant per i amb DIGNITAT DEMOCRÀTICA i exigeix viure en una democràcia real, en un projecte de futur i sortir d’un projecte espanyol obsolet, fallit econòmicament, explotador, colonitzador, excloent. I davant això, quina posició prenen el PPC, PSC, C’s, a Catalunya…? Elaboren propostes operatives i beneficioses per a la societat catalana o s’uneixen sempre i en tot a aquest DESHONOR I HUMILIACIÓ que castiga a “tots”? Aquí estan les seves declaracions i suports a un 155 del tot injust, anticonstitucional i antidemocràtic! I ni tan sols una sola proposta favorable als catalans! I els seus militants i votants…?Què guanyen recolzant als qui els castiga? I CSQP i les seves utopies…?

Què és DIGNE cara al 21-D? Independència possibilista i beneficiosa o dependència creixent, negativa i humiliant…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPÒRTUNES – 341 (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Humillados por defendernos democráticamente? 155: deshonor y humillación.

Publicado (Deia): La frontera entre españoles y catalanes no la ha marcado esta norma abusiva e ignominiosa, sino el otro 155, el invisible: el escarnio y la violencia emocional ejercida en varios frentes contra la ciudadanía, incluida la parte que no simpatiza con la causa soberanista. Ni siquiera Euskadi recibió tanta humillación, insultos, vejaciones, descalificaciones y ultrajes durante los largos años de la violencia terrorista.  La ignominia en marcha. Lo que se dice y maldice de los catalanes en los medios de comunicación del Estado español es pura degradación. Este torrente ignominioso tiene dos versiones. La primera es la más elemental y obvia, la del exabrupto directo y sin concesiones: Ana Rosa Quintana llama “mamarracho” a Oriol Junqueras. Eduardo Inda manifiesta su odio radical y dice que el president Puigdemont “es un mierda”. Los agravios son imparables. Son muchos los tertulianos y convocados a los platós, las emisoras de radio y el papel prensa para la ofensiva de la mofa, sin que, al menos por compensación o incluso por estética, haya los suficientes comentaristas para denunciar la guerra sucia de la injuria, ideada en La Moncloa y articulada como un coro hostil de imprecaciones.

La segunda versión del oprobio mediático es la manipulación informativa que se desarrolla en noticias, editoriales y artículos de opinión. Se ha elaborado un repertorio anticatalán para que haya cierta unanimidad en las palabras básicas, como es pertinente en las clásicas acciones de desprestigio y destrucción del enemigo común: desafío independentista, referéndum ilegal, golpe de Estado, cobardes, adoctrinamiento… este mismo criterio de demolición se vuelque en las noticias y los editoriales, en las primeras páginas, da idea de hasta qué punto España y sus herramientas informativas han perdido la decencia y están en caída libre hacia el bochorno y comprometidos en un proceso de humillación y deshonra del pueblo catalán sin límites éticos.

Con la sistemática aplicación del 155 ofensivo, Catalunya se carga de razones y emociones para salir cuando pueda de un país gobernado por miserables, capaces de lo peor, desde la fuerza legal al chantaje económico y la cárcel. Ese futuro no está muy lejos, porque España “ha llevado su ignominia demasiado lejos.”

Así se ve desde el país vasco. Eso, y bastante más como la presión para la marcha de empresas, las no inversiones que son ley, la asfixia económica, impedir leyes a favor de la justicia social… es lo que está sucediendo. ¿Y todo por qué…? Porque la sociedad catalana ha decidido defenderse reaccionando por y con DIGNIDAD DEMOCRÁTICA y exige vivir en una democracia real, en un proyecto de futuro y salir de un proyecto español obsoleto, quebrado económicamente, explotador, colonizador, excluyente. Y ante eso, ¿qué posición toman el PPC, PSC, C’s, en Catalunya…? ¿Hacen propuestas operativas y beneficiosas para la sociedad catalana o se unen siempre y en todo a ese DESHONOR Y HUMILLACIÓN que castiga a “todos”? ¡Ahí están sus declaraciones y apoyos a un 155 injusto, anticonstitucional, antidemocrático! ¡Y ni una sola propuesta en favor de los catalanes! ¿Y sus militantes y votantes…?¿Qué ganan apoyando a quienes les castiga? ¿Y CSQP y sus utopías…?

¿Qué es lo más DIGNO de cara al 21-D? ¿Independencia posibilista y beneficiosa o dependencia  creciente, negativa y humillante…?

PER LA DIGNITAT-GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

 

PREGUNTES OPORTUNES – 340 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Immunitat i impunitat pels “colpistes” espanyols…?

Publicat: “PP, PSOE, C’s, qualifiquen de “cop d’estat” al procés independentista iniciat per la societat catalana” “El PP adverteix que el 21-D no pot donar “immunitat ni impunitat als colpistes catalans”. És una idea “forçament” ampliada i repetida. Publicat: Javier Pérez Royo (Catedràtic Universitat de Sevilla): La sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut va ser formalment una sentència, però materialment un cop d’estat!”. L’Estatut de Catalunya no és el seu Estatut. És l’Estatut del PP per a Catalunya, l’Estatut que el PP a través del Constitucional va aconseguir imposar-li a Catalunya contra la manifestació de voluntat expressament formulada pel Parlament de Catalunya i pactada amb les Corts Generals i contra la manifestació de voluntat del poble català expressada en referèndum. Afegim que el 155 anul·la el recollit en la pròpia Constitució que diuen defensar i que prop de mil juristes consideren il·legal?

El procés, és acció o “reacció” a la política espanyola en Catalunya?

Qui ha iniciat i accentua el “cop d’estat”? Actuarà el parlament espanyol, la fiscalia general, el Constitucional, l’Audiència Nacional, contra els autors reals del mateix? Per què tenen immunitat i impunitat total i més tenint en compte els efectes tan perversos que ha tingut i té aquest “cop d’estat” espanyol en el benestar, la llibertat, la democràcia, la identitat, la justícia social en, de i per a Catalunya? Aquí estan els fets objectius! És digne que PPC, PSC, C’s, (CSQP tàcitament), els seus militants i votants, donin suport a aquest cop d’estat i aquest maltractament a “tota la societat catalana”? És coherent que hi hagi un sol votant el 21-D que vulgui continuar dependent dels “colpistes” que tant dany fan, fins i tot amb “la seva” policia i guàrdia civil, que tan antidemocràtics es mostren…? Què és el realment DIGNE…?

Immunitat i impunitat pels quals inciten a l’odi… a Catalunya?

Publicat: “La justícia espanyola persegueix via penal qualsevol declaració, reacció, piulada, article, etc. que s’interpreti com “incitació a l’odi” contra Espanya, forces, els seus símbols. Convida a  denunciar a qui digui alguna cosa que pugui ser considerat així” Ha reaccionat contra els qui van comentar després de la mort de MURIEL CASALS? Quan grups d’espanyols van cridar “a por ellos”? Quan Rajoy, Arenas, dirigents del PP, PSOE han recollit signatures “contra” Catalunya, la seva història, llengua, valors…? Contra els qui públicament han amenaçat de mort a autoritats catalanes…? Tot “això”, ha generat simpaties, afecte sincer, cap als catalans… o odi? És objectiu el govern espanyol o clarament sectari, partidista? És DIGNE recolzar a qui actua… amb tant odi contra Catalunya…?

Immunitat i impunitat pels “nacionalistes… espanyols”?

Publicat per diferents polítics als mitjans: “El nacionalisme és negatiu, verí, perjudicial, provincià, etc.” Com es denominaven els qui van guanyar la guerra civil i van portar la dictadura…? Els “nacionals”! No són els que continuen governant ara amb l’ajuda de PSOE, C’s, partits minoritaris espanyols… i la condescendència d’altres? Si ho analitzem pels objectius i resultats, quin “nacionalisme” és verí? “L’espanyol”: opressor, explotador, colonitzador, excloent, antidemocràtic… o el “català”: pacífic, alliberador, democràtic, integrador, orientat al futur…? Quin nacionalisme mereix el qualificatiu de DIGNE…?

El 21-D, què triar? Independència possibilista o dependència creixent i negativa…? Des de la DIGNITAT DEMOCRÀTICA, què és el coherent…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ  / 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Inmunidad e impunidad para los “golpistas” españoles?

Publicado: “PP, PSOE, C’s, califican de “golpe de estado” el proceso independentista iniciado por la sociedad catalana” “El PP advierte que el 21-D no puede dar “inmunidad ni impunidad a los golpistas catalanes”. Es una idea “fuertemente” ampliada y repetida. Publicado: Catedrático Universidad de Sevilla, Pérez Royo: La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut fue formalmente una sentencia, pero materialmente ¡un golpe de Estado!”. El Estatuto de Catalunya no es su Estatuto. Es el Estatuto del PP para Catalunya, el que el PP a través del Constitucional consiguió imponerle a Catalunya contra la manifestación de voluntad expresamente formulada por el Parlament de Catalunya y pactada con las Cortes Generales y contra la manifestación de voluntad del pueblo de Catalunya expresada en referéndum. ¿Añadimos que el 155 anula lo recogido en la propia Constitución que dicen defender y que mil juristas consideran ilegal?

El proceso, ¿es acción o “reacción” a la política española en Catalunya?

¿Quién ha iniciado y acentúa el “golpe de estado? ¿Actuará el parlamento español, la fiscalía general, el Constitucional, la Audiencia Nacional, contra los autores reales del mismo? ¿Por qué tienen inmunidad e impunidad total y más teniendo en cuenta los efectos tan perversos que ha tenido y tiene ese “golpe de estado” español en el bienestar, la libertad, la democracia, la identidad, la justicia social en, de y para Catalunya? ¡Ahí están los hechos objetivos! ¿Es digno que PPC, PSC, C’s, (CSQP tácitamente), sus militantes y votantes, apoyen ese golpe de estado y el maltrato a “toda la sociedad catalana? ¿Es coherente que haya un solo votante el 21D que quiera seguir dependiendo de “golpistas” que tanto daño hacen, incluso con “su” policía y guardia civil, que tan antidemocráticos se muestran…? ¿Qué es lo realmente DIGNO…?

¿Inmunidad e impunidad para los que incitan al odio… a Catalunya?

Publicado: “La justicia española persigue vía penal cualquier declaración, reacción, piulada, artículo, etc. que se interprete como “incitación al odio contra España, fuerzas, símbolos. Invita a  denunciar a quien diga algo que pueda ser considerado así” Ha reaccionado contra quienes comentaron tras la muerte de MURIEL CASALS? ¿Cuando grupos de españoles gritaron “a por ellos”? ¿Cuando Rajoy, Arenas, dirigentes del PP han recogido firmas en “contra” de Catalunya, su historia, lengua, valores…? ¿Contra quienes públicamente han amenazado de muerte a autoridades catalanas…? Todo “eso”, ¿ha generado simpatías, afecto sincero, hacia los catalanes… u odio? ¿Es objetivo el gobierno español o claramente sectario, partidista? ¿Es DIGNO apoyar a quien actúa… con tanto odio contra Catalunya…?

¿Inmunidad e impunidad para los “nacionalistas… españoles”?

Publicado en varios medios por diversos políticos: “El nacionalismo es negativo, es veneno, perjudicial, provinciano, etc.” ¿Cómo se denominaba a quienes ganaron la guerra civil y trajeron la dictadura…? ¡Los “nacionales”! ¿No son los que siguen gobernando ahora con la ayuda de PSOE, C’s, partidos minoritarios… y la condescendencia de otros? Si lo analizamos por objetivos y resultados, ¿qué “nacionalismo” es venenoso? ¿El “español”: opresor, explotador, colonizador, excluyente, antidemocrático… o el “catalán”: pacífico, liberador, democrático, integrador, orientado al futuro…? ¿Qué nacionalismo merece calificarse de DIGNO…?

El 21-D, ¿qué elegir? ¿Independencia posibilista o dependencia creciente y negativa…? Desde la DIGNIDAD DEMOCRÁTICA, ¿qué es lo coherente…?

PER LA DIGNITAT-GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

 

PREGUNTES OPORTUNES – 339 (Català)

La No Independència És… Dependència!

Catalunya a degollament, liquidació…?

Conegut: “Catalunya té tot el seu govern i líders polítics independentistes a la presó o a l’exili”. Per què estan tan injustament presoners? De sobte, es descobreix que l’estat al què es pertany, no significa sentir-lo com a propi!, no respon al que es considera un modern estat democràtic. L’evolució és prou coneguda. Catalunya té història pròpia. I, el més important i determinant, “consciència pròpia de nació”. A més: llengua, cultura, lleis, valors, que la identifiquen. I una gran capacitat econòmica, industrial, cultural. Va perdre una guerra i va arribar el tractat de Nova Planta amb la seva “regionalització, castellanització”. Passa el temps però segueix roman aquesta consciència de “subjecte” polític. Franco ho va intentar però no va aconseguir anul·lar aquesta consciència.

1.978. Nova constitució, partits. Democràcia.

Democràcia? Els seus successors, segueixen en el poder i amb els mateixos objectius, han donat per finalitzat el “mètode” per anar directament a la derrota total de Catalunya com a tal. Recursos? Manipulació del constitucional, interpretació sectària de la constitució, decisions anticonstitucionals, policia, fiscals i jutges. Alhora, incompliment de pressupostos, dels estatuts, asfíxia econòmica, invasió de competències, anul·lació de qualsevol decret del parlament català. La societat reacciona. Líders de partits catalans sintonitzen amb aquesta societat i les seves legítimes demandes. L’estat espanyol i els partits majoritaris no només les ignoren sinó que les rebutgen i agreugen encara més la pressió. Es proposa consulta “democràtica” pactada. L’estat que es diu “democràtic i de dret” nega la “democràcia”. Rajoy diu clarament: “No puc ni vull”. Referèndum l’1-0. Agressió policial: més de 1.000 ferits. El món és testimoni.

155: intervenció de la Generalitat. Mig govern a la presó i l’altre mig a l’exili.

Algun argument per persuadir que més de dos milions de catalans vulguin seguir “voluntàriament” a Espanya? Cap! L’estat espanyol no té arguments. Els dos partits majoritaris, implicats en enormes casos de corrupció, incompliments fins i tot “davant” Europa… més el radical i anticatalà C’s i l’ambigüitat dels Comuns s’erigeixen en defensors d’una legalitat que els apropen més a una pseudo-democràcia, fins i tot dictadures, que a un “autèntic” estat de dret. Ja no hi ha caretes. Tota la flota en guerra declarada contra Catalunya: Felipe VI, grans partits estatals, gran patronal, sindicats estatals, tribunal constitucional, TSJC, fiscalia de l’estat, mitjans de comunicació estatals, exèrcit, policia nacional, guàrdia civil, conferència episcopal, amb un objectiu comú: “Catalunya a degollament”. Fins i tot la societat espanyola: A por ellos! L’anticatalanisme dóna vots. Darrere… Faes?, Opus…? Tots “contra” Catalunya. “De nació… a sots-regió espanyola” És aquesta la meta comuna: “A degollament”! Com reaccionar des de la Dignitat…?

I mentre, líders demòcrates catalans a la presó o en l’exili. Líders que escolten a milions de catalans que volen viure en autèntica democràcia, amb el benestar que mereixen pel que generen, amb una justícia social avançada, en llibertat, amb… DIGNITAT. “Per això”, empresonats, condemnats, multats. I la societat catalana sotmesa, colonitzada.

21-D. Dos models en joc. L’Espanya que toca “a degollament” i la Catalunya que encara té CONSCIÈNCIA i DIGNITAT DEMOCRÀTICA. Què és coherent votar…?

PER LA DIGNITAT – GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com

PREGUNTES OPORTUNES (Castellà)

¡La No Independencia Es… Dependencia!

¿Catalunya a degüello, liquidación…?

Conocido: “Catalunya tiene a su gobierno y líderes políticos independentistas en prisión”. ¿Por qué están tan injustamente prisioneros? De pronto, se descubre que el estado al que se pertenece, ¡no significa sentirlo como propio!, no responde en nada a lo que sería un moderno estado democrático. La evolución es conocida. Catalunya tiene historia propia. Y, más importante y determinante, “conciencia propia de nación”. Además: lengua, cultura, leyes, valores, que la identifican. Y una gran capacidad económica, industrial, cultural.  Pero perdió una guerra y llegó el tratado de Nueva Planta con su “regionalización, castellanización”. Pasa el tiempo pero permanece esa conciencia de “sujeto” político. Franco lo intentó pero no consiguió anular esa conciencia.

1.978. Nueva constitución, partidos. Democracia.

¿Democracia? Sus sucesores, que siguen en el poder y con los mismos objetivos, han dado por finalizado el “método” para ir directamente a la derrota total de Catalunya como tal. ¿Recursos? Manipulación del constitucional, interpretación sectaria de la constitución, decisiones anticonstitucionales, policía, fiscales y jueces. A la vez, incumplimiento de presupuestos, de los estatutos, asfixia económica, invasión de competencias, anulación de cualquier decreto del parlamento catalán. La sociedad reacciona. Líderes de partidos catalanes sintonizan con esa sociedad y sus legítimas demandas. El estado español y los partidos mayoritarios no sólo las ignoran sino que las rechazan y agravan aún más la presión.  Se propone consulta “democrática” pactada. El estado que se dice “democrático y de derecho” niega la “democracia”. Rajoy lo dice claramente: “no quiero”. Referéndum el 1-0. Agresión policial: más de 1000 heridos. El mundo es testigo.

155: intervención de la Generalitat. Medio gobierno en la cárcel y en el exilio.

¿Algún argumento para persuadir que más de dos millones de catalanes quieran seguir “voluntariamente” en España? ¡Ninguno! El estado no tiene argumentos. Los dos partidos mayoritarios, implicados en enormes casos de corrupción, incumplimientos incluso “ante” Europa… más el radical y anti catalán Cs y la ambigüedad de los Comunes se erigen en defensores de una legalidad que les acercan más a una pseudo-democracia, incluso dictaduras,  que a un “auténtico” estado de derecho. Ya no hay caretas. Toda una “flota” en guerra declarada contra Catalunya: Felipe VI, grandes partidos estatales, gran patronal, sindicatos estatales, tribunal constitucional, TSJ de Catalunya, fiscalía del estado, medios de comunicación estatales, ejército, policía, guardia civil, conferencia episcopal, con un objetivo común: “Catalunya a degüello”. Incluso la sociedad española: ¡A por ellos!.  El anti catalanismo da votos. Detrás ¿Faes…?, Opus…? Todos “contra” Catalunya. De “nación… a subregión española”. Ésa es la meta común: “A degüello”. ¿Cómo reaccionar desde la Dignidad…?

Y mientras, líderes demócratas catalanes en prisión o en el exilio. Líderes que escuchan a millones de catalanes que quieren vivir en auténtica democracia, con el bienestar que merecen por lo que generan, con una justicia social avanzada, en libertad, con… DIGNIDAD. “Por eso”, encarcelados, condenados, multados. Y la sociedad catalana sometida, colonizada.

21-D. Dos modelos en juego. La España que toca “a degüello” y la Catalunya que aún tiene CONCIENCIA y DIGNIDAD DEMOCRÁTICA. ¿Qué es coherente votar…?

PER LA DIGNITAT-GRUP D’OPINIÓ 

http://perladignitat.blog.cat/    /    dignitat@hotmail.com